Solar – stunden då solen återvänder

Solarstundens betydelse

Varje år har vi alla en stund då solen, denna kära bringare av ljus och givare av liv, befinner sig vid samma punkt eller grad som vid vårt födelseögonblick. Detta är vår årliga, personliga början på en ny period. Denna stund är en vacker möjlighet att ta emot kosmisk välsignelse för vårt nya år.
Solarstunden är inte samma stund som vår födelsetid, utan man kan räkna ut den för varje år utgående från vårt födelseklockslag. Stunden kan också infalla både en dag innan eller en dag efter själva födelsedagen.

Enligt den andliga astrologin lönar det sig att förbereda sig inför denna stund och att vara i beredskap då den infaller. Våra Hjälpare rekommenderar att man tar emot den medvetet i möjligast rena och bra energier. Ibland kan det vara nödvändigt att rena kroppen med hjälp av fasta, men inte nödvändigtvis vid varje solar. Det är bra att tillbringa solartiden för sig själv eller i sällskap med en person som kan stöda stunden på rätt sätt. Ett par dagar innan och efter solarstunden i tystnad, lyssnande till sig själv, är säkert för alla en bra start på det egna nya året.

Man kan även ta fram ett tema för varje eget år. Temana för de personliga åren går i cykler och framskrider mot kontakt till ens Eget Högsta, år för år. Man kan beställa ett sådant årstema av mig i webshopen. Årstolkningen är kort och fokuserar på de viktigaste punkterna. Årstemat är ett meddelande om det ifrågavarande årets andliga målsättningar och om vilka saker, teman eller känslor man bör vara noggrann med. Jag ger ofta också instruktioner för var man ska tillbringa sin solar och vid behov även instruktioner för hur man ska förbereda sig inför solarstunden. Ibland kan man behöva resa någonstans där energierna på bästa sätt stöder ens stund av möjligheter.

Under solarstunden är det alltså bra att meditera, be om välsignelse för det nya året och om kontakt till sitt eget medvetande, sitt Eget Högsta. Därefter kan man bara vara mottaglig för det egna, himmelska flödet.

Under själva solarstunden öppnas via solen en kontakt som varje år ger oss något likt en ny födelse-energi. Planeterna och i all synnerhet olika stjärnenergier ger stunden sin egen krydda och impuls inför det nya året.
Energierna i form av olika planeter och stjärnor på vår födelsekarta är utgångspunkten för varje liv. Livets mening är ju över huvud taget att utvecklas mot det högsta möjliga som skolan här på jorden kan ge. Det slutliga målet är en fullkomligt ren kontakt till sitt Eget Högsta och att på så sätt föra den Gudomliga, skapande kraften till det fysiska planet via sin egen kropp.

Detta var en kort inledning till solarstundens betydelse och jag fördjupar ämnet efter min solar.

Med solens klara hälsningar och med önskningar om solarmöjlighet åt alla, Eija