Vårdagjämning 20.3.2019 och kosmiska vindar

För en knapp vecka sen kom vi hem från vår resa till Thailand. Det var en riktigt tung arbetsresa, den mest krävande såhär långt. Jag berättar mer om den i ett senare blogginlägg, för nu finns det mer akuta ämnen i luften.

Den allmänna energin som just nu är aktiv är mycket spännande. Då vi kommit hem lade jag märke till att energin här i Finland är väldigt annorlunda den nära ekvatorn. En elektrisk, kosmisk energi har intensifierats och rör sig nu med mycket snabba rörelser. Den känns speciellt i de finaste energikropparna. Under de tre veckor vi varit borta har det skett en stor förändring. En delorsak till detta torde vara solstormarnas inverkan här.

Då man granskar den stora bilden på solsystemets nivå kan man se att stora förändringar återigen är på gång. Jag upplever att vi får kosmisk hjälp nu under den här tidsperioden för den vita och svarta månens opposition. Förändringen berör främst individer och inte så mycket den globala nivån. Jag förväntar mig inte att någon större, global förändring kommer att ske ännu.

Det vore bra om var och en nu så mycket som möjligt fokuserade på att förstärka sin egen kontakt och på att upprätthålla den i vardagen. Den kosmiska hjälpen består nämligen inte enbart av solsystemets upphöjande energier, utan även av högre Hjälpare. Ljuset Hjälpare är nu närmare oss och har på sätt och vis intensifierat sin hjälp till vår godo. Kontakten med dem öppnas via vårt eget Högre Jag och därför kan man få mycket hjälp om man upprätthåller denna kontakt. I solsystemet är planetmönster aktiva som också de med sin egen kraft påverkar de nuvarande energierna. Jupiter, Saturnus, Pluto, bland annat. Man kan läsa mer om detta ämne i astrologiska översikter.

Vårdagjämningen infaller i Finland den 20.3. nära midnatt. Jämningen bär temat balans. Det är nu möjligt att via den energi som öppnar sig ta emot ett flöde som balanserar särskilt våra fina energikroppar. Det är alltså möjligt att förstärka den kropp som är aktiv vid jämningsögonblicket. Det lönar sig alltså att nå så högt som möjligt!

Genom att aktivera högre tankar, djupsinniga funderingar och en bredare syn på saker och ting har vi under jämningsögonblicket möjlighet att få svar, information och en extra kick. Energin har varit aktiv redan i många dagar innan jämningsögonblicket. Den har kunnat synas till exempel som en balansgång mellan vårt mänskliga sinne och den andliga delen av vår natur. Sinnet är vår största fiende just nu.

Som alltid förr är jämningsögonblicket en möjlighet då vi anstränger oss, själva är aktiva och ber om hjälp och kontakt.

Utöver vårdagjämningen är också den vita och den svarta månens opposition aktiv den 24.3. Detta är ett inflytelserikt tillstånd även på energiplan och det är bra att vara vaken med dess energetiska inverkan. Det lyfter alldeles säkert fram polariteter i oss.

Obeslutsamhet, tvekan, de egna viljorna som ställs mot den högre planen o.s.v. Nu är det bra att arbeta med vårt sinne. Gör alltså som buddhisterna: ge ditt apsinne något nyttigt att göra. Fokusera på nuet, lyssna på andningen, var öppen och närvarande för allt och alla nivåer. Tänk inte för mycket! Sinnets nivå innebär att kontakten till vårt Högre Jag fattas. Samma dag infaller också Maria bebådelsedag som är en Helig bland de stora Heliga.

Mildhet och visdom balanserar den nuvarande energin. Vi fokuserar på denna och försöker fylla oss själva med den här vid foten av det heliga berg var jag får tillbringa min födelsedagsretrit. Hjärtat spricker snart av tacksamhet över denna dröm som gått i uppfyllelse.

Oppositionsenergin kan i vilket fall som helst vara tung eftersom sinnet försöker dra oss tillbaka i gamla tankemodeller, får oss att tro att allt finns där ute någonstans och bara jag hittar det så blir jag lycklig. Jag söker min egen plats, min uppgift, alltså börjar jag söka utanför mig själv. Detta är en illusion och gör oss bara allt mer förvirrade vad gäller vårt sanna jag. Man hittar tillbaka till sig själv genom att stanna upp.

Allt finns inom oss, all frid, balans och lycka. Vi behöver bara ge det utrymme, låta det ta över våra hjärtan. Detta är inget som händer plötsligt, utan vi väljer att ge oss själva en chans och få med också vårt sinne i skapandeprocessen.

Vi skapar verkligen vår framtid här och nu, i detta ögonblick. Därför är det avgörande vad vi tänker, känner och gör i stunden. Då man håller Övre Våningen i handen, diskuterar med Hjälparna och ber om hjälp och vägledning skapar man detta också i sin egen framtid. Kontakten fördjupas och vägledningen förstärks. Tacksamhet och tro på Hjälparna, det Högre samt förstärkandet av den egna tron höjer vibrationen i stunden.

För att sammanfatta ovanstående och de nuvarande energierna: På konkret nivå göra så lite onödigt som möjligt och skicka impulsen upp mot det Gudomliga planet. Verklig, ihållande balans hittas genom egen kontakt till det Högre. Via detta kan man se allting ur ett vidare perspektiv och förstå den stora bilden, utöver sig själv. Arbete med sinnet, ge det högre saker att fundera på och/eller lev i nuet genom följa andningen, en ljuslåga eller varför inte vindens sus.Förena era krafter och stöd varandra i den här tiden.

Gemensamma meditationer och strävan mot ett gemensamt mål på jämningsögonblicket stärker även dem som för tillfället kämpar med sin ryggsäck. Tillsammans ska vi skapa en balanserad och fridfull framtid. Var och en med våra egna val i detta ögonblick.

Välsignelse härifrån retriten vid foten av heliga Montserrat! <3