Univerzális Szomorúság

Ez a nap 2022.2.24 nekünk európaiaknak és az egész világnak is, hitetlenséget, rémületet és univerzális szomorúságot hozott, amely a határokon túl összeköt minket.

Főleg az elmúlt négy hónapban Európa és szomszédos országunk Oroszország között sok beszélgetést, egyezkedést folytattak és oly sok különböző ország államfője próbált közösen és külön békés megoldást találni a már sok évvel ezelőtt kezdődött ukrajnai válságra. Ez a reggel azonban rossz hírt hozott és a próbálkozások a békés megoldásra háborúval végződtek.

Az emberiség lehetősége a bölcsesség útját megtalálni ismét egyszer sikertelenné vált és a rettenet időszaka egy új háborúval erősödött. Mivel a csatatér Európában van, az valóban sokunk hátsó udvarába jött és ezért most minket is erősen érint.

Sokan kérdezik, mit tehetünk, lehet-e valamilyen módon jobb világot teremteni, segíteni legalább energiaszinten a szenvedő embereket és nemzeteket. A Segítőink ismételten mondták, hogy mindig érdemes imádkozni az Isteni segítségért, a Fény erőinek a támogatásáért minden bajban lévő számára vagy egyszerűen segítségül kérni a Magas Erőt minden rászoruló számára.

De mit tehetünk mi annak érdekében, hogy az emberiség egyszer megváltozzon, és ne kelljen többé új borzalmakat látni és tapasztalni?
A változás kiindulópontja a már megteremtett energia átalakítása, hogy az többé ne negatív formában szálljon le a föld felszínére konkrét eseményekké válva.
Ugyanis úgy van, hogy mindaz amit mi emberiségként, az összes korszakban teremtettünk, azt nekünk emberiségként kell a kollektívenergiából kitisztítani. Dalai Láma emlékeztette erről az emberiséget és az Őszentsége biztosan tudja, miről beszél. A Tibeti nép sorsával kapcsolatosan szerzett saját tapasztalatából is. Ő azt tanítja, hogy az együttérzés egy olyan érzés, amely megváltoztathatja a világot. Hogyan tudunk mi akkor együttérzést érezni a zsarnokok vagy pszichopaták iránt? Hát az nem lehet, hogy úgy menjen, gondolják biztosan sokan. A rossztevőkkel nem lehet együttérzéssel bánni, hanem büntetéssel…

Az igaz, hogy az igazságtalanságokat nem kellene elfogadni és a rossztevőket felelősségre kell vonni a tetteikért. De a kulcs a változáshoz azonban az energiák átalakítása! Csak így tudjuk a körforgást elvágni, amely nemzedékről nemzedékre folytatódik, újra és újra háborúba és bosszúba torkolva. Gyűlölettel nem távolítjuk el a gyűlöletet, hanem gyarapítjuk azt.

Tehát mit tehet az ember azon kívül, hogy imádkozik?

Mi mindannyian felelősséget vállalhatunk a saját negatív érzelmeink, gondolataink és reakcióink felett. Amikor felismerünk magunkban egy negatív, vagyis alacsony érzelmet, kérhetünk rá Isteni tisztítást. Használhatod azt a szót, amely számodra a legjobban jelképezi a szent és tiszta szeretet erejét. Isten, Buddha, Krisztus, Élet Forrása, Nagy Szellem, Krisna, Allah. Az élet Ősforrása egy és ugyanaz, csak a neve változott és cserélődött az idők során.
De ha mi csak gyűlölködünk, bosszúra vágyunk, mi az emberiségbe abból az energiából, rezgésből teremtünk folyamatosan egyre többet a saját alacsony érzelmeinkkel, mivel adunk nekik a saját életerőnkből és azok azzal maradnak életben ugyanakkor, amikor a rossz érzelmeinkkel szintén saját magunkat és a élethez való viszonyulásunkat is beszennyezzük. Megtudunk változni!

Mivel az összes esemény a föld felszínén mindig valamilyen gondolatból és érzelmekből indul ki, így szintén a háborúk is! És végül, amikor a negatív érzelemből sok gyűlt össze, az megkeresi az útját ahhoz, hogy tetteké válva kibontakozhasson. Olyan tettekké, amelyek az adott energiának megfelelnek.
Ha egy ember már őrültséget és gonoszságot hordoz magában, ő azt vonzza magához. Amikor mondjuk elég sok bosszúvágy és hatalomvágy energia van benne, akkor ő abból az energiából többet vonz magához és így az végül abba a célba irányuló tettekként bontakozik ki, amelybe azok az érzelmek irányítva vannak.

Ma egy épp ilyen eseményről kaptunk egy szörnyű példát. Az emberiség számos háborúi hátra hagyták a maguk nyomát a kollektív mezőben és az az energia a mai napon háborúvá manifesztálódott Ukrajnába, miközben egy ember azt a saját testén keresztül forrásaként használja. Csak egy elegendően negatív emberre volt szükség a mai borzalmas eseményhez.

Mi lenne most a legjobb, hogyan tudnánk mindannyian segíteni?

1. Igyekezz a jelenbe élni.
2. Ismerd fel a saját érzelmi állapotodat.
3. Ha valamelyik alacsony érzelem vagy gondolat aktiválódását észleled, kérj rá azonnal tisztítást az általad kiválasztott magas, tisztaság és szeretet forrásától.
4. Az érzelmedet akkor átalakítják pozitívvá és több Fényt kapsz az energiameződbe, és így a világban sem gyarapítod.
5. Köszönd meg a kapott segítséget és megkönnyebbülést.
6. Naponta csendesedj el, imádkozz, gondolj a pozitív világra és a jó dolgokra és köszönd meg előre.

Az egyéni szinten így cselekedve, mi végül megtisztíthatnánk a kollektív energiát és a béke visszatérhetne az egész világba. E munka által mindegyikünk lassanként jobb emberré válik és az viszont a gyarapodó jó tettekként, együttérzésként és szeretetként látszódik.
Habár a világ békéjéről való gondolatot lehetetlennek érezhetjük, a mi feladatunk, hogy próbálkozunk. Mi nem adhatjuk fel a sötétség előtt, mivel az akkor a negatív érzelmeink és gondolataink által erősödik. A változás mindannyiunk felelőssége.

Itt és most meghívunk téged, hogy csatlakozz ehhez az egész emberiség javát szolgáló tisztító munkához. Csak önmagad és általa a világ változtatására való akaratra van szükséged. A változáshoz szükséges eszközöket éppen megkaptad.

Ezen személyes munkán túlmenően meghívunk téged, hogy csatlakozz a healingekhez, amelyek a gyógyulásra céloznak az egyén és az emberiség minden szintjén. A közös healing pillanat minden kedden, csütörtökön és vasárnap 21-22 órakor van finn idő szerint (magyar idő szerint 20-21 órakor). Csatlakozhatsz azáltal, hogy csak kéred, hogy részt vehess benne. Ekkor mindenki megkapja azt a segítséget és gyógyítást, ami abban a pillanatban megengedett. A közös pillanat elején mindannyian imádkozhatunk szintén a világ helyzetének a javulásáért, imádkozhatunk békéért és a szeretet győzelméért.

Fb Starpath vasárnap 2.27-én elindít egy healing-csoportot (https://www.facebook.com/groups/1038657620079167/), ahol jelezhetjük, amikor részt veszünk és hogy melyik országból. Így erősítjük közös törekvésünket a tiszta, szeretetteljes világ iránt.

Erőt és Akaratot kívánunk nektek mindannyiatoknak az új világhoz való törekvéshez.

Szeretettel, Eija és Patrick