År 2018

Några ord om året som gått

Ett nytt år har just börjat och jag skriver detta i en rätt så euforisk stämning. Vi hade för en stund sen i vanlig ordning söndagshealingen och jag fick igen en gång erfara någonting som jag av tacksamhet böjer mig på knä inför.

Under den timmen var Energin och Ljuset så genomträngande och klart att jag kände varje cell i min kropp pulsera och vibrera. Jag skakade och vibrerade inom mig då energin flera gånger gick igenom både dom fysiska och energikropparna. Jag höjdes upp och minkropp blev helt orörlig kvar på stolen.

Jag steg allt högre upp mot Ljuset som blev allt klarare och klarare och var som en virvel eller portal. Jag blev medveten om stor kärlek, vishet och medkänsla i stunden. Jag var också medveten om min kropp som var kvar på stolen och kände hur den som mottagare av den här höga energin var hårt utsatt.

Mitt medvetande var vidgat, Ljust och fullt av förståelse på många plan. Jag kan inte med ord beskriva min upplevelse, det bara inte finns något konkret sätt att uttrycka en sådan medvetenhet.

Jag var medveten om mitt Jag som helhet, även på fysiskt plan och alla Hjälpare i stunden som fanns där och ställde dem några frågor.

Jag frågade dem om vårt arbete, det gångna året och det kommande.. Svaren var positiva och Hjälparnas kärlek fyllde min vibration .

Hjälparna berättade också om Jesus, om Hans uppgift och om den här tiden då KristusLjuset så enormt skulle behövas på jorden. Hur kan man hämta Ljuset, hur kan man förkroppsligaKristus? Hur känner man igen Ljuset?

Hjälparna berättade, att medvetandet i sin fysiska form som Buddha, Jesus…har förkroppsligat den största Kärleken här på jorden och har kommit till oss under olika tidsperioder och i sina liv som lett till upplysning försökt förmedla den Gudomliga Sanningen till mänskligheten.

Den Sanningen är Kärleken.

Även i dessa dagar finns det medvetanden som följer Sanningen, som själva lever det i sin vardag och som är föregångare. Det Höga Medvetandet, som även levde i Jesus har under denna mänsklighetens förnedringstillstånd fördelats till varje kontinent, som sju olika människokroppar bland oss. Men vi känner inte igen den höga vibrationen även om den skulle komma emot oss, för vi har inte strävat efter Ljuset på länge, inte heller har vi letat efter Sanningen med vilken vi kunde känna igen Ljuset. Som mänsklighet har vi förlorat kontakten med Sanningen och även med Jesus budskap.

Jesus var sin tids rebell, en modig föregångare som var hängiven sin stig och levde i Sanningen. Hans förtroende till Gud, Källan, var hundraprocentig. I dessa dagar kan vi leta efter sådana som Han mitt ibland oss. Vilken andlig lärare här i Norden, Amerika, Indien eller var som helst, lever i Sanningen och hundraprocent litar på Gud och följer Ordet och vägledningen.. Vi kan leta efter dessa nutidens innovatörer, föregångare, ”rebeller” Ordets budbärare och följa dem. Modet att leva i Sanningen är deras fackla att följa. Lugnet i deras närhet är tryggheten vi kan lita på. Styrkan i dem är Ljuset från Källan som tar bort vår rädsla. Kärleken i dem är löftet vi letat efter. Den gamla Gudomliga Sanningen är stigen dom öppnar för andra att gå. Dom finns redan här ibland oss och bär kanske redan på facklan med Ljusets namn lysande…Är vi tillräckligt modiga så vi vågar vara rebeller i vår tid, nyskapande och vågar vi följa facklan…

Motvilligt återvände jag helt och hållet tillbaka till min kropp efter badandet av Ljuset, igen med en försäkran om ett starkare Jag. Min väg bär mig dit, där kartan min blivit skriven innan jag föddes denna gång. Jag skalar av mig allt flera lager, förbinder mig allt djupare i Ljusets tjänst och följer facklan som strålar framför mig. Med tacksamhet gick jag över till det nya året.

Inför 2018

Vårt år kommer på nytt framför mig med en ny energi som känns som en svag aning till en början menblir fort starkare. Januari stiger starkt framför mig med en hel mängd av kaosenergier som ännu i februari blir allt starkare. Dom första veckorna på det nya året utmanar balansen för oss alla då den kollektiva vibrationen är låg och så många bär på kontaktyta till den låga vibrationen. Vi måste vara vakna så vi håller oss själva i balans och på en högre vibration, för annars suger den kollektiva virveln oss med och även om vi tror att vi tänker, känner och reagerar helt själva så är det den kollektiva virveln som styr oss.

