Uusi vuosi – uusi koti

Uusi aika on vihdoin koittanut meidän suurelle perheellemme, yhteisöllemme joka seitsemän vuotta asui yhdessä Taalintehtaalla, meren äärellä, kauniissa saaristossa. Jo kolme vuotta sitten Auttajat ilmoittivat, että yhteisömme tulee kasvamaan niin, että uusi isompi paikka on tarpeen. Nyt tuo paikka vihdoin löytyi, niin monien rukousten, yhteisten luomishetkien ja Auttajien avustuksella. Yhteisöstämme suurin osa muutti joulukuun aikana Suonenjoelle, vanhan maamieskoulun ympärille kasvaneeseen pieneen kylään. Niinpä siis saaristo muuttui Savon maisemiksi, mutta keskemmälle Suomea oli ohjauskin.
Koko prosessi ensi kohtaamisesta tuon paikan kanssa oli johdatusta, vaikka monia haasteita tulikin kuin jatkuvana virtana eteemme. Sinnikkäästi ratkoimme yksi toisensa jälkeen kaikki tiellemme tulleet esteet.  Nyt olemme uudessa kodissamme joka mahdollistaa sen, että yhteisömme voi laajeta ja kasvaa.

Paikka vastaa hyvin meidän tarpeitamme ja tulevaisuuden suunnitelmaamme ja päämääräämme niin henkisyyden kuin ekologisen, omavaraisuuteen tähtäävän elämän suhteen. Tästä pohjois-Savon pienestä kaupungista käsin jatkamme omaa työtämme ja olla esimerkkinäkin maailman paremmaksi muuttamisessa. Ja vähitellen, kun asettumisemme syvenee, voimme tarjota myös monille muille etsijöille paikkaa, jossa toteuttaa suuren henkisen perheen kanssa uudenlaista, henkistä ja ekologista elämisen mallia.

Monet ovat kysyneet, mitä vaatimuksia meillä on, jotta voisi yhteisöömme liittyä. Meillä on oikeastaan vain kaksi sääntöä, joita yhteisömme jäsenet noudattavat. Ensimmäinen on päihteettömyyden sääntö. Se tarkoittaa sitä, että yhteisössämme asujien tulee elää päihteetöntä elämää. Alkoholi ja kaikki huumeet, myös “äitimaan” antamat, eivät ole hyväksyttyjä. Buddhalaisittain sanoen, kaikki tajuntaa muuntavat aineet eivät ole henkiselle pyrkijälle hyväksi. Pyrimme elämään niin, että koko yhteisön elämänlaatu ja kohtaamiset olisivat aitouteen ja puhtauteen perustuvaa.
Toinen sääntö on Luxia-metodiin tutustuminen ja lopulta sen noudattaminen yhteisön arjessa. Tämä pitää sisällään sen, että otamme vastuun itsestämme, omista reaktioistamme, tunteistamme ja ajatuksistamme, emmekä enää syytä muita tai pahaa maailmaa tai jumalaa elämän tapahtumista tai omista negatiivisista purkauksistamme ja ajatuksistamme.
Kun meillä on yhteiselämämme pohjana metodi, joka pyrkii auttamaan meitä jokaista kohti parempaa lähimmäisyyttä ja myötätuntoa, arkemme sujuu riidoitta ja sopu säilyy rehellisen puhumisen ja jakamisen avulla. Me voimme tämän metodin kautta ymmärtää ja hyväksyä  itseämme ja muita henkisemmällä ja syvemmällä tavalla ja tehdä ne muutokset (hiljalleen vuosien aikana), joita kehityksemme tähden on tehtävä. Sillä me uskomme, että jokainen sielu on tullut kulloiseenkin elämään kehittymään, ei kasvattamaan alempaa luontoaan.

Tietenkin tällaisessa henkisessä yhteisössä eläminen on helpompaa, jos on kaipaus muutokseen ja jumalalliseen viisauteen. Näitä teemoja me yhteisössä opiskelemme, kukin kiinnostuksensa mukaisesti, monien vanhojen opetusten avulla. Sellaisia ovat esimerkiksi, Vuorisaarna ja varsinkin kristosofinen näkemys siitä. Samoin me tutkimme tiibetin buddhalaisia myötätuntoon ja rauhaan pyrkiviä harjoituksia ja opetuksia. Myös muut ihmiskunnan mestareiden tuomat viisaudet saavat mielenkiintomme.

