År 2019

Jag beklagar att översikten över det nya året inte har fått skriftligt format före nu. Då jag skriver detta har det redan gått nästan två veckor av det nya året. Hittills har det påbörjade årets energier varit rörliga och aktiva. Förändringen har fortsatt sitt framskridande med fart. Vi har redan gått igenom det första förmörkelseögonblicket 6.1 då en solförmörkelse och dessutom den svarta och vita månens opposition inföll. Ögonblicket var kraftfullt men också utmanande. Nästa förmörkelse är en total månförmörkelsen den 21.1 och den kan vi bevittna också i Europa. Instruktioner inför denna kommer under de närmaste dagarna.

Temat för år 2019
Då jag undersöker teman för varje år ligger huvudperspektivet på mänsklighetens och Moder Jords nivå, på de saker som detnya årets energier lyfter fram för att förändras och putsas. Det här året är särskilt kraftfullt eftersom det för med sigmånga speciella astrologiska händelser vars uppgift är att sätta fart på mänsklighetens utveckling. Och liksom tidigare, ju mera vi alla arbetar meddessa vågar av energi, desto lättare löser sig utmaningarna och positivaförändringar uppstår. Vi rör oss med strömmen, vi kämpar inte emot den.

Hos många själar stiger ett behov att släppa taget om det onödiga och slutföra saker, för andlighetens skull, vilket i slutändan innebär kollektiv förändring. Gamla dåliga och skadliga beteendemönsterförbrukar livsenergi och förorsakar till slut även fysiska symptom. Det skulle vara bra att förändra dessa mönster och inprogrammeringar senast under dettaår. Också på mänsklighetens plan borde vi ändra den destruktiva riktningen tillen mer uppbyggande. I praktiken kommer det under det här året att uppstå meradelade åsikter och förändringsaktivitet också på samhällsnivå. Nu skulle det vara väldigt viktigt att vara medveten om med vilken energi vi söker förändringså att inte samma negativa energi som mänskligheten tidigare sökt förändra världen med återigen skulle öka.

Förändrandet av den egna energin är utgångspunkten för enstörre förändring som skulle kunna föra med sig ett nytt, permanent tillstånd för jorden. Det skulle vara ett stort tillstånd där alla skulle tas i beaktande.

Det är sannolikt att de saker som behöver förändras lyfts fram på ett radikalt sätt under det här året. Då jag tittar på utsikten för året stiger nämligen energispetsar fram nästan varje månad, vilket betyder attden negativa energin kommer att intensifieras. Det sjuder fortfarande kraftigt under ytan och den energin väntar på ett tllfälle att komma fram. Vi ser tillatt vi inte svarar på det negativa med mera negativt, utan vi ber om hjälp och puts så att vi skulle kunna förstå, se ur ett bredare perspektiv och förlåta.

Denna period av förändring och intensifiering av negativenergi har pågått redan i ungefär fyra år. Vi väntar alla på hur och på vilket sätt förändringen av världen kommer att ske. Det har ju talats mycket om detta även under de senaste årtiondena, men de större, konkreta globala händelserna väntar ännu på att få dyka upp. Det är trots allt vi själar som väljer hurdan förändringen kommer att vara. Vi är inte offer, utan vi borde vara aktiva deltagare.
Var och en kan delta i den här förändringen genom att förändra sig själv. Samma svar fortfarande, tyvärr. Vi måste alla göra det här tillsammans, annars kommer vi att märka att vi befinner oss i en situation därvi inte längre har möjlighet att förändra vår värld, vårt samhälle, och vi tvingas igen börja från de svåraste utgångspunkterna som kanske till och med ärså svåra att vi inte längre har möjlighet att påverka någånting..

