Meddelande från Ljusets och Kärlekens mästare

Ett meddelande till alla oss som förundrar sig över händelserna i världen, med oro ser vi det ännu växande, röriga utbudet av “andliga” inriktningar som ökar på kaoset…

Ett meddelande från Ljusets och Kärlekens Mästare, från de heliga frekvenserna högt upp i jordens krets. Tack, tack, tack.

Detta blogginlägg kommer rakt från de Ljusets Hjälpare som har i uppgift att övervaka och stöda mänsklighetens utveckling och den riktning som står i enlighet med kontraktet. De är Mästare som har en stig av upplysning bakom sig och bland dem finns även de som aldrig har stigit ner i en kropp. Deras enda frekvens är Kärlek till mänskligheten.

“Denna mänsklighetens tidsperiod är bisarr och svår, eftersom människorna erbjuds för många stigar. Många av dem är vilseledande och för inte med sig några resultat, utan sänker era vibrationer. Mänskligheten har i många tusentals år gått runt i samma cirkel, samma bana, även om instruktioner gällande korrekta val har getts er lika länge. Alla de instruktioner som för en mot frigörelse, uppstigning och till slut tillbaka till den Källa vars frön alla själar på jorden är. Vi ser med medkänsla hur så många länge har sökt själafrid och letat efter svar på den stora längtan de känner. Från varv till varv, medan de så småningom tappat bort sin gnista. De själar som nu lever på jorden står inför stora utmaningar eftersom det finns alldeles för många stigar att välja mellan. Men vi påminner om att den som söker med ett rent hjärta kommer att finna rätt stig. Det finns också korrekta stigar som lyfter mänskligheten man kan välja mellan. Och ni känner igen de rätta stigarna genom de tecken som alla stora Mästare har fört med sig till er gång på gång. Ni känner igen Ljuset och Kärleken i de instruktioner för vardagen som berättar hur man lever en hög, ren och kärleksfylld vardag. Många strömmar som stiger fram – med era ord trender – kommer och går och leder en ofta vilse, men Sanningen består. Den är odödlig eftersom den kommit från Källan.

Vi ser hur det nu i denna tid vaknar rörelser som inte tjänar Ljuset, utan istället det egna maktbegäret och behovet av att vara något, att stå över alla andra, även om man gömmer sig i sitt budskap. Med samma, gamla metoder strävar de till att förändra världen, för att själva få makt. Det är sant att mörka, destruktiva krafter existerar och delvis styr er värld, och detta borde förstås förändras. Man ska dock inte använda attacker mot det man vill förändra som ett Ljusets redskap, utan istället öka på Kärlek och tillit med hjälp av individens eget arbete. Detta innebär förändring individ för individ, eftersom denna kraft kommer från hjärtat och från kontakt med Kärlekens Källa. De mörka krafternas avsikt är tydlig och dess budskap stiger nu kraftfullt via enskilda människor. Denna tids mekanism är att först föra fram sanningen, fin, god information som individer sedan börjar tro och lita på. Därefter börjar en aktiv kampanj som matas in via olika kanaler, youtube är mest effektiv av dessa. Följarna krokas fast med regelbundna sändningar. Man väntar på följande samtidigt som budskapet i den föregående sjunker djupare in i sinnet och förändrar tankarna och själens tillstånd. Källan till en sådan nedtryckande och beroendeframkallande plan förstör liv och grundar sig på enskilda människors behov av att vara något. Alltid då en människa eller grupp börjar föra fram egna, världsförändrande, otroliga avslöjanden om denna värld och tid, bör ni förhålla er mycket skeptiskt till detta. En sådan stig bär inte mot Ljuset och mänsklighetens frigörelse.

Ljuset, Kärleken, den Källa som skapar och upprätthåller liv, Gud, har upprepade gånger gett mänskligheten instruktioner för hur man kan stiga över tunga och destruktiva frekvenser för att skapa gott för hela skapelsen. Detta arbete inleds genom att fästa sig vid Ljusets och Kärlekens Källa och leva ut detta i varje ögonblick så att Ljuset till slut skulle vinna. Det är sant att mörka, för livet destruktiva krafter fungerar på er frekvens, men ni kan deaktivera dem genom att tro på Ljuset och Källan och rengöra er vibration så att ni inte har kontaktyta som mörkret kan använda för att fängsla och härska över er. Det är bra att förstå att de finns i er värld, men de bör inte styra över tankar, sinnet eller vardagen. Med uthållighet och engagemang kan ni förbli i kontakt med Ljuset.

