Kesän pisin päivä

Kesä saa pisimmän päivänsä 21.6.2022 klo 12.13 Suomen aikaa. Yötön yö on kaikille suomalaisille tuttu tapahtuma ja perinteisesti sitä on juhlittu juhannuksen juhlassa. Tänä vuonna juhannus ei osu samalle viikonlopulle kuin kesäpäivänseisaus, mikä ehkä tekeekin yleisistä energioista kevyempiä.

Kesäpäivänseisausta on muinoin pidetty pyhänä juhlana, jolloin yhteys Äitimaahan on ollut vahvana fokuksena. Useissa vanhoissa kulttuureissa Euroopassa on juhlan teemana ollut uusi elämä ja hedelmällisyys. Silloin on kunnioitettu ja kiitetty naiseutta, feminiinisyyttä ja kykyä luoda uutta. Äitimaa on meidän ylläpitäjämme, jota todellakin on runsain mitoin syytä kiittää, edelleenkin. Äitimaata on palvottu, lahjottu ja kiitetty mitä erilaisin menoin.

Jos siirrymme ajassa vieläkin kauemmaksi taaksepäin niihin korkeisiin kulttuureihin, joissa on nähty ja katsottu Äitimaata pidemmälle, silloin on fokus ollut koko aurinkokunnassa. Aurinkokunnan tapahtumat ovat tuoneet Äitimaankin tiettyyn kulmaan suhteessa galaksin päiväntasaajaan ja keskukseen. Tällöin ovat korkeat tietoisuudet keskittyneet suurempaan todellisuuteen kuin vain tähän fyysiseen rakkaaseen planeettaan. Korkeat vihityt ovat valmistautuneet vastaanottamaan informaatiota, joka voisi auttaa planeettaamme ja ihmiskuntaa kulkemaan kohti ylöspäin kulkevaa polkua. Kohti tietoista henkistä kehitystä. Vihityillä oli omat tehtävänsä tämän pyhän tiedon ylläpitämiseksi ja säilyttämiseksi myös tuleville polville.

Edelleenkin maan päällä on tietoisuuksia, joilla tuo korkeampi pyhä muisti on, mutta monet eivät ole siihen heränneet. Siksipä kesäpäivänseisaus voi olla joillekin mahdollisuus aktivoida omaa korkeampaa sielun muistiaan ja ehkäpä tuoda sitä kautta valaistusta ihmiskunnalle. Seisaushetki on mahdollisuus myös kytkeytyä aurinkokunnan muistiin, Äitimaan tietoisuuskenttään tai ihmiskunnan arkistoihin. Jokainen, joka vilpittömästi kantaa sydämessään tahtoa auttaa sieluja maan päällä ja ihmiskuntaa, ovat juuri niitä potentiaalisia korkeamman avun saajia itse. Tähän hetkeen siis kannattaa valmistautua hyvällä aikomuksella ja energialla.

Kuten jo monet tietävät, on jokaisella seisauksella ja tasauksella omat teemansa, riippuen vallitsevista energioista ja aurinkokunnan astrologisesta vaikutuksesta. Ja niin kuin ennenkin, minun kauttani tuleva informaatio on Valon Auttajien, elämää ylläpitävien Valon olentojen sanelemaa. En ole astrologi, vaan kanava ja tutka 🙂

Tämän kesän teemaa on edelleen tuo feminiininen, vahva ja lempeä viisaus ja sen toteutuminen kollektiivisella tasolla, yksilöiden kautta. Meille tarjotaan vahvaa energiaa saada tuo kaivattu muutos aikaan. Me toivottavasti tulemme vihdoin näkemään uusia, pehmeitä, feminiinisiä naiseuden esimerkkejä. Vanha, jo moneen kertaan kulutettu ja esiin nostettu arkkityyppinen naiseus, aggressivinen muutoshaku, ylikorostunut minuus, on vihdoin jäämässä taakse ja uutta, puhdasta energiaa on nousemassa esiin. Siihen kuuluu oman itsen korostamattomuus, viattomuus, pehmeys ja hiljainen työ kaikkien hyväksi. Ympyrä sulkeutuu ja uusi aika voisi alkaa ja ehkäpä me vihdoin voimme kohdata toisemme rakkaudellisissa, tasavertaisissa ja puhtaissa suhteissa. Naisen ja miehen kehoissa.

