Most van itt az idő! Csodás december 2020

A holdfogyatkozás hullámai

December egy erőteljes áramlással kezdődött november utolsó napjának holdfogyatkozása mentén. A segítők elmondták, hogy a holdfogyatkozás energiája nagymértékben a fizikai testre összpontosult az energiacsatornákat megmunkálva és megnyitva. Ennek a test szempontjából lehetnek pozitív, de úgyszintén pillanatnyi kellemetlen következményei is. Amikor megnyílnak az energiacsatornák a test fajdalommal és tünetekkel is reagálhat. Ha folytatjuk az önmagunk gondozását, azok a tünetek idővel eltűnnek. Most jó mély nyújtásokat végezni, például kímélő jógát, ellenőrizni az étrendet és mozogni az erdőkben. A fogyatkozás pillanatában a mennyei küldöttek nagy csoportokban érkeztek a föld körébe, hogy az új kezdetet támogassák. Az angyalok velünk is olyan nagy csoportként voltak jelen, mint még korábban soha. A tapasztalás nagyon erőteljes volt sokak számára. Nagy hála maradt meg e pillanatból!

A Fény Segítői a holdfogyatkozás utáni időszakot bizony egy Új kezdetnek hívják, amelyből most a másféle energiának az időszaka nyílik meg. Ennek a kezdődő szakasznak az ereje és a rezgése az év vége felé erősen mélyül. Ehhez az időhöz is kapcsolódnak témák, amelyeket felhoztak a Segítők.
A legerősebb téma a láthatatlan, még rejtőzködő energiának az elő emelkedése, úgy az egyén mint a kollektív szinten is. Az valójában ugye az, hogy a korábban teremtett energia megkapja lassacskán a látható formáját. Mi ugye mindannyian minden pillanatban, minden nap a jövőnket teremtjük. Először ugye van a gondolat, amelyik a láthatatlant képviseli és amelyik aztán formálódni indul a konkrét felé. A kozmikus törvények egyike. A kollektív szinten is vannak energiák, témák megteremtve és szintén a törekvés az alacsonyabb cselekvés és gondolat titokban tartására.
Most van itt az idő, hogy az igazság előemelkedjen és hogy az emberiség is a teremtési munkáját nézze.

Mi az utóbbi időben hallottuk, hogyan tapasztalták sokan az egész őszt nehéznek és kihívónak. A folyamat tehát már sokaknál elkezdődött november vége előtt. Például a tisztítandó emberi kapcsolatok, az azokhoz kapcsolódó érzelmek felvoltak tárva. Az önmagunkhoz és másokhoz is fűződő hazugságok túl nehézzé váltak a hordozáshoz. Itt volt tehát az idő az elengedéshez (már megint), azoktól a dolgoktól és működési mintáktól, amelyek magunknak és másoknak ártanak és szenvedést hoznak. A Segítők emlékeztetnek arra, hogy milyen fontos az együttérzés és a bölcsesség a dolgok kezelésekor. Különösen a kegyelmességre emlékeztetnek amikor a helyzetek lelepleződnek. Szeresd önmagad, továbbra is az időszerű gondolat.

Senki sem áldozat, hanem az összes esemény hátterében valami teremtett áll. Még ha bele is kerülnél a drámákba és a nehéz eseményekbe, kérheted a Fény segítségét és az erejét azoknak a feldolgozásához. Lehet, hogy a saját reakcióidat és érzelmeidet valamelyik kellemetlen esemény által vizsgálgathatod. Szeretnél e a nehézségekben is továbbra is a jóban bízni, próbálni az esetleg benne rejlő tanulnivalót meglátni és mindenek előtt a Fényben maradni, amikor mások körülötted szét-szét esnek.

