Viesti Valon Mestareilta 30.4.2023

” 29.4.2023 saavutettiin tila, jossa ihmiskunnan värähtely saavutti sen pisteen, mistä alkaa ns. pysähtynyt ajanjakso. Teidän maailmassanne se tarkoittaa tilaa, jossa energeettinen jännitys on latautunut niin vahvaksi, että se on ikään kuin jähmettynyt odottamaan, millä tavalla se purkautuu. Toisella tavalla sanoen, heiluri on nyt saavuttanut toisen ääripäänsä ja seisahtuu hetkeksi, ennen kuin jälleen lähtee liikkeelle.

Galaksin tasolla on niin ikään odottava tila, sillä teidän polkunne ei ole vain teidän polkunne, vaan se koskee kaikin tavoin myös sitä kotiympäristöä, jossa elämää toteutatte. Tuota kotianne olette kutsuneet nimellä Linnunrata. Linnunradalla on nyt suuri este, jonka korjaantumista koko galaksi henkeään pidätellen odottaa.

Te olette saaneet Lähteeltä lahjaksi luomisen voiman ja te olette kehityksenne mukaisesti saaneet käyttää tuota voimaa tai energiaa oman tahtonne mukaisesti. Nyt elätte maailmassa, jossa tuo luomisen voima on vienyt teidät ihmiskuntana ja yksilöinä tilaan, missä elämänvoiman potentiaalinne on lopulta ehtynyt. Tämä tarkoittaa sitä, että olette ihmiskuntana vakavasti sairastuneet, koska elinvoimanne on loppunut, ettekä voi saada enää uutta tilalle jatkamalla tällä suunnalla. Olette ikään kuin käyttäneet varastonne loppuun. Sanomattakin on selvää, että tila on äärimmäisen vakava.

Ihan samoin kuin ihminen, joka vuosikymmenet itsessään hautoo negatiivisia ajatuksia ja tunteita ja uskoo olevansa uhri, sairastuu helpommin, kun elinvoima vähenee. Niin on ihmsikunnankin laita nyt.

Kun muinoin annoimme tietoa ja ennustuksia, miten eri aikakaudet tulisivat kulkemaan ja miten kauan ne kestävät, emme nähneet tai uskoneet, että ihmiskunta kulkisi näin äärettömällä vauhdilla kohti tuhon päiväänsä. Se, miten kehitys pimeydestä valoon oli tarkoitus kulkea, oli silloin näyttäytynyt teidän ajassanne vielä tuhannen vuoden polkuna eteenpäin. Voimme sanoa, että te yllätitte meidätkin, jotka polkuanne valvomme. Taantumisen vauhti kiihtyi viimeisen sadan vuoden jakson aikana sellaisiin lukemiin, että emme enää voineet viisaudellamme sitä pysäyttää, koska ette uskoneet keskuudessanne olleita vihittyjä, joita me ohjasimme. Te valitsitte tuhoavan polun ja annoitte pimeyden ohjata teitä tähän pisteeseen, missä varastot on nyt loppuun käytetyt.

Me kuulemme teidän kysyvän, mitä voimme enää tehdä ja tuo kysymys onkin nyt tärkein. Miten elämänvoimansa loppuun kuluttanut tietoisuus/henki voi saada sitä lisää? Siihen olette aina saaneet meiltä hyvin tarkat ohjeet, joita noudattamalla se on mahdollista. Me emme toista niitä enää tässä, vaan pyydämme teitä kääntymään viisaiden puoleen ja etsimään niitä, jotka ovat jo ratkaisunsa tehneet, eli elävät antamiemme ohjeiden mukaisesti. Vain niin voidaan tuleviin vuosiinne vaikuttaa ja kärsimystä pienentää.

Etsikää siis omasta maastanne sellaisia, jotka tietävät, miten elämänvoimaa lisätään, kollektiivista energiaa muutetaan ja miten Lähteen kanssa työskennellään, elämää kunnioittavasta ja sitä ylläpitävästi. Älkää enää harhaantuko luulemaan helppoa ja omaan itseen keskittyvää polkua tai ohjetta oikeaksi ihmiskunnan muutoksen kannalta, vaan etsikää niitä, jotka totuuden tietävät, jotka puhtaasti esimerkkinä elävät. Teillä on viimeinen mahdollisuus työntää itsenne syrjään, jos tunnette tahtoa pelastaa itsenne. Sillä edelleen on yksi suuri mahdollisuus voittaa pimeys ja muuntaa sen tuhoava voima elämää ylläpitäväksi. Siihen löytyvät ohjeet, miten työ ja muutos tehdään.

Meidän ei ole sallittua konkreettisesti auttaa teitä ahdingossanne, vaan voimme ainoastaan tukea niitä, jotka totuutta etsivät. Niin monet vuosisadat olemme teitä rakastaneet, ottaneet moniin yhteyttä ja pyrkineet jalostamaan sielujanne kohti mestariutta, joka on jokaisen sitoutuneen etsijän lopullinen palkka. Mutta vain harvoja lukuun ottamatta, olette asettaneet omat halunne ja ihmisen elämänne etusijalle ja asettuneet uhmaamaan Valon lähettiläitä, koska luottamuksenne Lähteeseen on kadonnut. Valon polku ei ole omien toiveiden polku, vaan se on palvelemisen polku, joka jollain askeleellaan tuo sen suurimman onnen ja kiitollisuuden, mitä te kaikista halujenne toteuttamisista etsitte. Kuitenkaan ette näe, että se on sielun tuhon polku elämästä toiseen jatkuessaan. Mutta valinta on aina ollut teidän, samoin kun vastuu niiden seurauksista.

Tämäkin viesti nostaa esille monta vastustajaa ja usko kaiken ”järjestymiseen” ilman aktiivista muutostyötä vyöryy varmasti esille. Fatalistinen asenne, ilman vastuun ottoa voi ikävä kyllä viedä voiton ja niin kärsimys syvenee, eikä Valoa lopulta enää näy. Mutta meidän tehtävämme on ollut näyttää teille oikeaa polkua, ei vahvistaa sitä suuntaa, joka on teille haitallinen. Niin kuin ihmiskunnan polkuun on ns. lankeamisesta lähtien kuulunut, vastavoimat toimivat koko ajan ja voimakkaammin aina silloin, kun oikeaa tietoa ja suuntaa annetaan. Tämä on hyvä muistaa, kun tätä tekstiä punnitsette, sillä mielenne kautta teitä yritetään edelleen harhauttaa.

Niin kuin tiedätte, me toimimme Valon ja Rakkauden virrassa, emmekä pelottele taikka uhkaile teitä. Me tuomme vain totuuden ja tuemme teitä elämään sen mukaisesti. Tässä ajassa konkreettinen totuutenne on synkkä ja samoin tulevaisuutenne. Jätämme nyt avaimet asian ratkaisemiseksi teille ja vahvistamme yhteyttämme niiden kanssa, jotka ovat jo valintansa tehneet ja ponnistelleet ihmiskunnan paremman tulevaisuuden puolesta. Muuta pelastajaa teillä ei ole kuin jumalallisen itsenne yhteys ja ohjaus. Polku siihen on teille tässäkin ajassa annettu. Suljemme teidät syvään rakkauteemme ja myötätuntoomme. ”