Kosmiska strömningar och Vintersolståndet 2017

Vart är vi på väg?

December är en tid för kraftiga energitaggar. I solsystemet rör sig en kosmisk våg som börjar med ett högljutt skvalp som växer till ett dån och till slut med stor kraft slår mot en strand. Den stranden är Jorden. Det är att förvänta stark/starka solstormar vilka också är en följd av den kosmiska vågen. Inuti vår planet sker det rörelse. Energin vibrerar, sökande efter hål att komma upp till ytan. Mänskligheten ligger som mellan två kraftfält, bombat med förändringens energi.

I december förra året, före vintersolståndet, cirklade det en energivåg runt vår planet som aldrig skådats förr, vars ursprung vetenskapsmännen inte kunde placera. Uppmätt var energivågen och dess kraft var så stor att vetenskapsmännen inte tidigare hade träffat på något liknande. I januari det här året började Schuman-resonanssen stiga med väldig fart!

Resonanssen steg under hela början av året till otroliga värden, ca 50 gånger högre än normala vibrationer på jorden och där har den varit det här året. Schuman-resonanssen är som Moder Jords hjärtslag som man kan mäta. Det här året har med andra ord varit ett år då jordens puls har stigit avsevärt. Enligt den information vi fått hänger det ihop med energivågen som kom i december 2016. Våra hjälpare har också berättat att energivågen kom från en väldigt hög dimension genom en portal som befinner sig inuti jorden.

Vad är det man behöver förstå?

Moder Jord är sitt eget medvetande och fortsätter sin egen Gudomliga utvecklingsstig och höjs upp med hjälp dom kosmiska vågorna. Människomedvetandet får visserligen sin del och hjälp av att Moder Jord höjs upp men ändå är det väldigt få själar som använder sig av hjälpen och tar ansvar för sin egen andliga upphöjning. Mänskligheten borde ju kollektivt välja det andliga arbetet / att höja vibrationen . Det här är för varje individ arbetet i vardagen för att den kollektiva förändringen skall kunna ske. Det gäller också samarbetet mellan människomedvetandet och Moder Jord men mot det har mänskligheten redan för länge sen vänt ryggen till. Mänskligheten har med andra ord inte klarat av att förverkliga den Gudomliga planen.

Allt för många själar sover fortfarande och även dom som har vaknat tvekar inför det slutgiltiga valet att binda sig till det andliga arbetet. Även många som har vaknat håller sig till val som tillfredställer dem själva, letar efter upplevelser utifrån och därmed blir andligheten endast en hobby. Ingen som under flera årtionden följt med den andliga ”utveckligen ” kan förneka detta. Det andliga arbetet är att sträva till att förenas med Anden och här på jorden borde Anden manifestera sig via våra kroppar. Det är arbetet som sker i vardagen, det är en livsstil, hela livet.

Den stora planen framskrider, solsystemet och ModerJord med det, men mänskligheten väntar fortfarande på sitt slutgiltiga val. Förbinder sig mänskligheten till att bli Ljusets medarbetare eller tar kraften som förstör liv den med sig…

Vintersolståndet 2017 och förberedelser inför det

Solstånden och gämningarna är förenklat formulerat som portaler som får sin kraft från galaxens centrum. Under solstånden strömmar det med stor kraft energi på jorden och andra astrologiska konstellationer under den stunden hämtar sina egna laddningar. Ett rent kärl kan nå den energin i stora mängder genom att vara vaken och förberedd för den stunden. Forna invigda använde alla sådana här tillfällen för att uppnå högre vibrationer.

Fram till vintersolståndet i år har den där kosmiska vågen samlat sin kraft och den kraften kan själarna ta vara på som stöd för sin egen andliga utveckling. Den kraftiga fullmånen i början av december (3.12.) tillsammans med andra starka planetkonstellationer fick med kraft igång energier förutom på individuella och kollektiva plan så även på astralplan. Som grund för allt det här är den redan i augusti påbörjade förändringscykel vars mål är förändring på konkret plan och för hela mänskligheten. Under dom kommande två åren kommer dom kollektiva kaosenergierna att öka och en press på förändring. Dom som går på finare nivåer kan uppnå en ny, starkare kontakt till Ljuset och på så vis fungera som ankare, föregå som exempel och stöttepelare i den omtumlande världen.

Dom kosmiska strömmarna lyfter vanligen upp vibrationer i själen vars syfte är att bli putsade och transformerade till högre vibrationer. Det samma gäller människokollektivet. Den här förändringen sker inte med att vänta eller att sova, utan genom att aktivt be om hjälp från Ljuset. När vibrationen i människans energifält är lägre, upplever man det som negativa känslor och tankar. När dom är aktiva ber man genast om hjälp från Ljuset så man får dom bort putsade. Det här arbetet med Ljusets hjälpare kan medföra att vibrationen snabbt höjs vilket förenar själen med ens Egna Högsta vilket i sin tur är en link till all information, vägledning och själen plan.Många har problem med sina egna begär, brist på självkännedom eller att man undviker att känna efter vad man egentligen känner. Eller det kan vara svårt att vara närvarande i stunder som skulle avslöja sanningen. Den här vanan att vara vaken kan ändå bli en livsstil som på riktigt syns i vardagen och i alla val man gör.