Ez egy olyan időszak, amelyben egy pont felé nyomnak minket, amelyben merni lehet adni és befogadni, verseny és félelem nélkül. A megértés az összes léleknek az utazásáról biztosan segít a dolgokat tágabban és mélyebben meglátni. Persze a világban van sok gonoszság, szörnyű események is, és nem is kell azokat elfogadni, de nem szabad gyűlöletet, bosszúvágyat tápláljunk és nem gondolhatunk folyamatosan arra, hogy mi van rosszul. A pozitivitás jó dolog és azt kell művelni, de jó ébren lennünk, amikor saját magunk reagálunk alacsony érzelemmel és aztán azt a munkát megtennünk, amely felszabadít azoktól az érzelmektől.

Sokaknak a spirituális útjuk és munkájuk erre az időre célzott, ezen változások pillanataira, amelyeket most megélhetünk. Az asztrológiai körökben már sok évtized óta beszélnek az eljövendő vízöntő idejéről. Most tényleg elmondhatjuk, hogy a naprendszer a teljes egészében a galaxis egy olyan helyén tartózkodik, hogy eljött a vízöntő ideje a bolygónkon. Egész ez időben, amelyben én magam része voltam az igazságnak, a spiritualitásnak a keresésének, közel negyven év!, lett ez az eljövendő idő olyannyira híresztelve és várva. Az emberiségnek egy hosszú felkészülési időszaka volt az új emberiség irányába. A változás áramlataiba a 86-os évtől kezdve haladtunk lassan és a naprendszer a teljes egészében 2012. évtől volt ebben az új sugárzásnak a fényövezetében. Azután kezdődött az “utolsó simítások szakasza” ezen vizek felé, amelyekben most vitorlázunk. Mondhatjuk most azt, hogy a kétezer évig tartott halak korszaka befejeződött.

Mit jelent tehát ez az új időszak, amit most élünk. A Segítőink folyamatosan előhozták az önzőségről való lemondás témáját és a helyére a közösségiességet, együttérzést és a tágabb meglátást. Minden változást a gyakorlat szintjére kell vinni és lassacskán elkezdjük az egész világ lelkeit a saját szeretteinkként tapasztalni a saját kicsi családunk mellet. A változás a saját gondolkodásban és a programozásokban lassú, azt mi tudjuk. Mindig eltelik néhány generáció mielőtt végül láthatóvá válik a változás. De ahhoz, hogy az valamikor megvalósuljon, azt teremteni kell egészen a konkrét szinten is. Kell, hogy legyenek példák arról, hogyan éljünk más módon, az új időnek megfelelően. Szerencsére vannak már csoportok és egyének a világban, amelyek bátran a közös jóért és a közösségiességre törekvő módon élnek. Sok fiatal, amelyik annak az átmeneti szakasznak az idején (1986-2012) született, azt az információt a lelkében hordozza. Természetesen könnyen eltorzul az az eredeti ötlet a helyes információ hiányában, de ők mégis ismerik az irányt, amelyet teremteni jöttek ide.