Ylläkirjoitettu on Auttajien näkemys, millaisen siemenen voimme vastaanottaa ja mihin suuntaan sitä kasvattaa. Olemmeko siihen valmiit, sitä voimme vain toivoa. Suuntana olisi maskuliininen ja feminiininen kauneuden ja pyhyyden palautus, joka toisi suhteisiin todellista rakkautta. Tänä aikana joka puolella näkyvää ylikorostettua ,seksuaalisuutta, oman itsen ja kehon ylikorostamista ja -kohottamista, se kaikki on ihmiskunnan korkeamman suunnitelman vastaista kehitystä. Sillä tavalla emme kehity henkiseen eli jumalallisen energian suuntaan, emmekä lisää korkeaa energiaa maan päällä. Niin kuin Auttajat toteavat, me elämme ihmiskunnan alennustilaa todeksi joka hetki. Myös sodan kautta.

Kaikki te, jotka olette väsyneitä tähän turhaan, pinnalliseen taisteluun, jota yksilöt eri puolilla ihanaa planeettaamme nyt käyvät, liittykää yhteen ja kerätkää voimanne muutoksen puolesta. Nyt on mahdollisuus ottaa vastaan, palauttaa oma sisäinen Valon voima ja antaa sen viedä kohti uutta tulevaisuutta. Näin jokainen voi tukevasti seisoa omilla jaloillaan, yhdessä muiden kanssa ja tuoda omat visionsa yhteiseen parempaan tulevaisuuteen. Yksin ei muuteta maailmaa, vaan liittymällä yhteen saman päämäärän taakse. Tuleva seisaus antaa voimaa uudelle suunnalle, joka on ihmiskunnan yhteinen, ei enää itsekkyyteen perustuva. Kaikki me, jotka olemme valmiit, otamme sen ilolla vastaan ja teemme kaikkemme, jota olisimme tuon uuden virtauksen vastaanottimia, missä sitten sillä hetkellä seisommekin.

Aurinkokunta avaa väylänsä, vastaanottaa ja edelleen välittää suurta Valon säteilyä 21.6. ja silloin me seisomme astioina muutokselle.

Minä ja Patrick olemme tuolla hetkellä Pyhän Äiti Marian luolakappelilla Montserratin vuorella. Tämä niin vahvan voiman kaunis ja pyhä paikka myös taistelee alaspäin kulkevaa tuhoavaa energiaa vastaan. Joka päivä, monen tunnin ajan laulavat munkit suuressa katedraalissa pyhiä laulujaan yrittäen kohottaa ympäröivää energiaa ja tuoda jumalallista viestiä maan päälle. Tuhannet puolialastomat turistit eivät sitä kunnioita, vaan napsivat kuviaan ja videoitaan kesken messun tai vesperin, ihan kuin Jumalalle omistautuneet miehet esiintyisivät vain heitä varten. Juuri kukaan ei lue ohjeita tai pukeutumisääntöjä, joilla kunnioitetaan pyhää paikkaa ja noiden miesten henkistä valintaa munkkeina.

Sama toistuu kaikkialla tällä alueella, kaikkien kansallisuuksien kautta. Muutamat todelliset pyhiinvaeltajat koittavat hiljaisesti keskittyä vielä puhtaisiin energioihin ja laskevat päänsä hiljaisiin rukouksiin ja pyyntöihin.

Me keskitymme täällä omiin kirjoitustöihimme, meditaatioihin, ulkoiluun, sekä Patrickin solariin. Me olemme mukana luomassa uutta suuntaa, ylläpitämässä puhtaampia energioita oman työmme ja henkisen päämäärämme kautta.

Olemme tottakai yhdessä kaikkien kanssa tuolla seisaushetkellä ja kaikki muutosta maailmaan kaipaavat voivat liittyä yhteiseen hetkeen ja pyytää saada toimia vastaanottimena Valon voimalle ja sitä kautta uudelle alulle. Kokoontukaa pyhiin paikkoihin ja portaaleihin, joita tiedätte ja yhdistykää voimassa ja aikomuksessa.

Voimia ja Valoa kaikille.