Dessa veckor är det möjligt att kollapsa men om vi är vakna kan vi undvika att falla och därmed också den tunga klättringen tillbaka.

I början av året är det dessutom dom två förmörkelserna av vilka den totala månförmörkelsen avslutar januari. Förmörkelsen inträffar även på våra breddgrader och den exakta tidpunkten är 31.1. då månen går upp och i södra Finland blir det ca halv fem på eftermiddagen.

Månförmörkelsen inträffar alltid då det är fullmåne och den här gången är det i lejonetstecken. Jag upplever att det här är fortsättning på förmörkelseenergierna från förra året som fortfarande söker efter ren glädje, vilja och ödmjukhet att tjäna. Jag är alltså fortfarande ingen yrkesastrolog utan tar emot den information som Hjälparna ger mig. Fram stiger just den där villkorslösheten och glädjen att tjäna mänskligheten och en bättre värld. Den lyfter fram en kraft som samtidigt är ödmjuk och tror på sig själv samt öppnar upp nya sätt att vara till hjälp för andra. Egna styrkor, gåvor och kunskaper kommer till godo för ett gemensamt mål och förändring. Så det kunde vara bra att fundera på sina egna stöteställen och sin iver att vara fackelbärare.. hur tjänar jag, till vad använder jag mitt kunnande, min styrka och passion?

I Lapplands landskap kunde det vara bra krafter som stöder förmörkelseenergin…

Solförmörkelsen i vattumannen infaller 15.2. och det optimala stället att ta emot förmörkelseenergin visades att vara nära havet. Vi kommer att åka till någon ö och ju närmare ekvatorn det är möjligt att resa desto kraftigare är förmörkelsens energi. Förmörkelsen syns inte i Europa utan i Syd-Amerika, Antarktis och i Stilla Havet men längs ekvatorn sprider den sig snabbt runt hela jorden. Förmörkelseenergin fyller våra bägare med den styrka som vi är kapabla att ta emot den med.

Året går vidare mot vårdagjämningen i mars. I den stunden sänker sig en harmoni som endast varar en kort stund för i april-maj stiger det igen kaosenergi… I synen kommer enorma vattenmassor…svallande känslor… Som dom mest kritiska månaderna stiger ändå augusti-september. Den tidpunkten sägs på något vis vara den avgörande på en global skala. Med andra ord, knäpp händerna, jobba flitigt med det egna putsarbetet och med att höja vibrationen innan dessa sensommarens stunder.

Temat för 2018

Det här årets tema handlar om att utvidga och få nya tankar. Detta är visserligen kort uttryckt men riktningen är den här. Det här året är visserligen fortsättning på förraårets tema som var enighet och att ge upp sin egen vilja. Med ett mera vidsynt perspektiv och strävan efter helheten med en mera feminin vishet skulle kunna ändra mänsklighetens riktning. Den innehåller medkänsla, en ömsint förståelse och vishet som är baserad på erfarenhet och Gudomlig vägledning.

Kropp, själ och ande temat fördjupas och utmanar oss alla att vara starka på vår väg mot ett större Ljus. Slutligen skulle jag namnge det här året till viljestyrkans år, för det kommer verkligen att krävas viljestyrka för att hållas kvar på Kärlekens stig,förbundna och ihärdiga även om den omkringvarande världen konstant försöker slita oss tillbaka till den gemensamma sömnen. När vi tillsammans håller oss starka kan vi använda vår energi till nya tankar, till att utvidgas och till en ren, skapande energi som är målsättningen, som innehåller allt som skapats och den stora helheten, Moder Jord.

Det kommer att krävas balans och styrka när mänsklighetens karma kommer att ses. Det är ännu viktigare att hålla varann i hand och stöda alla i sin närhet. Begreppet familj behöver utvidgas och kärleken till sin nästa behöver sträcka sig längre än till dom egna barnen, föräldrarna och make/makan…

Det här året kan lära var och en av oss att vara den förändring vi längtar efter och vara den förebild som alla saknar. Vi skulle som mänsklighet behöva kunna vidga våra tankar, uppfattningar och målsättningar.

Det här årets förmörkelser fortsätter redan i juli och mera kommer det under augusti. Alla förmörkelser, jämningar, solstånd kan vi medvetet ta emot och sträva till attunder dom stunderna utvidga och vara de kärl till vilka ny information kan strömma.

Jag önskar alla som går på Stjärnstigen ett vidgat och medvetet nytt år 2018!

Med Kärlek, Eija