Kosmisia virtauksia ja Talvipäivänseisaus 2017

Missä nyt menemme?

Joulukuu on vahvojen energiapiikkien aikaa. Aurinkokunnassa liikkuu kosminen aalto, joka alkaa äänekkäänä liplatuksena ja lopulta vahvistuu suureksi vyöryksi, joka voimalla lyö rantaan. Maaplaneetta on tuo ranta.

Odotettavissa on voimakas/voimakkaita auringonpurkauksia, jotka nekin ovat saman kosmisen aallon herättämiä.
Planeettamme sisäosissa on tapahtuu liikettä. Siellä energia väreilee etsien nousukohtaa pinnalle. Ihmiskunta on kuin kahden voimavirran keskellä, muutosenergian pommittamana.

Viime vuoden joulukuussa, ennen talvipäivänseisausta, planeettaamme kiersi ennenkokematon energia-aalto, jonka alkuperää eivät tiedemiehet pystyneet paikallistamaan. Mitattuna tuo energia-aalto ja sen voimakkuus oli kuitenkin niin suuri, etteivät tiedemiehet olleet aiemmin sellaista kohdanneet. Tämän vuoden tammikuussa alkoi Schuman-resonanssi nousta ja vauhdilla!

Se nousi koko alkuvuoden uskomattomiin lukemiin, n. 50-kertaiseksi normaalista maan värähtelystä. Ja siellä on se pysynyt tämän vuoden. Schuman-resonanssihan on kuin Äitimaan sydämen sykettä, jota voidaan mitata. Tämä vuosi on ollut siis kiihtyvää maapallon sykkeen nousua. Meidän saaman tiedon mukaan tuo sykkeen nousu liittyy joulukuun 2016 energia-aaltoon. Auttajamme kertoivat myös, että tuo aalto tuli hyvin korkeasta ulottuvuudesta, maan sisäisen portaalin kautta.

Mitä tulisi ymmärtää?

Äitimaan on oma tietoisuutensa ja jatkaa omaa Jumalallista kehityspolkuaan ja kohoaa kosmisten aaltojen kannattelemana. Ihmistietoisuus saa toki Äitimaan kohoamisesta osansa ja apunsa, mutta siltikin vain niin harva sielu käyttää tuon avun hyväkseen ja ottaa vastuun omasta henkisestä kohoamisestaan. Ihmiskunnanhan tulisi kollektiivisesti valita henkinen työ/värähtelyn kohottaminen. Tämä työ on jokapäiväistä työtä yksilötasolla, jotta kollektiivinen muutos voisi tapahtua. Tämä tarkoittaa myös ihmistietoisuuden ja Äitimaan yhteistyötä, mutta sille ihmiskunta on jo aikoja sitten kääntänyt selkänsä. Ihmiskunta ei toisin sanoen ole pysynyt Jumalallisen suunnitelman toteuttajana. Liian suuri osa sieluista edelleen nukkuu ja heränneetkin usein kaihtavat lopullista valintaa, joka olisi täydellistä sitoutumista henkiseen työhön. Niin moni herännyt pitäytyy vain itseä tyydyttävissä valinnoissa, elämyksiä itsensä ulkopuolelta etsien ja henkisyys jää vain harrastukseksi. Tätä ei voi kieltää kukaan, joka on henkistä ”kehitystä” useamman vuosikymmenen seurannut. Henkinen työ on Hengen yhteyteen pyrkimistä ja tuo Henki tulisi ilmetä maan päällä kehojemme kautta. Se on työ, joka tapahtuu arjessa, se on elämäntapa, koko elämä. Suuri suunnitelma etenee, aurinkokunta ja Äitimaa sen mukana, mutta ihmiskunta odottaa edelleen lopullista valintaansa. Sitoutuuko ihmiskunta Valon kanssatyöskentelijäksi vai viekö elämää tuhoava voima sen mukanaan..

Talvipäivänseisaus 2017 ja siihen valmistautuminen

Seisaukset ja tasaukset ovat yksinkertaisesti muotoillen kuin portaaleja, jotka saavat voimansa galaksin keskuksesta. Seisauksissa energia virtaa voimalla maan päälle ja muut astrologiset kuviot sillä hetkellä tuovat siihen oman latauksensa. Puhdas astia voi tavoittaa tuota energiaa suuria määriä olemalla hereillä ja valmistautuneena tuota hetkeä varten. Muinaiset vihityt käyttivät kaikki tämänkaltaiset hetket korkeamman värähtelyn saavuttamiseksi.

