Viesti Valon ja Rakkauden Mestareilta

Viesti meille kaikille, jotka ihmettelemme maailman tapahtumia, huolestuneena katsomme yhä kasvavaa “henkisten” suuntausten sekavaa ja kaaosta lisäävää tarjontaa…

Viesti Valon ja Rakkauden Mestareilta korkealta maan piiriin pyhistä taajuuksista.
Kiitos, kiitos, kiitos.

Tämä blogikirjoitus tulee suoraan Valon Auttajilta, jotka ovat asetetut valvomaan ja tukemaan ihmiskunnan kehitystä ja sopimuksen mukaista suuntaa. He ovat Mestareita, joilla on valaistumispolku takanaan ja onhan heidän joukossaan myös niitä, jotka eivät koskaan ole kehoon astuneet. Heidän ainoa taajuutensa on Rakkaus ihmiskuntaa kohtaan.

*Tämä ihmiskunnan aikakausi on eriskummallinen ja vaikea, sillä liian monia polkuja on ihmisille tarjolla ja useat niistä ovat harhaan vieviä, ei tuloksia tuovia, vaan alaspäin värähtelyissä teitä laskevia. Ihmiskunta on tuhansia ja taas tuhansia vuosia kulkenut samaa ympyrää, samaa rataa, vaikka kaikki ohjeet oikeista valinnoista ovat olleet teille annettuina jo tuon saman ajan. Kaikki ohjeet, jotka vievät vapautumiseen, kohoamiseen ja lopulta paluuseen siihen Lähteeseen, jonka siemeniä jokainen sielu maan päälläkin on. Me katsomme myötätunnolla, miten niin monet ovat niin kauan etsineet rauhaa sielulleen ja etsineet vastausta siihen suureen kaipaukseen, jota he tuntevat. Kierroksesta toiseen, vähitellen kipinänsä hukaten. Tänä aikana maan päällä elävät sielut ovat suurten haasteiden edessä, sillä valittavia polkuja on aivan liian monta. Mutta muistutamme, että se, joka etsii puhtaalla sydämellä, tulee löytämään oikean polun. Oikeita, ihmiskuntaa nousuun vievää polkua on teillä valittavana myös. Ja oikeat polut te tunnistatte niistä merkeistä, joita ovat kaikki suuret Mestarit teille uudelleen ja uudelleen tuoneet. Te tunnistatte Valon ja Rakkauden niistä arjen ohjeista, miten korkeaa, puhdasta ja rakkaudellista arkea eletään. Monet nousevat virtaukset, teidän sanoillanne trendit, tulevat ja menevät, ja usein harhauttavat, mutta Totuus pysyy, se on kuolematon, sillä se on Lähteestä asetettu.

Me katsomme, miten tässä ajassa nyt nousee liikkeitä, jotka eivät Valoa palvele, vaan omaa vallanhaluaan ja tarvettaan olla jotain, muiden yläpuolella, vaikkakin sanomaansa piiloutuen. Samoilla vanhoilla keinoilla he pyrkivät muuttamaan maailmaa, noustakseen itse valtaan. On totta, että pimeät, tuhoavat voimat ovat olemassa ja osittain johtavat maailmaanne ja tietenkin sen olisi muututtava.
Valon työkaluna ei kuitenkaan käytetä hyökkäyksiä sitä vastaan, mitä tahdotaan muuttaa, vaan Rakkauden ja luottamuksen lisäämistä yksilön oman työn avulla. Tämä tarkoittaa muutosta yksilö yksilöltä, sillä se voima tulee sydämestä ja yhteydestä Rakkauden Lähteeseen.
Pimeiden voimien tarkoitus on se selkeä ja sen sanoma nousee yksittäisten ihmisten kautta nyt voimalla. Tämän ajan mekanismi on tuoda totuutta ensin, hienoa, hyvää informaatiota, johon yksilöt sitten alkavat uskoa ja luottaa. Sen jälkeen alkaa aktiivinen kampanja, jota syötetään eri kanavien kautta, youtube on niistä tehokkain. Seuraajia koukutetaan säännöllisillä lähetyksillä, ja seuraavaa odotetaan samalla kun edellisen sanoma uppoaa syvemmälle mieleen, muuttaen ajatusta ja sielun tilaa. Tällaisen alistavan ja riippuvuutta aiheuttavan suunnitelman lähde on elämää tuhoava ja perustuu yksittäisten ihmisten haluun olla jotain. Aina silloin, kun yksi ihminen tai ryhmä alkaa tuoda omia, maailmaa muuttavia, uskomattomia paljastuksiaan tästä maailmasta ja ajasta, teidän on syytä suhtautua hyvin epäilevästi. Sellainen polku ei vie Valoon ja ihmiskunnan vapauttamiseen.

