Kanalisering angående den nuvarande tidens energier

Till att börja med vill jag säga att detta inte ännu är tiden för katten på bordet utan bara ytterligare information angående den nuvarande tidens energier. Imorgon den 27.10 står nymånen i skorpionens tecken och öppnar dörren till en ny period av avslöjanden. Stunden för nymånen infaller på morgonen kl. 6.38 finsk tid. Denna gång förstärks stunden och dess energier även av Merkurius’ kommande stopp i skorpionens tecken. Idag fick jag ta emot kraftfull information vars styrka fick mig att stanna upp. Flödet av information inleddes med rubriken avslöjandenas tid.

Denna tidsperiod inleds imorgon vid nymåne och fortsätter och förstärks ända fram till solförmörkelsen den 26.12. Visst är även denna period endast en del av en större cykel, men dess betydelse är verkligen omfattande.
Avslöjanden innebär att sanningen kommer fram och även att man förstår den rätt. Denna energi ser ut som ett stort hjul som rör sig runt om i världen och har sönder allt som byggts på en oärlig grund, oberoende av om det rör samhället, människogrupper, organisationer eller enskilda människor. Det är viktigt att vi alla vill se vad som händer runt omkring oss så vi inte upprätthåller illusioner ens på en mer omfattande nivå. Även om denna tidsperiod skulle lyfta fram information om stora massor eller otrevliga händelser är det meningen att vi ska lära oss fungera på ett nytt sätt. Det är meningen att vi ska lära oss se bakom lögnen, bakom den ridå av illusioner som visas för oss. Det är inte meningen att vi ska dras med i dramatiska händelser eller jämranden och inte heller i upprepningar och uppdateringar av händelser tillsammans med andra. Det är meningen att vi skall sträva till observation och via denna iaktta oss själva.

Detta är inte heller en tid för att frossa i känslor utan framför allt inre, ärligt arbete med sig själv så man sedan kan göra de ändringar som behövs för att rätta till situationer. Tid för att tappa och fälla sina masker utan dramatik och stöd utifrån. Arbetet innebär att koppla sig till denna energi och dess flöde, i kärlek till sig själv och den egna själens utveckling.
Beroende-energi står alltid i vägen för andlig frihet och kan vara maskerad även som positiva känslor. Den håller oss dock i bojor och får oss att söka bekräftelse utanför oss själva. Målet med tidsperioden som börjar vid nymånen är andlig frihet. Samma mål lyser också upp vid tidpunkten för den kommande solförmörkelsen. Det börjar nu och avslutet kan ske annandag jul. Att hålla fast i illusioner ökar bara på lidandet medan sanningen frigör oss och gör vägen mot framtiden synlig.
Vi kan välja ett tillstånd av klar närvaro och med kärlek se vår egen situation, varifrån förändringen kan börja. Förändring är inte möjlig om vi fortfarande klamrar oss fast vid det gamla och försöker skapa något nytt med hjälp av detta. Klichén att släppa taget om saker är nödvändig och för detta har vi ju metoder. Vi förlitar oss på Ljusets Hjälpare, vi försöker inte ensamma. Bort med alla tankar om att jag är sådan här, han är ju alltid sådan där, vår släkt har alltid gjort såhär, eller värst av allt; man kan inte lära en gammal hund sitta! Allt detta är exakt den illusion som förhindrar något nytt från att uppstå.

Det är inte längre nödvändigt att förhålla sig negativt till eller idissla över sin egen situation, utan nu har vi en utmärkt chans att släppa taget även om detta. Ärligt uppmärksammande, iakttagande och ärlig önskan om transformation av de egna lägre känslorna och tankarna är ett annorlunda vibrationstillstånd som för oss mot befrielse. Tanken eller affirmationen ”jag älskar mig själv så mycket att jag ger min själ en chans att helas från gånga sår” är mer än aktuell.
Om man fortfarande går med på att spela offrets, den kontrollerandes etc. roll går man med på att hålla kvar illusionen. Illusionen rör en själv, samhället, organisationer eller mänsklighetens tillstånd och att hålla kvar vid den kan föra en in i en ny, kanske flera år lång cykel bestående av upprepningar av samma erfarenheter.