Tämän vuoden talvipäivänseisaukseen mennessä tuo joulukuun kosminen aalto on kerännyt voimansa ja tuon voiman voivat sielut vastaanottaa oman henkisen kehityksensä tueksi. Joulukuun alun (3.12.) voimakas täysikuu muiden vahvojen planeettakuvioiden ohella, laittoi yksilöiden ja kollektiivin tasolla mm. astraalienergioita voimalla liikkeelle. Kaiken tämän alla on jo elokuussa alkanut uusi muutossykli, jonka tarkoitus on muutos myös konkreettisella tasolla ja koko ihmikuntaa varten. Parin tulevan vuoden aikana kollektiivin kaaosenergiat tulevat lisääntymään ja muutospainekin lisääntyy. Hienommilla tasoilla kulkijat voivat saavuttaa uutta, vahvempaa yhteyttä Valoon ja toimia sen kautta ankkureina, esimerkkeinä ja tukipilareina kuohuvassa maailmassa.

Kosmiset virrat yleensä nostavat sieluissa esille värähtelyitä, joiden on tarkoitus puhdistua ja muuttua korkeammiksi. Sama koskee myös ihmiskollektiivia. Tämä muutos ei tule odottamalla tai nukkumalla, vaan aktiivisesti Valolta apua pyytämällä. Kun värähtely ihmisen kentässä on matalampaa, se koetaan negatiivisina tunteina ja ajatuksina. Kun ne ovat aktiivisia, pyydetään heti niihin Valon apua, jotta ne puhdistuisivat pois. Tämä on työskentelyä Valon auttajien kanssa voi tuoda tässä ajassa nopeaa värähtelyn kohoamista, joka yhdistää sielun omaan Korkeimpaan Itseen, mikä taasen on linkki kaikkeen tietoon, ohjaukseen ja sielun suunnitelmaan.

Monilla on ongelmana omat halut, itsetuntemuksen puute tai sen välttely, mitä oikeasti kokee. Tai voi olla vaikeaa olla läsnä hetkissä, jossa totuus voisi tulla esille. Tästä hereilläolemisen tilasta voi kuitenkin tulla elämäntapa, joka oikeasti näkyy omassa arjessa ja kaikissa valinnoissa.

Sielut ovat täällä vapaan tahdon planeetalla kehittymässä, eivät taantumassa. Kehityspolku on vastuun ottamista omasta sielusta ja sen värähtelystä. Sielummehan on linkki kehon ja Hengen välillä. Mitä puhtaampi on sielumme pysyvä tila, sitä puhtaampa on Hengen, Korkeamman Itsen ohjaus. Vetovoiman laki pätee tähänkin. Yksittäisen sielun kehitys ja muutos kohti Valoa muuttaa koko kollektiivista ihmistietoisuutta kohti Valoa. Työ isen kanssa on työtä kokonaisuuden hyväksi.

Me olemme kaikki yksilöinä vastuussa maan tapahtumista ja siitä värähtelystä, mikä sitten konkretisoituu tapahtumina maan päällä. Ole siis se muutos, jonka tahdot nähdä. Valitse Valo, Rakkaus, Nöyryys ja Vahva tahto henkilökohtaiseen muutokseen. Ilman tuota valintaa ihmiskunta voi jälleen kerran tuhota itsensä ja tämän kauniin planeetan. Seisaushetki antaa jälleen yhden mahdollisuuden olla vahvemmin omalla polullaan.

Seisaukseen mennessä voi tehdä vielä paljon aktiivisen hereilläolemisen kautta. Kun muistaa päivittäin pyytää vaikkapa enkelten apua ihan kaikkeen, matalampien energioiden puhdistamisen lisäksi. Näin antaa Valon auttajille signaalia itsestään: Olen valinnut Valon polun, pyydän apua, suojausta, ohjausta. Tuo signaali vahvistuu lopulta yhteydeksi omaan Korkeimpaan. Seisaushetkenä se voi saada uuden, korkean latauksen Luojalta.

Tämänkaltanen henkinen työ on jatkuvaa, se on elämäntapa, koko elämä. Se ei todellakaan tarkoita ikävää puurtamista, tai omaan pimeyteen keskittymistä, vaan paljon iloa esimerkiksi itsetuntemuksen lisääntymisestä, omista oivalluksista, ohjauksen kuulemisesta. Kun värähtely kohoaa, se avaa yhä pysyvämpää yhteyttä Jumalalliseen ohjaukseen, eikä lopulta enää tarvitse miettiä, mitä elämällään tekisi, mitä valitsisi, vaan Rakkaus sydämessä ohjaa kaikkea, joka hetki.