Mänskligheten uppstiger inte tack vare någon destruktiv massrörelse eller åtgärd, så skapas däremot bara mera låga vibrationer som det påstås att man försöker bli av med. För att ondskan ska kunna rensas från er värld, måste ni först avlägsna dess frö. Detta frö finns i varje enskild individ och via dem i mänsklighetens kollektiva minne, frekvens.
Inga negativa avslöjanden om olika grupperingar eller offentliga kungörelser gällande dessa för med sig mera frid eller kärlek till världen, de får bara kaoset och mörkret att öka. Detta är också de mörka krafternas avsikt, att skapa illusioner och vilseleda. Ondska existerar, men som vi tidigare berättade kan man inte rensa bort den med samma energi, inte med aggressivitet eller genom att röra upp rädsla för de grupper som styr världen. Den rensas först bort från den egna varelsen, med hjälp av eget arbete. Genom att ty sig till Ljusets krafter och leva i kärlek. Ni minns ju talesättet att Ljuset alltid vinner över mörkret. Välj alltså Ljuset.

Rörelsen som nu sprider sig i er värld och strävar till att eliminera den så kallade eliten har inte kommit från ett frö av Ljus och Kärlek. Dess källa är negativ, förstör liv och ökar på kaoset. Dess avsikt är att koppla sig till så många själars kraft som möjligt för att förverkliga sina egna planer. Tanken är att kroka fast själar och göra dem till egna redskap med hjälp av negativa avslöjanden och genom att röra upp hat. Detta har inga samband med den heliga tanken om broderskap och likvärdighet, och inte heller med målet att frigöra mänskligheten. Strävan är inte att frigöra mänskligheten från slaveri, utan nya slavdrivare är nu i rörelse och vilsna, sökande själar följer dem tills de till slut dras ner i fördärvet.
Också denna rörelse har fått sin början ur några individers egna vilja, inte genom kontakt med Ljuset. I början var motivet nästan rent, men eftersom rörelsens rötter redan sträcker sig nästan trettio år tillbaka har en skadlig riktning redan skapats. Den för med sig vacker icke-sanning och den från början goda strävan förorenades av icke-livsupprätthållande kontakter. Den nuvarande rörelsen har alltså sina rötter längre bak i tiden, men den förstärktes för ungefär sex år sedan då den anknöts till en stor vilseledande kampanj.

Vårt råd till mänskligheten är att vända sig till den gnista som alla själar bär på. Denna gnista har fötts ur Kärlek och dess målsättning på jorden är att lysa upp människokroppen så att Ljuset skulle styra er och hela ert kollektiv skulle kunna uppstiga enligt planen. Då skulle kontraktet med Kärlekens Källa uppfyllas. Låt bli att mata er hunger för sensationer med den förorenade mat som så många kanaler nu erbjuder och leta hellre efter Sanningen om hur man kan förändra jordelivet i en kärleksfull riktning utan rädsla, våld, kaos, tävlan, strävan efter makt, underkastelse för pengarnas makt eller att förlora sin tillit..

Vi ber och sänder er frekvenser av kärlek så att själarna på jorden inte skulle vandra mera vilse på sin stig. Istället skulle de återvända till Ljuset och varje själ ge Ljuset och Kärleken en beständig plats i sitt liv. Vi gör vår egen del för att förstärka denna korrekta riktning, så som vår plan tillsammans med Källan lyder.
Vänd er till Sanningen, Visdomen och Ljusets Mästare, inte till de avslöjanden och rörelser som förstör ert inre och er gnista. Skapa hellre godhet i er vardag genom att älska era närstående och fästa er vid Ljuset, Källan som upprätthåller liv, som ni kallar för Gud.”

Portaluxia 5.11.2020