Låt oss alltså igen samarbeta med de Gudomliga energierna som upprätthåller liv, varje stund, varje dag. Då vi förenar vår energi med Skaparens energi skapar vi en ny värld med kärlek som utgångspunkt. Om vi försöker skapa enbart enligt vår egen vilja (eller försöker skapa), gör vi helt säkert fel. Det viktigaste är att be om hjälp av Gud, Anden, Den stora kraften eller vilket namn som nu representerar Ovillkorlig Kärlek, Skaparen, för dig. Genom att varje morgon förena sig med denna Kärlekens källa börjar vi dagen på ett vackert sätt. Sedan gäller det att vara vaken med sig själv, sina känslor och tankar, samt att be om hjälp med sina egna svagheter och lägre vibrationer. Meditation, daglig motion och dessutom rätt kost som höjer dina energier och hjälper din kropp att göra det den kommit till jorden för att göra. Det är helapaketet!

Enkel och urgammal sanning.

Även goda gärningar, att hjälpa andra och framför allt att föregå med gott exempel är korrekt förändringsenergi. Men som så många gånger tidiare har sagts, börja med dig själv, putsa och bli starkare och först därefter kan du på riktigt hjälpa andra.

Förutom slutförandet av saker och att släppa taget om detgamla hör även helheten kropp-själ-ande till årets teman. Ovanstående instruktioner för vardagen passar bra också här. Med andra ord ska vi fördjupa vårt mångdimensionella jag i vardagen. Här poängteras starkt att göra själen klarare. Vi kommer ihåg att vi är själar som färdas i kroppar, att vi har levt tusentals liv på jorden och att vi bär med oss erfarenheter från alla dessa liv i vår själ. Genom att med Ljusets/Guds hjälp frigöra oss från våra lägsta minnen, eller med andra ord våra energier, höjer vi själens vibration. Då vi putsas får vi kontakt med vårt sanna Jag, vår Gudomliga del, vår Ande. Då förändras vårt liv och samtidigt också utgångspunkten för vårt skapande. Vi blir Gudomliga varelser som ser den stora planen och fungerar till godo för helheten. Individens/själens lägre nivå har rengjorts och höjts! Vi låter Gud få använda vår kroppsliga del på jorden. Vägen som Kristus visat..

Som en del av detta finns också glädjens energi över förändringen och att vi tillsammans kan göra stora saker och hjälpa mänskligheten och även Moder jord. Det är fint att göra trevliga, roliga saker ensam eller tillsammans, för också det ökar det positiva i världen. Gläd dej för fullt! Det är tillåtet. Vi kan välja glädjen och inte klagande vänta på att någon för den till oss! Jag får ofta höra att människor längtar efter glädje. Man måste själv skapa och söka den, genom att klaga på att den fattas försvinner den bara längre bort och du ger över ansvaret åt någon annan. Det är inte meningen att det ska vara så, utan du skapar själv ditt eget liv!

Det här året är alltså en ofattbart stor mölighet att föra fram nya tankar, beteende mönster och exempel på en bättre värld. En del av temat är deltagande med det här i beaktande och det är fint om det egna sättet att delta börjar ta form. Eller om du redan är på din egen stig kan du fungera ännu mera aktivt genom att föregå med ditt egna goda exempel. De tidigare årens tema att förena sig med andra själar genom sitt kunnande, energi och att sikta mot samma mål fortsätter fortfarande.

Var och en av oss är delar av förändringen, eftersom varje själ förändrar världen genom sitt eget arbete. Det finns inte en så liten positiv handling eller en så liten förändring av riktning att den inte skulle spela någon roll, för ett positivt val sätter alltid en större energi i rörelse och för dämed med sig nya möjligheter också för andra själar. Tro alltså på dig själv, var stark och känn igen dina svagheter, acceptera dem och älska dig själv, med hjälp av det Gudomliga. Ingen kan göra detta själv, och det är inte heller meningen. Denna Gudomliga hjälp är den största kärleken i en värld där vi lever i fysiska kroppar och övar oss på att förverkliga kärleken på konkret plan.

Be om Ljus, så får du hjälp. Ödmjukhetens tidsperiod har nu börjat.

Jag önskar er alla fina äventyr med det nya årets teman! Framåt modigt och i tillit, tillsammans, med Glädje!

Med tankar på Ljus och glädje, Eija