Napfogyatkozás

12.14 17:17 órakór lesz Magyar idő szerint a napfogyatkozás, amelynek a pontos pontja Argentínában van. A fogyatkozás tehát Magyarországról nem látható, de mint ahogy korábban is, a hatása bizony az egész földgömbön érezhető lesz. Ennek a fogyatkozásnak az erőteljes témája a spirituális szabadság. Még ha sokan azt is gondolják, hogy a szabadság a saját vágyainknak a megvalósítását jelenti, hogy azt tegyük amit akarunk, mi egy nagyobb és mélyebb szabadságról beszélünk, amely a felszabadulást úgyszintén az energetikai szinten is jelenti. Spirituális szabadság ugye lemondás a saját vágyainkról és a kontrollálásról és áthaladás az Isteni kapcsolatba. Az a szabadság a magasabb erőben való bízást jelenti, amely a világot teremti és fenntartja. Az az Isteni erő a tervet követi úgy az egyén mint a kollektív szinten is és támogatja azt. A spirituális szabadság már nem hordozza az önzőség és az egó pecsétjét, hanem az mély kapcsolatot jelent a saját Felsőbb Énünkkel, amely által a Fény és a Szeretet irányíthatja az életünket. Lehet, hogy az még mindig nem nyílik meg egészen önmagában ennek a fogyatkozásnak a pillanatával, de az az irány, az véglegesen aktiválódik ebben a világban. Az az új kezdet a “jutalmak osztásának az időszakát” is aktiválja és az sokak számára végre új, jobb jövőt jelent. Persze a saját, utóbbi idők és évek munkája és a ledolgozott gátak nyitják meg az ajtót azoknak a mennyei jutalmaknak a befogadásához. Mások számára az jelenthet még olyanféle ragaszkodások helyeinek az ellenőrzését, amelyekhez még valamilyen oknál fogva ragaszkodni akarnak. De biztosak lehettek arról, hogy minden erőfeszítés és minden munka az önmagatok felszabadításáért meglesz jutalmazva. Az egyensúly, az új feladatok, a megnyíló tehetségek csak egyes példák ezekről az apránként lehulló ajándékokról.
De szembesülhetünk szintén azokkal a kötelékekkel és az azokhoz kapcsolódó érzelmekkel, amelyek a saját növekedésünket gátolják. Olyankor okunk van ébernek lenni, hogy a helyzetek ne negatív módon bontakozzanak ki, amely a reagálásnak a régi módját jelenti és azt, hogy még akár negatív féleképpen is védjük a saját véleményünket és állapotunkat. Úgyszintén vigyáznunk kell, hogy ne higgyünk a saját téveszméinknek, amelyek dolgokra és/vagy más emberekre vonatkoznak, mivel az mindig további szenvedést hoz magával. Jobb lenne a jelenlévő pillanatra törekedni, emlékeztetni önmagunkat, hogy az amit érzünk nem az igazság, és aztán a segítőkkel munkálkodni.

Az eljövendő időkben a közös cél, az az Isteni cél erősödhet, de nekünk megkell azért dolgoznunk és azt az irányt választanunk. Akkor eljöhet az idő, amikor nincs szükség vezetőkre, sem hatalomgyakorlókra, mert nincs verseny, nincs vágy a megalázásra. Mivel az új idő elérése ugye a legmagasabb kapcsolat által jön, amelyben a lelkek az Isteni vezetésben vannak, akkor már nincs szükség földi hatalmaskodókra.

Most szükség van azokra, akik az élcsapatokban haladnak és az irányt mutatják és így az utánuk jövők ösvényét könnyítik. Ismét jó egyszer a fogyatkozás pillanatában összejönni, mivel olyannyira óriási a közös teremtőerő! Jó cél, egy közös gondolat a fogyatkozás pillanatához, az összes lélek kapcsolata a saját Felsőbb Énjéhez lenne. Vizualizálhatjuk azt, imádkozhatunk érte és kitölthetjük a saját szívünket egy olyan hálával, hogy az az irány a világunkban még megvalósuljon. Együtt teremtjük azt a vízöntő-kórszaknak az irányát: a Magasabb erő által irányított életet, közösen a közös célért dolgozást és a spirituális szabadságot mindenki számára.

A téli napforduló és a nagy együttállás

Még ha a napfogyatkozás egy nagy decemberi eseménynek is számít, ennek a hónapnak a csúcspontja a téli napforduló 12.21 11:02 órakor Magyar időben. Az a pillanat zárja le a közeljövőnk irányát. Minél többen vannak azok, akik felelősséget és bölcsességet hordoznak, annál önzetlenebb és együttérzőbb világba haladunk át. Ez a napfordulói pillanat a hihetetlen töltését az asztrológusok által is “nagyra híresztelt” kozmikus esemény által kapja meg, amely a Jupiter és a Szaturnusz együttállása ezen a napon. Az egy kozmikus portált nyít meg, és a rajta keresztül áramló energia borítja be az Anyaföldet. A még nagyobb változás energiáját ömlesztik az Anyaföld gyermekeire is. Továbbra is, és most is a korábbinál jobban figyelnek és támogatnak az angyalok mindenkit, aki törekszik és vágyik a Fénybe. És ők a közelünkben is maradnak nagyobb csapatokban, hogy biztosítsák a szent választásainkat és hogy védjék az állapotunkat, amelyben fenntartjuk az újat.

