Dags att skapa helighet – nu!

Jordklotet har än en gång nått en position på sin bana där det uppstår en utomordentlig tidpunkt för att förena sig och skapa en ny, bättre framtid för alla levande varelser.

Det kosmiska stödet är nu aktivt och jag ber människor att vända sig mot det himmelska Ljuset, skapandets kraft.

På himlen pågår en vacker dans mellan stjärnor och planeter som kulminerar den 3.4. då Venus kryper tätt intill sina Plejadiska systrar och åstadkommer ett bälte av kosmiskt Ljus. Denna vackra syn kan nå även våra ögon om vi vid solnedgången vänder blicken mot Plejaderna. Månen vakar över händelsen på vänster sida, men den har inte tillåtelse att delta i detta skapande av en ny tid.

Denna energi har strömmat ner till Moder Jord i några dagar redan och fått människosjälar att bli känsligare, öppna sig för godhet, skönhet och helighet.

Den 4.4. kan vi förvänta oss ett kraftfullt meddelande från Solen, eftersom de nya kosmiska vindarna har skakat om även den.

Denna tidsperiod kulminerar på sätt och vis den 5.4. då Jupiter, lyckans planet, förenas med en kraftfull energi av förändring, Pluto. Det exakta ögonblicket infaller kl. 5.45 finsk tid (4.45 svensk tid).

Dessa planeter av högre harmoni ger oss styrka att få insikt om livets djupare mening genom medvetandets expansion. Det är också en fin möjlighet att förena sig med himmelska, höga krafter, Ljusets Hjälpare.

Det är bra att förbereda sig inför detta ögonblick under de kommande dagarna.

Vi lever alltså i en tidsperiod då vi medvetet kan förenas i energin och skapa en bättre värld. Skönhet, godhet, medkänsla, delande. Helighet kan sänka sig till denna värld och stråla ut till världens alla varelser genom oss.

Vad skulle du, en vacker själ, vilja skapa och tillföra världen… Upplev det och bär med dig den energin in i den tidiga morgonstunden, 5.4.2020.

Tack, tack, tack!