Sydän keskuksena

Tänään lumituiskuisena päivänä olen jo aamusta pohtinut teemoja, jotka liittyvät Pallas Athenen astrokartalle tuomaan viestiin. Ei siis liene sattumaa, että juuri tänään sain eräältä rakkaalta miespuoliselta sielulta viestiä, joka pysähdytti jälleen kerran miettimään kaiken kommunikoinnin, ja myös henkisen ilmaisun vaikeutta.

Aiemmin kirjoitin siitä, miten ikään kuin kahtiajakautumisen energia vahvistuu tämän kevään aikana ja siihen on syynsä. Tämän ajan energia vie todella syvälle katsomaan omaan reppuun, sieluun ja sydämeen. Ja siitäpä syystä aika voi tuntua monesta raskaalta. Niin paljon helpompaa olisi vain olla katsomatta yhtään mitään, elää kuin laput silmillä teeskennellen itselleen, ettei tämä kosketa minua. Meillä kaikilla on omia tapojamme yrittää säilyttää itsessämme tasapaino ja mielellään myös ulkoinen näkymäkin samanlaisena, jotta ei tarvitsisi tehdä korjaavia toimenpiteitä. Käytännössä tämä näkyy omaan ikävään tilaan syyn hakemisena ulkopuolelta.

Syyllisten etsiminen on kollektiivinen ohjelmointi niin yksilön, yhteiskunnan ja globaalillakin tasolla. Kaikki jotka joskus lukevat uutisia, voivat todeta, miten tuo sama energia ilmentää itseään suurten valtioiden, EU:n ja pientenkin valtioiden välillä. Lähes kaikki esiin tuotu keskustelu etsii syyllistä ja sitä, miten suurin syyllinen voitaisiin parhaiten saada luopumaan omasta kannastaan. Mutta onnistuuko se syyllistämällä ja syyttämällä? Eikö meitä ole opetettu miten samalla negatiivisella energialla ei voi muuttaa asioita, vaan ainoastaan tuomalla tilanteisiin myötätuntoa, valoa ja viisautta. ”Ikuinen” kysymys lieneekin se, miten tuo ajatus voitaisiin tuoda ratkaisun avaimeksi laajoihin kriisitilanteisiin. Esim. jokainen valtion päämies voisi oppia tarkastelemaan itseään ja vaikuttimiaan tunteiden ohjauksen näkökulmasta ja oppia nöyrtymään kokonaisuuden tähden. He voisivat pyytää puhdistusta vallanhaluun, kontrolliin, ylemmyyteen, huonommuuteen, itsekkyyteen jne jne…

Ymmärrän, että tässä vaiheessa, missä ihmiskuntana olemme, tuollainen ajattelu on utopiaa.
Siksipä juuri näen ainoaksi vaihtoehdoksi henkisen työn meidän ”tavallisten” ihmisten tasolla, yksilö kerrallaan muuttuen, ja sitä kautta vähitellen maailmaa muuttaen. Näin voisimme joskus saavuttaa ihmiskunnassa ajanjakson, jolloin yhteinen hyvä ja ihmiskunnan henkinen päämäärä olisivat itsestäänselvyys, koska päättäjinä olisivat yksilöt, jotka jo pienestä pitäen olisivat saaneet myös henkisen koulutuksen.

Miten nämä ajatukset sitten liittyvät Pallakseen? Minun pohdintani kävi sellaisten ajatusten kautta, miten seisoa vahvana oman polkunsa valinneena, mutta samalla avautua keskusteluun sellaisten kanssa, jotka ovat hankkineet erilaista henkistä kokemusta tai maailmankuvaa tai vaikkapa vain hakevat jotain selitystä omalle pahoinvoinnilleen. En sano etteikö jonkun ihmisen negatiivisella kokemuksella olisi pohjaansa, mutta ideani olikin juuri se, miten lähestyä aihetta rakentavasti. Syyllistyminen on tottakai este, koska silloin puolustautuu voimakkaiden tunteiden esiin nousemisen kautta. Tärkeää olisikin löytää sellaisia väyliä keskustella ristiriitaan vieneistä kokemuksista, jossa näkökulmia jaettaisiin neutraalisti, mutta sydän keskuksena, eli omassa viisaudessaan pysyen. Sydän auki, mutta ei lähtien mukaan toisen sielun draamakokemuksiin.