Meidän kanssamme elämiseen ei vaadita mitään yli-ihmisyyttä, vaan oikeastaan pelkkä tahto ja kiinnostus elää todeksi niitä oppeja, joita Jumala on ihmiskunnalle vuosituhansien aikana antanut, on riittävä. Ihmiskunnan polku kohti rauhaa ja lähimmäisyyttä ei ole vieläkään toteutunut, kuten voimme ikäväksemme joka päivä todeta. Me tällä polulla jo pitkään kulkeneet tiedämme, ettei muutos todellakaan tapahdu nopeasti, vaan se vaatii monen sukupolven sinnikkään työn. Meitä on arvosteltu tästä asiasta monen monta kertaa ja sanottu, että olette ihan kateissa, jos luulette, että muutos voisi tapahtua, ettei se ole mahdollinen. Toisaalta juuri ns. New-age ajatteluun kuuluu, että maailma muuttuu lopulta ihanaksi ja hyväksi, jos vain uskotaan niin, ilman että itse mitenkään aktiivisesti siihen pyrkii. Me kuitenkin koemme, että jonkun on aloitettava elää muutosta arjessa todeksi ja miksikä emme siis me suomalaiset voisi olla siinä esimerkkinä, niin kuin Pekka Ervast aikoinaan toivoi. Maailmalla on jo onneksi meidän kaltaisia ryhmiä, jotka pyrkivät elämään myötätuntoa ja rauhaa todeksi arjessaan. Yhteisöllisyys, rauha, eko-ajattelu ja hyvään pyrkiminen ovat viime vuosikymmenet olleet ympäri maailmaa suuresti kasvussa. Me uskomme vahvasti, että Rakkauden Jumalan avulla maailma ja ihmiskunta muuttuu, mutta se työ on aloitettava omasta tahdosta tehdä sitä muutosta. Meidän jokaisen.

Tätä muutostyötä ja suurempaa yhteisöä varten perustimme uuden vuoden alussa yhdyskunnan, joka luokitellaan uskonnolliseksi. Suomessa on jo lähemmäs 140 yhdyskuntaa, joiden status on uskonnollinen. Sekin kertoo ihmisten ajattelun laajuudesta, muutoksesta ja henkisyydenkin kaipuusta. Paikallislehdessä meitä nimitettiin, tosin virheellisesti, Suomen ensimmäiseksi new-ageen pohjautuvaksi uskonnoksi. Vaikka googlaamalla löytyvä new-agen määritelmä on meidänkin ajatteluamme lähellä, jokainen, joka on tätä henkisyys viidakkoa monen vuosikymmenen aikana läpirämpinyt, tietää ettei tuo new-age käsite ole enää ollenkaan noin puhtoinen, vaan se helposti liitetään päihteisiin ja huolettomaan/vastuuttomaan elämisen tapaan.
Me emme niinkään yritä luoda mitään “omaa” uutta, vaan koetamme lähinnä elvyttää sitä syvää viisautta, jota voimme avoimin sydämin tutkimalla löytää esimerkiksi myös täältä Suomesta.

Tämä new-age on toki aihe, jota voisi pallotella moneenkin suuntaan, mutta me näemme että tärkeintä on, määritelmistä riippumatta tehdä oma osansa, jotta me kaikki voisimme elää ilman pelkoa sellaisessa maailmassa, jota kannattelee elämää luovan lähteen, Jumalan, elämää ylläpitävä rakkaus ja voima. Me uskomme Jumalaan, Valoon ja Rakkauteen ja niihin korkeisiin mestareihin, joita tuo suuri Lähde, Jumala on maan päälle lähettänyt. Me emme tahdo olla enää tukemassa uskontoja, jotka vuosisatoja ovat ihannoineet ihmisten sortamista, alistamista ja tappamista. Monen instituution vallankäyttö, ahneus ja ylemmyys eivät meille ole Jumalan kuvaa tai tahtoa maan päällä ja olemmekin ihmettelleet sitä, miten esimerkiksi Jeesuksen ohjeita ei edes pyritä noudattamaan tai ottamaan arkeen, vaan viha, tuomitseminen, sodat ja tappaminen hyväksytään ja joissain uskonnoissa siihen jopa kannustetaan. Ja miljoonat ja taas miljoonat sielut kärsivät “Jumalan nimeen”.

Jokainen ihminen uskokoon mihin sydämensä ohjaa, se on hyvä niin. Me emme tahdo tuomita mitään tai ketään. Emme yksittäistä ihmistä, emme muita yhteisöjä, emmekä itsellemme outoa filosofiaa tai uskontoa, vaan tiedämme, että hedelmistään puu tunnetaan. Me emme myöskään tahdo julistaa mitään, emmekä näe yhtä ainoaa oikeaa tapaa elää tai uskoa, vaan jokainen meistä kuunnelkoon sydäntään ja sisäistä puhdasta ohjaustaan omaa polkua valitessaan. Meidän polkumme on tässä elämässä tällainen.

Uusi aikakausi on meille nyt alkanut ja työmme jatkuu hiljalleen arjen työskentelynä Valon hyväksi. Uudet ja vanhat tutut kurssitkin ovat toteutumassa helmikuun loppupuolelta alkaen ja kevät sitten näyttää, mitä Auttajat tahtovat nyt avuksi tuoda. Kotisivujamme seuraamalla saat tiedon tulevista tapahtumistamme.

Kiitämme kuluneesta vuodesta, tuestanne, yhteydenotoistanne, monista rukouksista sekä lukuisista kohtaamisista kaikkien teidän ihanien ihmisten kanssa. Uskokaa Valoon, Rakkauteen ja elämän voimaan ja ilolla työskennelkää niiden ylläpitämiseksi maailmassa.
Tapaamisiin, tänäkin vuonna.