Se on tila, jota sielut kaipaavat ja tavoittelevat. Meiltä on vain unohtunut, miten siihen pääsee. Tavoittelemme sitä itsemme ulkopuolelta ja etsimme nopeaa ratkaisua henkiseen hyppyyn. Mutta sellaista ei ole. Meidän on tehtävä työ itse, valittava henkisyys, Hengen yhteyteen pyrkiminen. Sinun Henkesi, tietoisuutesi voi olla myös muualta kuin maaplaneetalta. Alkuperäsi voi olla Siriukselta, Plejadeilta tai voit olla enkelitietoisuus. Olet unohtanut itsesi ja vajonnut kollektiivin mataliin energioihin. Ajattelet kuin nukkuva ihminen, toimit ohjelmointien mukaisesti, pelkäät olla erilainen, oma itsesi.. Ja unesi syvenee, elämä elämältä vaivut sikeämpää uneen. Mutta kaikilla on mahdollisuus herätä ja aloittaa työ! Se ei voi olla enää vain kiva harrastus, vaan se on tuotava valintoina ja tekoina joka päivään. Tässä työssä me kaikki voimme vahvistaa toisiamme, antaa oma esimerkkimme, positiivinen energiamme ja läsnäolon tukemme.

Yhteisyyden, Uuden suunnan luomisen, kokonaisuuden eteen työskentelyn ja Jumalalliseen Voimaan yhdistymisen vuosi alkaa olla ohitse. Seisauksen hetkenä voi itse kukin näyttää lopullisen valintansa luoda uutta, hyvää tulevaisuutta, transformoida elämää tuhoavaa voimaa Valoksi, joka luo ja ylläpitää elämää. Tietoinen työ ennen tuota seisaushetkeä vie sitä kohti.

Ohjeita seisaushetkeä varten

18.28 Suomen aikaa on talvipäivänseisaushetki. Se on kuin yhtäkkinen pysähdys, silmänräpäys ajan ulkopuolella. Se on mahdollisuus Elämän Lähteeseen, Luovaan Voimaan, Rakkauteen.

Hetkeä varten on hyvä olla vahvasti vielä nämä jäljellä olevat päivät näiden muuttuvien virtausten kanssa. Voimakkaat astrokuviot vaihtelevat ja tekevät auttavaa työtään sielujen kanssa. Kukin siis kokee tämän ajan energian oman sielunsa kautta, johon on tallennettuna kaikkien elämien energia.

Itse h-hetkellä olisi hyvä meditoita vaikkapa tunnin verran ja pyytää koko olemuksellaan korkeaa apua tuohon hetkeen. On hyvä rauhoittaa hetki ihan itselle tai olla samoin suuntavien seurassa, rauhassa ja hiljaisuudessa ja lopulta vain avautua vastaanottamaan, mitä tuo hetki voi itse kullekin antaa.

Olisi hyvä olla jossain vahvassa Äitimaan energiapisteessä. Esim. kirkot, joissa vielä on rukousportaali tai kultainen portaali auki, ovat hyviä paikkoja. Tai kalliolla, metsän vahvistavassa voimassa voi myös saada tukevaa voimaa tuohon hetkeen. Veden elementti voi kuljettaa tulen energian liikkeelle panevaa suuntaa ja ilman elementti kirkastaa päämäärää.

Silti, vaikka istuisi omassa nojatuolissa, vilpittömästi tuohon hetkeen kurkottaen, sekin on rakkaudellinen valinta oman sielun puolesta. Vilpittömät pyynnöt kuullaan aina ja aina niihin myös vastataan korkeammalla energialla.

Meille suositeltiin kehon puhdistamista ja virittämistä korkeammalle taajuudelle. Kevennetty ruokavalio tai paasto, puhdistavat smoothiet, tai juomat kolme päivää ennen seisausta.

Tasaushetkellä on ”sieluntilan scannaus” ja virta vie sitten sen mukaisesti kohti seuraavaa vuotuista kosmista ”mittauspistettä”, joka on kevätpäiväntasaus. Sitä ennen on kuitenkin kuunpimennys 31.1. ja auringonpimennys 15.2.

Matkamme maailmankaikkeudessa jatkuu, aurinkokunta ja ihmiskunta kuljettaa sieluja kohti uusia virtauksia. Voin luvata, että tuleva vuosi tuo lisää vauhtia tähän matkaan. Pitäkää siis Valoa kädestä kiinni, niin ette tuossa vauhdissa niin helposti kompastu tai kaadu. Kaikki Valon auttajat odottavat pyyntöänne, joka hetki.

”Rakasta itseäsi niin paljon, että annat sielullesi mahdollisuuden tässä elämässä. Se on suurinta Rakkautta, jota voit itsellesi antaa. Ja lopulta voit säteillä ympärillesi sitä Valoa, joka Lähteestä virtaa.” Hics.