Temat för morgondagens nymåne är lärarens exempel. Detta innebär att man genom att vara en förebild öppnar en ny stig för andra som rör sig i sanningens energi. Vi kan frigöra andra genom att vara förebilder på vår egen stig mot andlig frihet och avståndstagande från lögnaktighet. Det är nu en utmärkt tidpunkt att lyfta fram våra oärliga masker, medge våra egna svaga sidor och vårt behov att gömma dem för oss själva. Vi kan varje dag välsigna oss själva mot en ny, mera äkta stig som går genom öppenhetens dal. Vi kan nyfikna betrakta oss själva och den onödiga börda som uppenbarar sig via våra handlingar och ord. Vi pekar inte finger mot andra, sätter dem inte på plats eller knuffar dem mot nya stigar, utan vi går själva och öppnar en stig så att andra lättare kan följa efter oss. Om vi däremot gömmer oss i buskarna längs med stigen kommer vi att avslöjas direkt då de stormiga vindarna blåser och avslöjar vårt gömställe. Denna blåsiga tid har börjat redan för några år sedan, men under den kommande tidsperioden kan vi vänta oss ordentliga stormar. De avlägsnar hindren i sin väg och fäller de veka konstruktioner vi försöker skydda oss bakom = stanna i illusioner. Sanningen är dock att vårt skydd ligger enbart i ärlighet och uppriktighet samt i vår kontakt med vårt Högre Jag som bär på gudomligt Ljus.

Även denna tidsperiod kan kännas tung, speciellt om vi klamrar oss fast vi det gamla genom att rättfärdiga vår negativitet. Detta kan ske medvetet eller helt omedvetet. Det bästa sättet att komma de ställen där förändring krävs på spåren är att vara vaken i stunden, eftersom vår sanna energi avslöjas via våra känslor och reaktioner. Den bräckliga, rädda och negativa delen i oss som behöver helande. I sanningen ingår också förståelse för att bara vi själva kan upptäcka såren och hela dem med hjälpa av gudomlig kraft. Våra egna svaga och låga energier räcker inte till som helande kraft, men som tur är kan vi lita på att våra Hjälpare är nära oss av precis denna orsak. Vi kan förlita oss på den kraft som upprätthåller liv, skaparen, som bär så många namn. Gud, Den Helige Anden, Den Store Anden, Kristus, Skaparen, buddhorna…

Själviskhet är en av mänsklighetens stora plågor, även om den döljs i de finaste dräkter. Ju mera vi vill förverkliga våra egna viljor, desto mer själviska varelser är vi. Det är inte ofta vi tjänar den stora helheten genom våra egna viljor. Vi kan dock växa i en riktning som känner helhetens behov och tillstånd, en alldeles ny stig av tjänande kan öppna sig. Det är just en sådan stig som föregångarna, vägvisarna väljer att gå. Det egna exemplet, de egna valen och framför allt det egna andliga arbetet lyser upp en ny riktning även för andra.

Som jag nämnde kan detta vara en ovanligt tuff tidsperiod, men om du tillhör dem som redan har skakats om, väckts till det nya kanske rent av med hjälp av tunga upplevelser, kan du känna dig välsignad eftersom du stöds och vägleds mot en ny riktning.
Så många själar har mycket mer omfattande planer än att bara eftersträva ett lyckligt människoliv. Men så många har också sår från tidigare liv som hindrar dem från att se denna lysande stig som väntar, om vi bara väljer den. Ju mera vi upprepar de gamla, gråtförorsakande maller för hur vi ska vara och leva, desto mer täcks den lysande stigen över av våra illusioner om oss själva. Om vi då det smärtar tror att det inte finns något annat framför oss, utan bara lider och blir offer för olycka eller hamnar under andras kontroll, då avstår vi från vår egen kraft och ger den åt dem som har gjort oss illa. Vi får inte tro att känslorna är permanenta eller det vi är på riktigt. Vi är gudomliga gnistor vars sken vi borde förstärka och vars ursprung vi borde förstå. I denna gnista finns det frö där vi alla är ett, vi är alla kärlek som skapats ur Ljusets Källa.

