Nymåne i vågens tecken

För alla er som har pinat sig igenom de två senaste veckornas utmaningar, kan jag med glädje berätta att nymånen för med sig ny energi och nya, vidare tillstånd. Fullmånens tryckande energi kryddad med Mars’ inverkan var troligtvis en svår tid för många. Gömda, obehagliga känslor och tidigare erfarenheter försökte ta sig till ytan med fart och syntes som otrevliga känsloupplevelser, gråt och rädsla. Gamla modeller där man endera försvarade sig eller tog offrets roll stod framme i många situationer som hade att göra med människorelationer. På så vis var såklart denna gångna tid en fin möjlighet att arbeta bort gamla handlingsmönster eller åtminstone märka att hoppsan, sådär lätt tog tydligen den här rollen makten över mitt beteende igen.

Ingen fara, nu är det igen dags att skapa nytt. Då vi har lärt oss av det tidigare nämnda, putsat känslorna som anknyts till lärdomen, är det dags för det nya. Nymånen i vågens tecken innebär bred, godhjärtad förståelse och glädje att föra in lätthet i sin egen vardag och även åt andra. Nu är en gynnsam tid för att lära sig se saker ur allas perspektiv, istället för att bara titta på området runt sin egen navel. Lätthet i mötet med sig själv och att till och med le åt hur allvarligt man tar sig själv och sina upplevelser. Likaså vad gäller de skadliga modellerna, man kan förändra dem! Inte genom att barskt tvinga dem, utan genom att acceptera det som är. Och då man har lagt märke till sin egen modell i en viss situation är det lätt att ta ner förändringen till det konkreta planet.

Varför lönar sig förändring?
Behovet av förändring är orsaken till varför själar gång på gång föds här på jorden. Många gångna liv har format oss till de personer som vi är just nu. Detta glömmer vi lätt bort i vardagen och samtidigt glömmer vi också medkänslan för både oss själva och andra. Vår persona är alltså en summa av allt vi erfarit och detta syns via numerologi och astrologi. MEN, det betyder inte att vi borde förbli som vi är, Tvärtom, det är meningen att vi ska hela våra sår från tidigare och nuvarande liv, vi ska utföra den förändring som varje liv erbjuder oss via olika händelser och möten.
Det förflutna och de upplevelser vi gått igenom har lagrats i vår själ som energi/minnen. Det förflutna visar sig i olika situationer genom hur vi reagerar på andra människor, deras ord, känslor osv. Våra reaktioner hör ihop med känslor, som i sin tur styr vårt beteende och uttrycks som ord och även handlingar. Om vi inte är vakna med vad som sker inom oss kan vi inte påverka det vi upplever och inte heller hur vi reagerar. Vi lever alltså vårt liv styrda av känslor och det för oss allt mer mot lidande, mot samma plågsamma känsloupplevelser som vi så gärna skulle vilja undvika. Vi måste själva förändras för att vi ska kunna uppleva frid, tillit och glädje i alla situationer. Den bredare synen på förändring säger oss att vi samtidigt för med oss denna förändring ut i världen. Då vi förändras utstrålar vi nämligen inte våra rädslor eller vår felaktiga bild av en situation, eller åtminstone låter vi dem inte gå ut över andra människor. Där kan vi stoppa det rullande hjulet. Med buddhistiska ord samlar vi alltså positiv karma genom att förändra oss själva i en positiv riktning och vi ökar inte på den negativa karma som leder till lidande.

