Vårdagjämning i skuggan av corona

Vi närmar oss vårdagjämningen i speciella energier, i vindar som sveper över jordklotet. Plötsligt befinner vi oss i en situation där vi har ett globalt problem, en gemensam riktning för att lösa problemet och även sorg som förenar över gränserna.
Jag har fått frågan om Coronavirusets andliga budskap många, många gånger redan och jag medger att jag till en början inte tog frågan på så stort allvar, vi har ju sett liknande förut. I början av den här veckan började jag dock få en bild av att detta trots allt inte är ännu en händelse i världen som omringas av mediahysteri, utan nu det är fråga om något som bör tas på allvar.

Det är fråga om ett speciellt virus som givetvis inte är farligt för alla, men vars ”uppgift” är specifik och särskilt ondskefull. Dess specialuppdrag är att förlama lungorna och att dessutom göra detta mycket snabbt. Energin bakom viruset är hat, ovilja att förlåta, hämndlystnad och själviskhet. Mänskligheten har kollektivt skapat denna energi och alla är mottagliga för den. Jag påstår mig inte känna till virusets ursprung eller dess källa, men var och en kan fundera djupgående på detta.

Nu är det viktigt att handla korrekt så att vi inte ökar på rädslan, själviskheten eller hatet i världen. Våra Hjälpare har instruerat oss att använda sunt förnuft och det är inte nödvändigt handla utgående från rädsla. Det vore ändå bra att förbereda sig lite, till exempel inför de ökande karantänerna eller ifall man själv insjuknar. Det rekommenderas att ha mat mm. hemma för ett par veckor, så man klarar sig förbi det värsta. Man bör tänka på helheten och därmed undvika att själv ta risker så man inte blir smittad i onödan eller utan att veta smittar ner någon av dem som är mer mottagliga för allvarligare symptom. Allt detta kan göras med måtta, med medkänsla, för det finns redan många som blivit sjuka och så många famlijer som berörts av detta.
I våra instruktioner ingår också böner för alla dem som berörts av den här epidemin.

Jag får en bild av att vi ännu inte har sett toppen, utan viruset fortsätter sprida sig. Europa börjar så småningom vara stängt, många länder stänger nu sina gränser. Flygresor ställs in ända fram tills mitten av april och många blir isolerade i de land de nu befinner sig i. Vi vet ännu inte för hur lång tid. Börsen har redan reagerat och på många håll förutspås en global recession. Orsaker till detta finns redan så det räcker, men dess djup känner vi ännu inte till. Detta kan dock vara början på en stor förändring och ett stort uppvaknande..

Vår värld står nu inför förändringar och av allt detta kan man se hur sårbar vårt konkreta plan, som vi lustigt nog litar så mycket på, är. Eller som åtminstone en stor del av världens befolkning litar på och söker trygghet hos. Detta plans trygghet är egentligen obefintlig, eftersom det kan förstöras när som helst. Och tyvärr, alla små människor är dess offer.

Mina erfarenheter har, särskilt under de senaste åren, så många gånger visat mig att individen inte har något värde, lidande själar rubbar inte beslutsfattare, i samhället finns ingen jämlikhet, ingen medkänsla. Dess struktur är sjuklig och svag. Men nu har vi igen en möjlighet att visa att även den nivån kan helas, finnas till för människor. Vi kan förnya dess energi via handlingar. Jag hoppas att våra beslutsfattare här vaknar innan det är för sent vad gäller den här epidemin.. I Finland har vi ännu inte upplevt den slags sorg som till exempel Italien, men vi kan känna medkänsla över alla gränser. Ifall vi inte klarar av detta får vi sedan lära oss det via egna erfarenheter. Detta är en av virusets andliga lärdomar. Jag har lyckligtvis många gånger fått bevittna enskilda människors godhet, vackra handlingar och stor medkänsla riktad mot allt levande. Därför litar jag över allt annat på de enskilda, vakna själar som inte slår på stora trumman för sig själva och inte vill vara något, utan bara gör det som krävs och bär på visdom och kärlek som baserar sig på egna erfarenheter. Jag ber för att de ska hitta varandra och förena sig för att förändra världen och våra förhållanden till det bättre. Ju tystare vi gör förändringar, individ för individ, desto säkrare är det att de för oss mot en större och permanent förändring.

Även i denna tid kan vi se oss omkring, hjälpa och stödja. Kanske det också i din närhet finns en granne, en ensam åldring eller en studerande som isolerat sig. Se hen och se en människa, själ, som kanske är rädd. Du kan vara den som visar hen att hen också kan känna tillit, för godhet och personer som bryr sig finns, om vi bara väljer detta.

Ju andligare vi blir, desto visare val kan vi göra, också i vardagens ögonblick.

Även inom astrologin finns egna förklaringar och riktningar gällande pandemin. Planeterna stöder och hjälper den att sprida sig. Också här kan man se vad mänskligheten borde lära sig. Mot andlighet i vardagen, att bry sig om varandra och mot rivandet av gamla, stela strukturer. Människan, själen och anden som utgångspunkt istället för pengar och makt. Gamla strukturer strider nu mot varandra på riktigt, och det gör även de krafter som vill underkuva oss ännu mera. Men nu vi ger ju inte efter, utan vi tror på Ljuset och dess kraft.

Ögonblicket för vårdagjämningen infaller 20.3. kl. 5.49, finsk tid. Temat för årets jämning är mycket kraftfullt. Det frågar var din Sanning ligger i mitten av detta kaos? Var finns din visdom? Står du stark i den även om världen skakas såhär? Är du stark, litar du på sanningens kraft? Gör du ditt bästa, eller flyr du? Klarar du av att se ur ett brett perspektiv, att tänka på helhetens bästa? Det är bra att fundera på dessa frågor på förhand och förstärka tankar i sig själv innan höjdpunkten. Då själva höjdpunkten öppnar sig är det bra att stilla sig och sträva upp mot höjderna, mot den skapande kraft som upprätthåller även denna värld. Förstärk i dig själv och din grupp tanken om att vi är en helhet, att allt levande på jorden tillsammans upplever denna fysiska värld som nu skakas om. Vårt syfte är att stiga över själviskhet och egna viljor och lära oss känna igen Ljuset i varandra som kan förstärkas då vi hjälper varandra. Se det stora i den lilla och det lilla i den stora.

Vad har vi då kvar när vi ser den stora bilden? Mitt i all denna rädsla, sorg och misstro.
Vi har trygghet som bär över händelserna, över den fysiska kroppens död. Vi kan träna oss själva så att vi hittar det Högsta Jag som står utom räckhåll för allt konkret. Vi kan be om en förståelse och förändring i världen som äntligen skulle föra med sig uppfattningen om helhetens vikt, istället för själviskhet. Jag arbetar med mig själv, varje dag, så att helheten ska förändras och vi äntligen ska få se en bättre jord. Ett bra mantra för denna tid, och alla förverkligar det på sitt eget, rena och värdiga sätt. Individ för individ, medan vi stöder varandra.

Jag önskar er alla styrka i denna speciella tid.