Az önkéntes, szolgálni akaró és együttérző lelkek új Fényt és támaszt fognak kapni az életükbe és idővel új feladatokat is kapnak a mások segítőiként, mert a kihívások végre enyhülnek. A legmélyebb leckék most sokaknál majdnem végig vannak elemezve és megértve.

Mi nem jósolunk semmilyen kollektív felemelkedést, hanem azt, hogy valószínűleg egyre többen ébrednek most arra, hogy felelősséget vállaljanak az energiákért, amelyek segítségével a jövőt teremtjük. Még ha a naprendszer és a szeretett Anyaföld a nagy terv szerint is halad és fejlődik, az emberiség még mögöttük vonszolja magát. Nem volt még képes a rezgését megváltoztatni úgy, hogy a 4D, az érzelmek és a gondolatok szintje megtisztult és az emelkedés az 5D világába elkezdődött volna. Az emberiségnek azonban most lehetősége van együttműködni ezekkel az új emelő hullámokkal. Még nincs az összes lélek olyan állapotban, hogy az olyan munkára képesek legyenek, de minél többen haladnak példaként, annál nagyobbak a tömegeknek a lehetőségei a felébredésre, egyébként fennáll a veszély, hogy a tömegalvás folytatódik, sőt ezek az energiák hatására még el is mélyül!
Tehát most van itt az idő választani, feltűrni az ingujjat és az elkötelezett munkát elkezdeni a rezgés emelése érdekében, mert a kozmikus áramlatok most támogatják azokat, akik arra törekednek.

“Az eljövendő időben mindenki figyelgetheti, hogy a megszokott hazai parthoz ragaszkodik e és onnan keresi a menedéket, vagy bedobja a kenuját a forrongó áramlatba, és köszöni, hogy úton van a szabadság felé, akkor is ha a félelem emelkedik fel az áramlat erejétől. A Fény Segítői új partok, új faluk és más az új időknek a vándorlóival való új találkozások felé vezetnek.

A segítők és az angyalok szeretettel őrzik azokat is, akik még a hazai part biztonságára vágynak és egy nyugodtabb pillanatra várnak. Mindenkinek megadják a maga idejét és mindenkinek a választásait tiszteletben tartják.

De azok, akik tudják, hogy most van itt az idő és azért az élcsoportokban eveznek, különleges segítőket kapnak támogatásul. Azok a bátrak mindjárt már nem a kenujukkal utaznak, hanem ők együtt építenek egy egyre nagyobb hajót és a kapitányukat a legjobbak közül választják. Az a hajó magát mindegyik kikötőbe horgonyozza, és mindenki aki szeretne az felszáll és csatlakozik. A szél, a Vízöntői korszaknak az eleme szállítja a hajót az új szabadság időszaka felé.”

Ez az üzenet rajtam keresztül lett ehhez az időhöz adva a Fény mesterei, az Őt tanács és Hics (ejtsd: Hiksz) által diktálva. Ez egy üzenet minden földön élő lélek számára, mivel mindannyian a Fény magját hordozzák és most nagy a vágy annak az erősítésére. Köszönet azért, hogy te vagy az egyike közülük.

Egyesüljünk tehát ismét vagy konkrétan vagy energiában ezekben az eljövendő csodálatos pillanatokban. Mindenkinek a javára az újat teremtve, a hit és a bölcsesség erejével.