Pallas Athene edustaa meissä kaikissa naishahmossa olevaa maskuliinista ajattelu-, mielipide- ja uuden rakentamismallia. Sen viesti on seisoa omilla jaloillaan eikä sortua tunneperäisiin draamoihin tai heikkouksiin, joiden taustalla on oma tunnereaktio. Se viestittää meitä jokaista omasta vahvuudestamme, joka tulisi ilmetä positiivisen feminiinisen toimintamallin kautta. Se on uskallusta olla eri mieltä, perustella ja kertoa oma näkökanta, mutta ei piipittäen, hyväksyntää hakien tai myöskään muiden näkökulmaa tai kokemusta latistaen. Käytännön tasolla se on luovien ajatusten ja ideoiden konkreettiseksi saattamista.

Pallas ei ole millään tapaa feministi, niin kuin en minäkään. Minä uskon tietenkin tasa-arvoon, mutta ymmärrän että maskuliininen keho/energia ja feminiininen keho/energia edustavat tasapainoa, jota maan päällä tarvitaan. Kummankaan kehon kautta ei ole tarkoitus manipuloida eikä saavuttaa valtaa, vaan niiden tarkoitus on luoda ja ylläpitää elämää maan päällä fyysisessä muodossa. Mielestäni kehojen sulautuminen samanlaisiksi ei ole se suunta, mikä maaplaneetan suunnitelmaan on kirjattuna, vaan energioiden sulauttaminen eri sukupuolta olevien kehojen kautta, niin että kummastakin sukupuolesta kasvaisi vahvoja oman muotonsa edustajia.  Mutta vasta silloin se on mahdollista, kun kumpikin oppii lähestymään tilanteita sydän keskuksena eli puhdas tahto ymmärtää on aktiivisena.

Pallaksen voima ja tahto pysyä viisaudessa, omilla jaloillaan, saa usein aikaan reaktioita niin naisissa kuin miehissäkin. Oikeassaolemisen halu vie usein voiton, vaikka sellaista ei oikeasti olekaan kuin puhdas totuus, silloin kun puhutaan kokemuksista. Ja varsinkin todellakin silloin, kun kokemuksen takana on vahva, oma tunnereaktio. Silloin on vaikeaa löytää yhteistä kieltä tai ymmärrystä, vaikka halua olisikin. Siinä hetkessä on ainoa mahdollisuus lähestyä tilannetta ajatellen, että sydämen ymmärrys on keskukseni ja siinä pysyn, vaikka ulkoapäin yritettäisiin joko heikentää, syyllistää, alistaa tai jopa hyökätä vihan kautta.

Tämä on harjoitus, jota maailmamme tarvitsee joka hetki. Se on yksi vaikeimmista harjoituksista, sillä silloin luopuu halustaan arvioida toisen käytöstä, luopuu halustaan muuttaa mitään, varsinkaan toisen kokemuksen tulkintaa, ainoastaan on tahto kuunnella ja myös tuoda oma näkemys esille, kun keskustelua käydään. Se on neutraaliuteen perustuvaa näkemystä, jota myös objektiivisuudeksi sanotaan.

Sydän keskuksena on hyvä ajatus myös aina silloin, kun itse epäröi, etsii suuntaa tai pelko yrittää ottaa otettaan. Sydän keskuksena ajatus on oikea ja hyvä ja metodit sen ymmärtämiseen onneksi ovat myös olemassa. Kun tahtoo pysyä sydänkeskuksessaan, on hyvä hengittää syvään, hengittää sisään rauhaa, valoa ja suoraan sydämeen. Hengitys on oiva väylä säilyttää sydän näkemys ja vahvuus. Hengittämällä tietoisesti sisään ja ulos valoa, saa tasapainon pysymään vaikeissa tilanteissa ja lopulta siitä tulee tapa kohdata arki. Samalla se tila tuo mahdollisuuden tutkia omaa itseään ja reaktioitaan samaistumatta nouseviin matalampiin tunteisiin, jotka aina heiluttavat tasapainoa, jos vallan saavat.

Olen usein yrittänyt selittää omaa sydänkokemustani kertomalla, että ikään kuin hengitän Itseni vahvemmin sisään sydämeeni. Silloin tunnen Korkeamman Itseni selvemmin ja sen valoisan voiman, jota kannan. Se on aina minussa ja sen vahvistaminen on henkinen työmme.

Tänään kartallani ovat yhtymässä Pallas ja Aurinko. Kiitos, että sain harjoitella juuri tuota kaikkea tuon saamani viestin kautta. Kiitos T oppiläksystä tänään.