Positivitetens kraft

Förra veckoslutet tillbringade vi vårt sjunde kursveckoslut tillsammans med de blivande Luxia-lärarna. Ett år har nu passerat med denna nya grupp. Med den föregående gruppen färdades vi i två år och visdom, information, förståelse samt nya idéer och färdigheter överfördes. Vi lärde oss alla väldigt mycket under denna tid. Även jag som lärare fick stora insikter och ett nytt perspektiv på mitt eget arbete. Vi delade många stunder av glädje och tacksamhet, vi gladde oss tillsammans över insikter och utmaningar gjordes till segrar. Vi fick i förundran betrakta hur engagerat arbete och övningar med sig själv till slut bar vacker frukt hos så många. Åtminstone vi kan säga att kärlek alltid var närvarande då vi träffades, och den bär fortfarande.

Under dessa år har jag i egenskap av andlig hjälpare och lärare ständigt funderat över hur jag på bästa sätt skulle kunna uppmuntra, inspirera och även med ord sporra och stöda alla våra kursdeltagare. Det är inte alltid så lätt, eftersom det varje gång deltar så många olika personligheter och människor som reagerar på olika sätt. Någon upplever grundläggande undervisning, föreläsningar, som mest inspirerande, andra har en kontinuerlig önskan och ett behov av att få personlig uppmärksamhet och även ”beröm”. Det finns också de som lyser upp då de får utföra de övningar vi gör. Alla bör uppmärksammas på rätt sätt under ett veckoslut. Det enda jag själv kan lita på är Hjälparnas vägledning och deras stora stöd, som på så många sätt är närvarande på våra kurser. Jag fungerar bäst via dem och med förstärkning av mina egna erfarenheter. Från första början fick vi vägledning om att vi inte får dela med oss av eller undervisa i saker vi inte har egen erfarenhet av. Detta är en mycket viktig regel eftersom man bara kan överföra energi via erfarenhet, även om man skulle fungera som en kanal då man undervisar.
Kurserna inleds alltid med att himmelska änglar anländer och allas personliga änglar gläder sig storligen över dessa läraränglars ankomst. Vår stora sal är fylld med Ljus som stöder hela veckoslutet. Även särskilda hjälptrupper finns på plats som stöd för och iakttagare av våra lärare.

Förra veckoslutet var givande, nya insikter ägde åter igen rum och ett nytt, vidare perspektiv skapades tillsammans. Efter kursen började jag dock fundera över hur svårt det är (åtminstone för finländare 🙁 ) att tro på sin egen förmåga att förändras till det bättre, till sitt sanna jag. Det är svårt att tro på det goda som var och en bär på och på förmågan att föra sitt mest strålande jag in i den fysiska världen. Jag anser att en stor orsak till detta är den kommersiella media som skapar och upprätthåller en stor, lögnaktig bild av hurdan dagens människa bör vara. I bakgrunden påverkar givetvis generationernas inprogrammeringar och förmåga att överleva i denna värld. I sinnet hos många kursdeltagare ekar tankar om att andra är något mera, jag klarar inte, jag kan inte eller jag är sämre. Detta är bara en illusion, det är känsloenergi som kan transformeras till positiv energi. Att skapa sig själv på nytt är en lång process. Jag vet av egen erfarenhet och av Hjälparnas vägledning att ett några veckor långt intensivprogram, som säljs i så många böcker, inte för med sig permanenta resultat. De kan dock vara en bra inledning på ett mera kontinuerligt arbete för en bättre framtid. Här medger jag nog att jag inte längre läser eller aktivt följer med vilka ”nya” saker som stiger fram på den andliga fronten. Jag hör ändå hela tiden vilka trender som är på gång och vad som är populärt bland de stora massorna. Det är bra att det förs fram effektiva metoder som kan införlivas i vardagen. Andlig utveckling är ändå mycket mer och inte det att man år efter år byter, prövar och hela tiden söker något nytt. Om man inte binder sig till något och utövar det i vardagen, i flera år, får man inte nödvändigtvis till stånd några permanenta förändringar.

