Logos Borealis

Olen Elena Junttila ja edustan Logos Borealis -nimistä yritystä. Työskentelen sanojen parissa ja sanojen kautta. Olen ammatiltani venäjän kielen tulkki ja kääntäjä, ja olen aktiivisesti tehnyt alan töitä vuodesta 1997. Tällä hetkellä toiminta painottuu juuri tulkkauksiin. Toimeksiantoja saan kahden Suomen suurimman tulkinvälitystoimiston kautta, ja asiakaskuntani kattaa käytännössä koko Suomen alueen. Tulkkauspalveluja käyttävien asiakkaiden kirjo on valtava ja tämän vuoksi myös minun työni on erittäin monipuolista. Saman päivän aikana saatan olla puhelintulkkina mukana ensin synnytyksessä ja heti sen jälkeen turvapaikkapuhuttelussa tai nuorisopsykiatrin vastaanotolla.

Logos Borealis, Elena

Tulkkausala muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Viime vuosina tulkkauksia on alkanut tulla yhä enemmän ns. pikatulkkauksina mobiilisovellusten kautta.

 Pidän työstäni todella paljon. Koen, että työ kehittää minua ihmisenä. Pystyn tekemään havaintoja ihmisten käyttäytymisestä eri tilanteissa ja arvioimaan sitä oman henkisen työn näkökulmasta. Työ on välillä hyvin kuormittavaa, koska tulkkausaiheet voivat käsitellä väkivallan käyttöä, surua, ahdistuneisuutta, tai voivat liittyä erilaisiin kriisi- ja ensiaputilanteisiin. Olen erittäin kiitollinen siitä, että minulla on työkaluja, joiden avulla voin käsitellä omia tunteita ja reaktioita, mm. buddhalaisista pysymättömyys- ja bodhicittaharjoituksista on ollut paljon apua.

Olen monesti pohtinut sillan symboliikkaa. Olen joskus jopa kirjoittanut pienen tarinan, jonka nimi on Ihmiset kuin sillat. Siinä pohdin, että on olemassa ihmisiä, joiden elämäntehtävänä on auttaa muita voittamaan erimielisyyksien ja eroavaisuuksien esteet. Nämä auttajat tuntevat hyvin kummankin osapuolen näkemykset, kannat ja niiden juuret, ja heidän tehtävänään on yhteyden luominen ja sen ylläpito. Koska eri ihmisten, eri kansojen, eri valtioiden ja eri uskontojen yhteys on tässä ajassa ensisijaisen tärkeää, toivoisin, että voisin itsekin toimia sellaisena siltana, myös työni kautta.

Ota yhteyttä, jos tarvitset tulkkaus- tai käännösapua, esim. ajokorttitutkinnon suullisen teoriakokeen suorittamiseen, olen Trafin hyväksyttyjen tulkkien listalla.

Elena Junttila
Logos Borealis
puh. 0400 20 28 26
leena.junttila@tutka.net