Valo, Rakkaus, elämää luova ja ylläpitävä Lähde, Jumala, on antanut ihmiskunnalle toistuvasti ohjeet, miten kohottautua raskaiden ja tuhoavien värähtelyjen yläpuolelle luomaan hyvää koko luomakunnalle. Se työ alkaa kiinnittymällä Valon ja Rakkauden Lähteeseen ja elämällä sitä todeksi joka hetki, jotta Valo vihdoin voittaisi. Totta on, että pimeät, elämää tuhoavat voimat toimivat teidän taajuudellanne, mutta voitte tehdä ne toimintakyvyttömiksi uskomalla Valoon ja Lähteeseen ja puhdistamalla oman värähtelynne niin, ettei teissä ole kiinnityspintaa pimeyden teitä kahlita ja hallita. On hyvä ymmärtää, että ne ovat maailmassanne, mutta niiden ei tule hallita ajatuksia, mieltä eikä arkea, vaan sinnikkäästi ja sitoutuen voitte pysyä Valon yhteydessä.

Ihmiskunta ei nouse minkäänlaisen tuhoavan massaliikkeen tai toimenpiteen vuoksi, vaan niin luodaan vain lisää matalaa värähtelyä, josta eroon niin sanotaan yritettävän. Jotta pahan voisi kitkeä maailmastanne, teidän on ensin poistettava sen siemen. Se siemen on jokaisessa yksilössä ja sen kautta ihmiskunnan kollektiivisessa muistissa, värähtelyssä.
Mitkään eri ryhmittymien negatiiviset paljastukset tai julkiset tiedonannot niistä eivät tuo maailmaan lisää rauhaa tai rakkautta, vaan lisäävät kaaosta ja pimeyttä.  Ja se onkin pimeiden voimien tarkoitus, harhauttaa ja eksyttää. Pahuutta on, mutta niin kuin edellä kerroimme, sitä ei kitketä pois samalla energialla, ei aggressiivisuudella eikä lietsomalla pelkoa maailmaa hallitsevista ryhmistä. Se kitketään pois ensin omasta olemuksesta, oman työn kautta, Valoon voimiin turvaamalla ja rakkaudessa elämällä. Tehän muistatte sanonnan, että Valo aina voittaa pimeyden. Siis valitkaa Valo.

Liike, joka nyt maailmassanne leviää ja tähtää ns. eliitin eliminoimiseen, ei ole siemeneltään Valo ja Rakkaus, vaan sen lähde on negatiivinen, elämää tuhoava ja kaaosta lisäävä. Sen tarkoitus on kytkeä itseensä mahdollisimman monien sielujen voima, niin että sen omat suunnitelmat toteutuisivat. Negatiivisten paljastusten ja vihan lietsomisen avulle on tarkoitus koukuttaa sielut omiksi työkaluikseen. Tässä ei ole mitään yhteyttä pyhään ajatukseen veljeydestä ja samanarvoisuudesta, tai ihmisten vapauttamisen päämäärää. Ei ole pyrkimystä vapauttaa ihmisiä orjuudesta, vaan uudet orjuuttajat ovat nyt työssä ja eksyneet, etsivät sielut seuraavat heitä, kunnes heidät lopulta saatetaan tuhoon.
Tämäkin liike on alkanut muutaman yksilön omasta halusta, ei Valon yhteydestä. Alussa motiivi oli melkein puhdas, mutta koska juuret tällä suuntauksella ovat jo lähes kolmen vuosikymmenen takana, haitallinen suunta oli jo luotu. Se tuo kaunista ei-totuutta ja tuo alun perin hyvä pyrkimys saastui ei-elämää ylläpitävien kontaktien tähden.
Nykyisen liikkeen juuret ovat siis kauempana menneessä, mutta se vahvistui noin kuusi vuotta sitten, kun se sidottiin suureen harhautus kampanjaan.

Meidän neuvomme ihmiskunnalle on kääntyä sen kipinän puoleen, jota kaikki sielut kantavat. Se kipinä on Rakkaudesta syntynyt ja sen päämäärä maan päällä on ihmiskehon valaiseminen niin, että Valo teitä ohjaisi ja koko kollektiivinne voisi nousta suunnitelman mukaisesti. Silloin sopimus Rakkauden Lähteen kanssa olisi täytetty. Jättäkää sensaationälkänne ilman sitä saastunutta ruokaa, jota niin monet kanavat nyt tarjoavat, ja etsikää mieluummin Totuutta siitä, miten elämää maan päällä voi muuttaa rakkauden suuntaan, ilman pelkoa, väkivaltaa, kaaosta, kilpailemista, vallantavoittelua, rahan mahdille alistumista tai luottamuksen menetystä..

Me rukoilemme ja lähetämme teille rakkauden taajuutta, etteivät sielut maan päällä enempää harhaantuisi polulta, vaan paluu Valoon tapahtuisi ja jokainen sielu antaisi Valolle ja Rakkaudelle pysyvän sijan elämässään. Me teemme oman osamme tämän oikean suunnan vahvistamiseksi, niin kuin meidän suunnitelmamme Lähteen kanssa on.
Kääntykää Totuuden, Viisauden ja Valon Mestareiden puoleen, älkää sisintänne ja kipinäänne tuhoavien paljastusten tai liikkeiden puoleen. Luokaa mieluummin hyvyyttä arkeenne, rakastamalla lähimmäistänne ja kiinnittymällä Valoon, elämää ylläpitävään Lähteeseen, jota Jumalaksi kutsutte.*

Portaluxia 5.11.2020