År 2020

Jag tycker att temat för detta år är mycket vackert och äntligen, efter en lång tid, lugnare än de föregående årens teman.

Vi landar så småningom i det nya året via en månförmörkelse den 10.1. Förmörkelsen sker i Tvillingarnas tecken och är en så kallad penumbral månförmörkelse. Förmörkelser sammanfaller alltid med fullmånen och även denna gång kan vi förvänta oss en energetiskt kraftfull händelse. Fenomenet inleds efter klockan sju på kvällen, når sin höjdpunkt kl. 21.10 och avslutas runt klockan elva (finsk tid). Förmörkelsens andliga tema är utvidgning och detta berör i all synnerhet mänsklighetens ansvar. Dess djupgående tanke är att sätta sådan medkänsla och kärlek i rörelse som tar ansvar för alla själar och levande varelser på jorden. Jag fokuserar inte bara på mig själv, utan på allt levande på jorden. En vacker början på det nya året.

Temat för hela det kommande året 2020 är visdom, mildhet och medkänsla. Under detta år bör feminin energi kombineras med visdom och styrka så att vi kan möta varandra med närvaro, medkänsla och visdom. Medkänsla innebär inte att tycka synd om någon på grund av dennes tillstånd eller situation och inte heller att låta sina egna känslor stiga kraftfullt eller att identifiera sig med någon annans känslor. Det innebär verkligen mild visdom i stunden.

Vi har säkert alla erfarenheter av hur det kan vara som bäst då man klarar av att möta en annan människa utan hinder, reservationer, misstro eller någon annan mask vi skyddar oss själva med. Vi har alla en inre förmåga till medkänsla som är denna öppna närvaro utan att identifiera sig med situationen. Just detta är feminin visdom.

Vi behöver bara vilja hitta denna förmåga inom oss och våga öva på den i vardagen.

Vi har alla också erfarenhet av vad det innebär att vara sårbar, svag och känslig för allt utomstående. Vi har alla våra sårade punkter samt situationer och människor som avslöjar dem. Ofta är det just de allra närmaste och mest älskade själarna som kommer oss ända in på skinnet. Nu vore det bra att våga visa och vara den lille som vi ibland, i vissa stunder, är.

Var och en av oss har också stunder då enbart andligt arbete, rengörandet av känslor och att be om hjälp av Hjälparna inte räcker till. Vi behöver alla någon som bryr sig, närvaro, stöd och även konkret hjälp.

Temat för detta år innefattar att vara närvarande och vaken för dem som just nu kämpar med endera andliga eller konkreta utmaningar. Det är nödvändigt att sträcka ut en hjälpande hand, göra gott, ibland helt glömma sig själv och bara hjälpa. Detta är Helig Moderenergi då den är som allra renast och feminin energi handlar även om detta. Vi förlorar ingenring genom att handla via inre visdom och mildhet, utan vi får hjälp uppifrån. Men vi måste först själva ta beslutet att ge..

Jungfru Maria är under detta år en stjärna för oss att följa och söka trygghet hos. Hon fick se lidande, vara närvarande under stunder som skakat mänskligheten, uppleva sin sons plågsamma resa som dock ledde till seger. Hon drog ur sin egen visdom och trodde på sanningen som kom till jorden i hennes son.

Andlighet kan inte vara självisk och följa enbart egna viljor och känslor, utan den bör ta alla andra varelser i beaktande. I denna tid finns det alldeles för mycket andlig materialism som betonar jag-känslan. Jag gör som mitt hjärta säger, jag vill, min stig, jag provar själv, jag, jag…

Då vi undersöker gamla höga civilisationer hittar vi i dem alla en tanke om hur eleven som går den andliga vägen kommer till en punkt då denne ger upp sin egen vilja och börjar handla och arbeta till godo för helheten och Gudomlig vilja.

Detta år 2020 är ett utmärkt år att börja vandra på den stig där Din vilja sker, inte min. Ljus, styrka och visdom på vardaglig nivå, där har vi den rena kärnan i årets budskap. Just det som mänskligheten nu behöver.

Ju mer vi närmar oss sommaren desto lättare energier möter oss, även om det nya årets första månader ännu kan vara lite tröga. Vi får dock en bra start i och med månförmörkelsen i januari och vi kan börja samla styrka då vi rör oss mot sommaren. Mörkret får än en gång försöka stiga fram tills början av mars, men vi väljer fortfarande dess motsats, ljuset. Sedan hamnar den sista prövningen med den svarta och vita månen bakom oss och vi förflyttar oss starka mot mänsklighetens framtid och med Ljusets hjälp mot vår och sommar.

Detta år är också en gynnsam tid för att bygga på en ny grund. Alla nya initiativ, val och studier av nya saker får en kraftfull start som välsignas av visdom och andlighet. På mänsklighetens nivå kan vi lära oss ett nytt sätt att vara och leva med andra. Med just denna feminina energi. Under detta år löser vi inte saker och problem med kraft eller logik, utan med hjärtat och medkänsla. Det är en neutral energi som tar allt i beaktande och tjänar den stora planen. Och även om vi ännu inte skulle klara av detta har vi i alla fall planterat dessa frön och närt dem med ljus och visdom.

Låt oss alltså skörda en god skörd som räcker åt alla! Ett riktigt gott nytt år 2020!