Mot det nya: Månförmörkelse och Luxia Island

På söndag den 5 juli infaller den här periodens sista förmörkelse. Månen förmörkas i Stenbockens tecken kl. 7.44 finsk tid (kl. 6.44 svensk tid) och förmörkelsen bär på en energi av kraftfull visdom. Den för delvis vidare detta års teman, men med en ny, egen färg. Den är avslutandet av det gamla och början på något nytt.

“Jag förhåller mig till livet med glädje och visdom och ökar därmed på tacksamheten som bär mig över mina utmaningar.” Hjälparnas mantra för denna tid.

De senaste veckorna har åter igen framgångsrikt visat oss var våra känslor går i lås, skadliga modeller och onödiga programmeringar. De som varit vakna har fått massor med hjälp av Ljuset för att bryta dessa. Många har fått händelser och människor stuckna framför näsan så att det skulle synas klart och tydligt vad som borde förändras, var vi behandlar vår själ på skadligt sätt eller med gamla, bekanta mönster. De otrevliga och ibland också tunga stunderna är vår chans till insikt, en chans att le åt oss själva och göra nödvändiga förändringar. Och just till att göra dessa förändringar behöver vi den visdom och glädje som denna tidsperiod erbjuder oss med sin energi. Nu är det en bra tid för att vända sig om och möta sina egna smärtsamma punkter med kärlek och med stöd av Ljusets Hjälpare. Även om ansvaret för förändring är vårt eget och även om vi gärna väntar på att någon utomstående faktor ska lösa våra problem och läka våra sår, så kan vi få gudomlig hjälp i våra situationer, bara vi ber om den.

“Jag är välsignad som fått denna möjlighet.” Ett till av Hjälparnas mantran.

Det är inte nödvändigt att handla ur martyrenergi, och inte heller att ge upp sin egen kraft eller tid åt onödiga saker eller människor, vars tid att lämna våra liv har kommit. Alla kan fortsätta mot något nytt, mot ett liv som liknar en själv. Vi har rätt till detta och egentligen också skyldighet, enligt den plan som vi gjort inför detta liv.

Under förmörkelsestunden strävar vi mot de stora helheterna, mot himlarna och universums skapande kraft. Jag är redo att ta emot välsignelse och en ny början.

De forna höga civilisationerna kände till de kosmiska händelsernas betydelse och förberedde sig inför dessa ögonblick. Under tidens gång har den heliga informationen om universums skapande kraft, de kosmiska cyklerna och de portaler som öppnar sig vid dem försvunnit ur mänsklighetens minne. Denna information lever endast i själarna från några få medevetanden. Tiden har också förvrängt vår korrekta uppfattning om till exempel förmörkelser och istället fört med sig felaktig information om dyrkande av himlakroppar.
Förmörkelsestunden kan också vara en stund då man kan be om att få nå hög information på ett sätt som gynnar hela mänskligheten.

Eftersom det finns tillräckligt av eldenergi i det kollektiva fältet kan den lätt flamma upp också på individuellt plan. Nu behöver vi dem som för in sin lugna visdom i vardagen för att svåra situationer ska kunna avslutas med medkännande visdom.

Denna förmörkelseblogg får sin form med stöd av alla elementen här på vår underbara ö. Klipporna, havet, vinden och solen i omgivningen ger kraft med sin närvaro. Bakom oss har vi många veckor av otroligt vacker sommar i Åbolands vackra skärgård.

Vi har arbetat dygnet runt med förberedelser inför de kommande retriterna. Vi har ställt i ordning planteringslådor, planterat några blombänkar, byggt nya toaletter och gästrum. Gästhuset börjar snart vänta på sina retritgäster. Övre Våningen och Ljusets Hjälpare har varit starkt närvarande och gett sitt stöd varje dag, i såväl små som i stora projekt.

Ett stort tack tillhör våra underbara vänner, medlemmarna i vår sangha som på så många sätt har stött vårt gemensamma projekt. Men vårt största tack får de två flitiga och ytterst mångkunniga män som ur virke har trollat fram allt på konkret nivå. Outtröttligt och glädjefyllt har de arbetat många timmar till godo för alla. Utan deras insats och kunnande hade inte detta helande av det gamla och byggande av nytt framskridit så som det har gjort. Denna öppenhjärtade skara vänner med förståelse för helheten gör det snart möjligt för alla som längtar efter frid att njuta av vår ös nya, underbara utrymmen och vackra gästrum. Vi väntar på vår första retrit med stor tacksamhet!

Våra Ljusets Hjälpare är med oss också i detta och välsignar alla flitiga arbetare, våra kommande retriter och retritdeltagare. Må denna ö tillhöra alla som längtar efter Ljus.