Tiden från och med nu

Förra veckan inföll återigen ett energetiskt ögonblick vars följder man kunde se både ute i världen och i närmiljön. 16.10. stod de astrologiska himlakropparna den svarta och den vita månen i oppostion till varandra (läs mer om detta fenomen i mitt blogginlägg från 16.12.2018).
De två energierna som står mot varandra påverkade främst på en konkret och reaktionsbaserad nivå. Naturligtvis finns alltid känslorna som styr människornas aktivitet med i bakgrunden, och energin från de två månarna satte dessa känslor i rörelse. Denna kraftfulla oppositions inverkan syntes till exempel som behov att försvara sin egen position, kraftfullt framförande av egna åsikter samt våldsamma utbrott. Händelser utspelade sig i världen, också av det otrevliga slaget.

Då man lever ett omedvetet liv styrs man lätt av utomstående krafter och det är också enkelt att påverka ens tankar via den kollektiva energin. Den aktuella oppositionen inverkade väldigt mycket på det konkreta planet och man kunde lägga märke till den till exempel som fysiska symptom, trötthet eller sjukdom. Det skulle vara bra att fundera över vad som har reagerat inom en själv under oktober månad, hur har jag handlat och med vilken energi. Då man förhåller sig till astrologiska händelser som en utövare av andlighet kan man arbeta tillsammans med dem istället för att kämpa emot dem.

Slutet av året bär även det på en spänningsfylld energi och det mot kaos riktade vågsvallet förstärks. De som vill se lägger nog märke till denna ytterst spända, intensiva energi. Vi kan dock påverka! Detta är också viktiga stunder av förståelse ur ett globalt perspektiv eftersom var och en av oss är ansvariga för om denna spänning bryter ut som negativa handlingar eller om vi kan stoppa den med hjälp av vårt eget arbete. Givetvis är alla gemensamma positiva strävanden till godo, så även gemensamma meditationer i kärleksfull energi, men vi kan påverka och bryta ner det redan skapade också på individnivå i vardagen. Inte med utgångspunkt i rädsla och inte heller med en känsla av överlägsenhet, utan med medkänsla och förståelse för att vi alla sitter i samma båt.
Jag tar alltså återigen ansvar för mig själv och rengör min egen negativa energi och handlar med medkänsla och visdomens energi i min egen vardag. Detta är visserligen ett råd som rör varje stund, varje dag och varje år, men nu vore det verkligen nödvändigt att leva ut dess visdom.

Följande intressanta astrologiska händelse är Merkuriuspassagen vars höjdpunkt infaller 11.11 kl. 15.54 (finsk tid). Den kan observeras även här i Norden och man kan se hur en liten, svart prick rör sig över solen.
Angående händelsens astrologiska betydelse kunde man säga att Merkurius’ positiva egenskaper kan förstärkas om vi är mottagliga för dem. Jag skriver mera om detta inom en nära framtid.

Sedan rör vi oss så småningom vidare mot vintersolståndet 22.12 och årets slut. Nästa oppositionsögonblick infaller snyggt på julaftonen och några dagar senare får vi gå årets sista förmörkelse till mötes då solen förmörkas i stenbockens tecken den 26.12. Denna årliga förmörkelse syns dock inte i Finland: vill man se den måste man åka iväg till exempel till södra Indien. Höjdpunkten infaller kl. 07.17 i Helsingfors.

I min nästa blogg tänker jag lyfta katten på bordet och låta den jama om det största andliga hotet som just nu sprids i världen.