Dharamsala 31.5-18.6.2019

Dehär funderingarna kommer från Dharamsala, McLeod Ganji. Jag har varit här en gång förut, också då av samma orsak, nämligen Dalai lamas undervisning. Efter min första resa trodde jag inte att jag någonsin skulle komma tillbaka hit, jag upplevde det som en once in a lifetime-grej. Övre våningen har dock lett mig/oss hit igen tillsammans med en fin grupp.

Meningen med den här resan är att fördjupa deltagarnas förståelse för buddhismen, meditation och det fina med putsarbetet. Tanken med tiden här är också att deltagarna ska få ett djupare perspektiv gällande putsarbetets ursprung och buddhismens tankar angående mänskligheten, som har likheter med putsarbetet.

Patrick säger ofta att Luxia-metoden verkligen inte är någon ny grej, utan en uppdaterad version för västerlänningar i den här tiden. Grundidén är samma, du arbetar med dig själv så att du ska kunna förbättra världen. Det är en livslång resa.

Dagens tema för undervisningen var The 37 Practises of Bodhisattvas. Varje deltagare fick en bok där alla dessa övningar fanns nedskrivna och HH berättade om dem och deras betydelse för den andliga vägen. Bodhisattva är en term som avser en utövare av buddhism som strävar efter upplysning för allas skull, inte bara för sin egen. Alla övningar, handlingar, gärningar och insikter tillägnas alla varelser, med andra ord är de menade för allas väl.

Även i vårt arbete är tanken att sträva mot detta samma mål. Vi rengör vår egen vibration, vi beskyller inte andra för vår negativitet och vi strävar till att genom vårt eget arbete göra världen till en bättre plats för alla. Också för djuren, naturen, Moder Jord. Även goda gärningar är en del av denna stig och likaså även spridandet av information och att tjäna andra. Patrick har också i detta liv varit tillbringat retriter i tibetanska buddhistiska kloster och han har välsignats till sin egen stig av höga lamor. Även min stig har inkluderat studier av tibetansk buddhism, ty jag har upplevt den bestå av sanning som fortfarande är ren.

På morgonen var vi på plats i templet i god tid, men trots det hamnade vi mitt i trängseln. Efter noggranna säkerhetskontroller kom vi fram till de platser vi hade reserverat, men dessa hade dock krymptbetydligt sedan igår kväll då vi gått och märkt ut dem. Vår grupp på femton personer trängde in sig att sitta åp golvet tillsammans med alla andra. Vi var omringade av munkar och tibetanska gamla damer och satt nästan i famnen på varandra. All obekvämlighet glömdes dock bort och hjärtat fylldes av tacksamhet över att få vara där då det i TV-rutan började direktsändas hur HH anlände till templet. Hans Helighet vandrade mödosamt på tempelområdet med hjälp av två personer som stödde honom. Hälsan var tydligt inte längre den bästa. En bild av den globala sorg och tomhet som kommer att uppstå då det är dags för honom att lämna det här planet och återigen förena sig med de andra buddhorna glimtade till i mitt sinne. Också tanken på hur den sista heligheten på jorden kommer att försvinna med honom grep tag om hjärtat. Han har själv i ett av sina uttalanden sagt sig vara den sista Dalai laman. Nu står han dock framför oss och efter att ha promenerat runt templet vandrar han mot vårt område medan han vinkar til folk omkring sig. Under hela vandringen på tempelområdet har han emellanåt stannat, tagit i hand, rört vid och välsignat människor. Till slut vänder han sig om och kämpar sedan uppför trapporna för att inta sin plats. Undervisningen kan börja.

Det har varit otroligt hett även idag. Temperaturen närmar sig fyrtio grader och på eftermiddagarna har vi fått uppleva åskskurar och lyssnat till haglens bombardemang på plåttaken. Också idag har det regnat och haglat kraftigt och Himalayas bergstoppar har täckts av en grå gardin och försvunnit utom synhåll. Ännu på kvällen kunde vi beskåda en fantastisk ljusshow under vår gemensamma kvällsdiskussion och meditation.

Nu är det dags för de sista djupandningarna här på 1700 meters höjd och sedan blir det nattinatt. Jag försöker fortsätta mina berättelser under de närmaste dagarna. Ta hand om varandra.