11.11 är det sedan dags för Merkuriuspassagen. Denna dag är en port in i denna nya förståelse om oss själva. Tills dess kan vi nu skapa vårt nya jag och bygga upp vår riktning mot just denna Ljusets stig som rör sig i kärlek. Hand i hand med Ljusets Hjälpare. Sträva mot dig själv, var ärlig i stunden och undersök vad du känner just i denna stund och varför. Om du längtar efter bekräftelse, uppmärksamhet, uppskattning etc. kan du fråga dig själv vad det är som fattas dig som får dig att behöva utomstående energi i form av känslor. Varför kan du inte acceptera, uppskatta och uppmärksamma dig själv, bara sätta dig ner för att ta emot gudomlig kärlek? Ju mera du gör detta, desto mera attraherar du av det. Om du känner dig dålig, inte litar på dig själv, känner dej underlägsen eller har låg självkänsla, då är det säkert att du drar till dig människor som lyfter fram dessa känslor i dig. Så fungerar lagen om attraktion! Gör allt du kan för att hjälpa dig själv. Observera ärligt din egen situation, ditt eget beteende och gör sedan ett benhårt beslut! Nu räcker det med detta offerbeteende, jag börjar arbeta för att hjälpa mig själv! Jag ber om hjälp åt mig själv från himlen och om rengöring för de lägre känslorna och tankarna i mig. Det är bra att göra ett bindande beslut med sig själv och sedan hålla fast vi det, att gräva fram sitt nya jag sker inte på ett ögonblick utan kan dröja många år. Man måste lära sig att vara vaken, aktivt be om hjälp och även förändra de maller som följer med offerenergin. Det tar tid att börja fungera på ett nytt sätt och att se sig själv, men detta arbete för en till just den där nya, lysande stigen. Det lönar sig också att komma ihåg att det bakom all offerenergi även döljer sig motsatt energi. De mest våldsamma delarna av oss bär ofta på djupt hat, hämndlystnad eller kanske illvilja. Vi har formats av så många saker, ty vår resa här på jorden har varit lång och fylld med de mest djupa upplevelser. Porten den 11.11. är början på Ljusets stig och vi kan röra oss dit genom att vara vakna. Under den stunden är det bra att sitta och förstärka bilden av sig själv som en positiv och ljus gudomlig gnista här på jorden. Man kan göra goda beslut t.ex. genom att vara ärlig, uttrycka sig själv positivt, vackert och stödja även andra.
Denna tidsperiod lyfter också fram kommunikation och det sätt vi uttrycker oss själva på, men även vårt sätt att lyssna: är vi närvarande i situationer för andra varelser. Det är också risk för många missförstånd om man inte är närvarande i sitt hjärta då man umgår med andra. Det är viktigt att vilja se det goda i andra och via denna tanke lyssna på andras tal och kommunikation. Även i dessa stunder finns det risk för att vi upprepar illusioner, vi lyssnar alltså på andra människor via det förflutna. Detta är inte sanning, utan vår egen förvrängning av stunden. Då man ärligt vill förstå och lämna gamla tankar om hurdan den andra och hurdan man själv är bakom sig, då har man större möjlighet att höra sanningen i stunden. Bland annat detta är andligt arbete i vardagen.

För att sammanfatta tiden tills slutet av året vill jag säga att detta är en utmärkt möjlighet att återigen klättra högre upp på den andliga trappan. Och ju högre vi klättrar, desto bredare blir vårt perspektiv. Då man bestiger ett berg ur en dimmig dal blir utsikten helt annorlunda. Man kan rent av upptäcka att där längre bort, i en annan dal, där lyser solen!

Jag önskar er alla en bra dag för skapande av det nya! En ny period av vakenhet mot ett sannare Jag inleds. Och sannerligen, sanna Jag skapar en bättre värld för alla sanna varelser <3<3<3