Själarna är här på denna far viljans planet för att utvecklas inte för att stagnera. Utveckligsstigen är att ta ansvar om sin egen själ och dess vibration. Vår själ är ju en länk mellan kroppen och Anden. Desto renare själens permanenta läge är desto renare är vägledningen från Anden, vårt Högsta Jag. Attraktionslagen gäller även här. En enskilds själs utveckling och förändring mot Ljuset förändrar det kollektiva människomedvetandet mot Ljuset. Vi är alla som individer ansvariga för händelser och för dom vibrationer som sedan konkretiseras på jorden. Var alltså själv den förändring du vill se. Välj Ljuset, Kärleken, Ödmjukheten, och en stark Vilja till en egen personlig förändring. Utan den förändringen kan mänskligheten igen en gång förstöra sig själv och denna vackra planet.

Solståndet ger igen en gång en chans till att vara starkare på sin egen stig. Man kan fram till solståndet ännu göra mycket genom att vara aktivt vaken. Som exempel kan man varje dag be om hjälp av ängarna till allt möjligt, förutom att be om puts till dom lägre energierna. På så sätt ger man signal åt Ljuset hjälpare om sig själv: Jag har valt Ljusets stig, jag ber om hjälp, vägledning, skydd. Den där signalen förstärks till slut och blir ett med ens Högsta Jag. Under den exakta tidpunkten för solståndet kan den få en ny, högre laddning från Skaparen.

Ett sådant här andligt arbete är kontinuerligt, det är en livsstil, hela själva livet. Det handlar verkligen inte om tråkigt gnoende eller att koncentrera sig på sitt eget mörker, utan en massa glädje i form av bättre självkännedom, egna insikter och att höra sin vägledning. När vibrationen stiger öppnar den väg för en allt mera stabil kontakt med den Gudomliga vägledningen och till slut behöver man inte längre fundera vad man ska göra med sitt liv, vad man ska välja för Kärleken i hjärtat vägläder allt i varje stund. Det är det tillståndet som själarna längtar och strävar efter. Vi har bara glömt hur vi kan uppnå det. Vi försöker uppnå det utifrån oss själva och söker snabba lösningar till ett andligt hopp. Men sådant finns inte. Vi måste göra jobbet själva, välja andligheten, sträva till att förenas med Anden. Din Ande, ditt medvetande kan även vara någon annanstans ifrån än från planeten jorden. Ditt ursprung kan komma från Sirius, Plejaderna eller du kan vara ett änglamedvetande. Du har glömt dig själv och sjunkit ner i dom låga kollektivenergierna. Du tänker som en sovande människa, fungerar enligt dina programmeringar , du är rädd för att vara annorlunda, dig själv… Din dröm blir allt djupare, liv efter liv, går du allt djupare in i sömnen. Men alla har en chans att vakna och börja jobba! Det kan inte längre vara en trevlig hobby utan måste ha med sig val och konkreta handlingar till varje dag. I det här arbetet kan vi alla stärka varandra, ge våra egna exempel, positiva energier och vara till stöd för varandra.

Året för Enhetligheten, skapandet av den Nya riktningen, arbetandet för en helhet och förenandet av den Gudomliga Kraften närmar sig slutet. Under solståndsstunden kan var och en visa sitt slutgiltiga val att skapa en ny, god framtid, transformera kraften som förstör liv till Ljus som skapar och uppehåller liv. Ett medvetet arbete innan solståndsstunden tar oss till det.

Anvisningar till solståndsstunden

Klockan 18.28. Finsk tid är vintersolståndsstunden. Det är som ett plötsligt uppstannande, ett kort ögonblick utanför alla tidsgränser. Det är en möjlighet till Livets Källa, Den Skapande Kraften, Kärleken. För den här stunden är det bra att vara kvar med dom föränderliga strömmarna ännu dom här kvarvarande dagarna. Kraftiga astrologiska konstellationer förändras och gör sitt hjälpande jobb för själarna. Var och en upplever den här tidens energier genom sin egen själ i vilken energin från alla liv är bevarat.

Just i den exakta stunden skulle det vara bra att meditera ungefär en timme och med hela sitt väsen be om närvaro från högre upp. Det är bra freda stunden helt till sig själv eller vara tillsammans med andra som har samma intentioner i lugn och ro och till sist bara öppna upp för att ta emot för, vad stunden kan innebära för var och en.

Det skulle vara bra att befinna sig någonstans på en för Moder Jords starka punkt. Till exempel kyrkor som ännu har en böneportal öppen eller har en gyllene portal öppen är bra platser. På berg eller i skogens stärkande kraft kan man också få stöd till stunden. Vattnets element kan föra den igångsättande riktningen för eldens energi och luftens element gör målet klarare.

Även om man sitter i sin egen länstol, med uppriktig vilja att nå stunden, är det också ett kärleksfullt val för sin egen själ. Uppriktiga böner blir alltid hörda och blir också alltid besvarade med högre energier. Vi blev uppmanade att rengöra och stämma in kroppen för högre frekvenser. En lättare diet eller fasta, rengörande smoothies eller drycker tre dygn före solståndet.

Solståndsstunden är ett tillfälle för ”scanning” av själens tillstånd och strömmen för sedan vidare enligt det mot följande årliga kosmiska ”scanningstillfälle” som är vårdagjämningen. Före det är det månförmörkelse 31.1. och solförmörkelse 15.2. Vår resa i världsaltet fortsätter, solsystemet och mänskligheten för själar vidare till nya flöden. Jag kan lova att det kommande året hämtar med sig mera fart till den här resan. Håll alltså Ljuset i handen så ni inte snubblar eller faller så lätt i farten. Alla Ljusets hjälpare väntar på att ni ber det av dem, i varje stund.

” Älska dig själv så mycket så att du ger din själ en chans i det här livet. Det är den största Kärleken du kan ge dig själv . Och till slut kan du stråla av det Ljus som flödar ur Källan .” Hics.