Hur skapa förändring?
Alla de som har följt mina bloggar känner till mina erfarenheter och den stig jag följer och även lär ut åt andra. Detta är ju inte någon ny lära eller inriktning, utan en sammanfattning till nutiden av allt som man försökt lära mänskligheten under många årtusenden för att mänsklighetens förändring skulle vara möjlig. Denna läras mål är att via medvetenhet/vakenhet rengöra själsminnet. Arbetet sker i vardagen genom att ty sig till högre krafter och be om deras hjälp. Jag vet att många nutida inriktningar anser att denna tanke är gammalmodig och även dålig. De motiverar dessa åsikter med att vi ju bör lita på oss själva, förstärka vår egen kraft och stanna i vårt eget centrum. Jag är av samma åsikt och därför älskar jag också denna metod, eftersom den stärker allt detta. Då vi ber om hjälp och rengöring av till exempel änglar eller Kristus får vi via dem kontakt med en stor kraft och ljuskälla. Vi fylls av den klarhet som de överräcker oss. Till slut uppnår vi ett tillstånd där vi också själva närmar oss denna vibration och då har våra sår helats och kraftiga skadliga reaktioner stiger inte längre. Jag återkommer alltid med tacksamhet till tanken på hur min egna stig blev klarare och hur allt det goda – som min själ också bär på – förstärktes, då jag aktivt började arbeta tillsammans med Ljusets krafter.
Jag är ännu på denna samma resa, men jag har redan förändrats mycket. Jag är inte färdig och får fortsättningsvis möta mina sår, men trots alla känslor möter jag dem glädje eftersom mötet med dem är det som möjliggör förändring. Lägre känslor styr sällan mitt liv, tvärtom kan jag tacksamt lägga märke till att Ljusets vägledning ofta är större än de sanningsförvrängande känslorna.
Ärligt talat är mina biologiska barn det som gör mest ont. Via dem får jag fortfarande spegla min egen sårbarhet och mina egna rädslor som visar sig i form av känslor. Jag har dock utvecklats och jag ligger inte längre kvar i mina sår och tror på att de kommer vara för evigt eller att de ens är sanna. Jag har välsignats med medvetna barn och vi kan redan rätt så öppet möta varandras sår och ofullständighet, och samtidigt också den skönhet som vi alla bär på.

Som ni kanske minns så bor jag i ett stort kollektiv där det bor också unga vuxna och några barn. Jag är deras mamma också som hjälper, lyssnar och även vägleder i vardagen. Jag bär andligt ansvar även för dem och mitt eget exempel är viktigt. Jag vågar vara svag och visa min ofullständighet också tillsammans med dem, men jag vågar också visa den styrka jag bär på. Jag vill vara med och skapa en värld där vi alla skulle kunna lita på varandra och på varandras stöd, oberoende av hur tunga våra erfarenheter från tidigare liv har varit. Vi övar oss på detta varje dag och det är en andlig målsättning för denna stig. Även om jag inte skulle behöva poängtera eller nämna att detta är min sanning, min upplevelse av saken, så gör jag det än en gång. Kanske kan det avlägsna möjligheten till missuppfattning, till att någon kan uppleva att jag säger att detta är den enda sanningen och att jag dömer andra stigar. Det gör jag inte, men jag lägger heller inte längre ner mycket tid på att undersöka de många alternativ som nutiden erbjuder. Jag har undersökt många stigar, hört mig för om många inriktningar och även modeflugor. Jag har dock stigit in på endast ett fåtal och mina erfarenheter säger mig att enkelhet, logik och till och med vardaglighet är tecken på sanning. Arbete i vardagen med Ljuset..och utöver detta såklart också djupare andliga övningar som stöder energiflödet i både de finare kropparna och till slut också i den fysiska kroppen.

Låt oss återgå till nymånen som infaller den 16.10 kl. 22.32 finsk tid (kl. 21.32 svensk tid). Detta är en bra dag för att fokusera på att skapa stora eller små riktningar i sitt eget liv. Se, känna hur all förnyelse öppnar sig i livet. Man kan också drömma i grupp om hur vi tillsammans framskrider och skapar nytt och för med oss en ny riktning åt oss alla. Det rekommenderas starkt att meditera vid nymåne och detta är en bra stund för sådant.

Jag kommer under denna dag att hjälpa min 90-åriga pappa flytta, sannolikt för sista gången. Pappa har gått igenom den stora förändring han ställdes inför i våras efter mammas död. Det har inte varit lätt att acceptera förändringen eftersom han hade 67 år tillsammans med sin maka bakom sig. Även han har gått igenom många förändringar under sitt liv, men oftast under tvång. Då förändringen är frivillig kan man medvetet ta den som en följd av sin egen utveckling, eller åtminstone som ett tecken på vad man skulle kunna observera och utveckla i sig själv så att förändringen inte skulle förorsaka så mycket lidande. Denna lära gavs inte ännu till min pappas generation, utan livet har upplevts som en hård kamp. Vad annat kunde man vänta sig för krigstidens barn. Till vår lycka kan vi föra in denna andliga synvinkel i livet, vara exempel på en ny tid och se denna stund och tid ur nya möjlighter.

En lång text vägleddes och hamnade här igen, men jag hoppas att den på något sätt, på något plan kan hjälpa också er att tro, lita på och sträva mot befrielse och efter ert sanna jag.
Med kärlek tillsammans med Ljusets Hjälpare. Eija