Sommarens dofter och vindar

Denna sommar har varit mycket olik våra senaste somrar, som varit fyllda av resande. Också den här sommaren har bestått av arbete, men på ett annat sätt än på länge.

I början av våren befann jag mig i Vasa där jag vårdade min mamma i slutskedet av hennes liv och då jag återvände därifrån förflyttade jag mig nästan raka vägen till ön. Luxia Island har varit en stärkande plats att bearbeta vårens känslor, tankar gällande vårdandet av mamma, men även för kroppen har tiden här på ön varit himmelsk.

Ön är förunderlig. Alla element är närvarande där, helande och enande ger de en styrka och för en till nuet. Gång på gång inbjuder ön till att observera noggrant, att snusa på och förundra sig över dofter, andas djupt och ta emot solens omsorg.

Himmelska tecken dyker upp hela tiden, även då man ber om dem, och därmed har tilliten till Övre våningens närvaro stärkts hos många av dem som tillbringat tid på ön. Här arbetar naturen och Moder Jord tillsammans med oss på ett så vackert och synligt sätt. Havsörnen svävar ovanför, eller också kungsörnen. Man kan också hitta stjärtfjädrar på stigen just då tankarna börjar bli rastlösa. En orm visar sig just då någon funderar över sin egen stig av förändring. Vid dammen intill Buddha kan man känna vindens viskningar och få svar, eller så faller en stjärna på kvällshimlen rakt ner i havet. Precis då man ställt sin fråga.

På ön finns nu odlingslådor där olika örter, zucchini, bönor och mycket annat underbart att äta frodas. Min lyckas projekt, att få plantera, röra vid muld och till slut samla in skörden direkt till bordet. Odlingarna har blomstrat även om det inte regnat så mycket i sommar. Kanske fåglarnas sång, vinden och solen har fått dem att känna tilltro till sig själva på ett så vackert sätt att de redan sträcker sig över lådornas alla kanter. Mina älskade växter. 
Jag har också terapeutiskt undanröjt hallondjungeln i en passage vid klipporna för att göra plats för ett blomland. Där trivs nu också aronia. Till minnet av mamma hittade jag en jasminplanta, som även den hittade en egen hörna och igår öppnade sin första doftande blomma sedan den kommit till ön.

Patrick och jag har också börjat skapa en rosengård tillsammans. Rosenblomster står alltid nära bådas våra hjärtan. Ön har gett oss underbara bilder och skaparglädje.

Allt detta har också glatt våra kursdeltagare och hemmafolket. Vår ö är ju införskaffad just för att finnas till för allas glädje, för alla att ha som egen och för allas skull. Därför erbjuder den så riklig omsorg och styrka till alla som besöker den.

Då en plan – vilken som helst – innehåller en vid tanke om glädje, växt och nytta för möjligast många är de himmelska krafterna alltid med och hjälper och ger också sina tecken. Då planen tjänar möjligast många, inte bara den egna familjen, tjänar den också det Gudomliga. Vår tanke då vi skapade retritplatsen var just denna: Må vår plats tjäna alla sökande och må den bli en välsignelse för alla.

Vi hoppas att också din väg någon gång leder dig till Luxia och att du får uppleva allt detta själv.
Nästa sommar för säkert med sig nya erfarenheter och sin nya kraft till allas vår lycka.

Jag återkommer snart med nya vindar, hösten knackar snart på dörren och för med sig kraftfulla energier. Styrka och Ljus inför den närmaste tiden.