Det positiva tänkandets kraft är betydande och jag betonar alltid detta också för våra kursdeltagare. Utöver att man observerar sig själv och arbetar tillsammans med Ljuset, är det bra att i sin vardag minnas styrkan hos glädjens energi, tacksamhet och positiva tankar speciellt om sig själv.
Vi som gör förändringsarbete med Ljuset kan också fastna i att stirra bara på de saker hos oss själva, i vårt beteende, som vi önskar förändra. I detta arbete är det inte meningen att vi ska öka på negativa drag och känslor hos oss själva genom att spana efter dem. Idéen med arbetet är att tillsammans med Ljuset transformera dem till högre. Detta kräver att vi lägger märke till de ställen där dessa lägre egenskaper tar sig i uttryck i oss själva, när vi via våra tankar upprätthåller och skapar oss själva i en negativ riktning. Många egenskaper hos oss är resultatet av många liv och vissa beteendemönster och känsloreaktioner är starka och sega. Allt kan dock transformeras och via detta kan man skapa sig själv i en helt ny, vacker riktning mot ens sanna jag. Det är sant att man behöver få insikter om många saker i en själv många gånger om, tills insikten till slut sitter så att beteendemönster och programmeringar förändras. Detta är fina och belönande stunder. Då öppnar sig nämligen, via en insikt, äntligen dörrarna till det fängelse man själv skapat.

Det är bra att i den egna vardagen minnas allt man kan vara tacksam över, vilka bra saker som hände idag, vad jag fick för insikter om mig själv och hur fint jag har förändrats här och i denna tid.

Man kan och bör tacka sig själv! Genuin tacksamhet skapar flera föremål för tacksamhet i framtiden. Här kunde man tala om kvanttillstånd och om hur energilagarna fungerar, men detta må förbli ett kursämne. Det är inte ett alldeles lätt ämne att föra inom räckhåll för alla. Det är viktigt att kunna tala om energier och andlighet på ett sådant sätt att de klichéer, den snobbighet och den överlägsenhet som skuggar andligheten skulle försvinna. All information om hur var och en, i egen takt, kan utveckla sig själv skulle även finnas tillgänglig för alla. Det är en av målsättningarna för vårt arbete, att komma nära alla dem som söker förändring, ett vackrare jag, balans och mening med livet. Andlig, själslig utveckling är den största meningen med varje liv, den lyfter inte någon över en annan och den borde inte få vara beroende av förmögenhet, ort eller något annat. Denna tid är en möjlighet och även skyldighet för alla själar.

Här kommer några affirmationer. Man kan plocka ut dem som är aktuella för en själv.
Man skapar sig själv till sitt nya sanna jag även med hjälp av dem, vid sidan om putsarbetet.
Styrka, Ljus och medvetenhet till denna tid:

”Jag är närvarande och medveten om det utrymme jag befinner mig i”

”Mina lägre känslor stiger enbart för att komma till Ljuset”

”Jag frigör mig själv från negativitet och rädsla”

”Jag litar på den Gudomliga kraften som stöder mig då jag ber om det”

”Jag observerar mina skadliga inprogrammeringar och mönster och tar ifrån dem deras kraft genom att vända mig till Ljuset”

”Jag har förmåga till förändring”

”I mitt innersta finns en Gudomlig gnista som jag litar på”

”Jag ser det heliga ursprunget i alla och förstärker det”

”Jag är tacksam över ögonblick, ty i dem finns möjlighet till positiv förändring”

”Jag är det godas uppenbarelse på jorden och jag uttrycker det i mina ord, handlingar och val”

”Jag är mina närståendes stöd och ett starkt exempel på sanningen”

”Jag är ett medvetande som skapar Ljus i världen”

”Jag är modig och bär på inre styrka”

”I mitt hjärta finns ett mål jag färdas mot”

”Jag är inte mina svagheter”

”Jag släpper taget om det förgångna och frigör mina energier för det nya”