Högsommarens energi

Ett år har igen passerat sedan Moder Jords fest, som i år vackert öppnar sig redan tidigt på morgonen den 21.6 kl. 6.32 finsk tid (kl. 5.32 svensk tid). Vi här i Norden får njuta av natten utan natt och solen ger oss då årets längsta dag och ljus. Redan i forna tider har det hos mänskligheten funnits grupper som känt igen det unika i denna dag och detta ögonblick. De förberedde sig inför det med stor andakt. Grupper av invigda samlades på heliga platser för att utföra sina ritualer och hedra Moder Jord. Även en högre tanke ledde medvetna själar att förena sig inför den heliga stunden. Solsystemet öppnade då sina hemliga böcker för de invigda att läsa och utföra sina uppgifter för att upprätthålla heliga linjer och portalpunkter med hjälp av det nedåtfallande Ljuset.
Oj vilka tider.. mänskligheten har fått gå en lång väg nedåt och så lite av den djupaste och heligaste visdom som sommarsolståndet öppnar för jordklotet och dess invånare finns längre kvar. Sammankomsterna är ytliga och fokuset ligger på midsommarfirandet.

I detta års fest öppnar sig tacksamhet till Moder Jord. Mänskligheten har ett kontrakt med Moder Jords Ande och Hon har uthärdat oss så tålmodigt, hjälpt oss och skött sin del av överenskommelsen. Hon stiger så som sig bör, men stiger människomedvetandet, utvecklas det överhuvudtaget?

Stort tvivel visar sig. Mänskligheten är fokuserad på teknologi, vetenskap och på att upprätthålla och öka på individens personliga viljor. Överallt skapas mera viljor och begär samt strid via dem. Det kollektiva planet har till bristningsgränsen skapat en illusion av stor själviskhet och egocentriskhet. Den som ser, må hen öppna sina ögon för att avläsa allt det som sker omkring oss. Det sjuka som politiker, makthavare och media ökar. Eller hur enskilda människor lyfter fram sig själv via bilder och reality-TV. Eller hur man i så kallade åsikts- och kommentarspalter kontinuerligt för fram osakliga, orena och nertryckande åsikter i skydd av yttrandefriheten och på så vis bara ökar på det negativa. En stor fråga stiger fram, var finns visdomen, den goda viljan, var finns den gemensamma målsättningen som vi strävar efter tillsammans? Var går gränsen för utnyttjande, hatets fulla mått och galenskapens sista port i en värld av själviskhet?

Vi lever i en mycket förvrängd värld och världsbild. Min egen tillit riktas mot alla er enskilda som strävar efter det goda, som ser under ytan, ställer sina egna viljor åt sidan och påbörjar ett gott arbete. Alla ni som ser er grannes nöd och börjar fundera på hur ni skulle kunna hjälpa eller glädja. Jag litar på alla er som älskar detta vårt hem, Moder Jord och som gör ert bästa för att upprätthålla dess livskraft. Med små handlingar, stora böner och med rätta, rena motiv. Vi har varandra i detta arbete då vi kämpar med Ljusets styrka. Inte genom att besvara det onda med ondska, utan genom att dag för dag rensa bort ondskan med rötterna från oss själva, med hjälp av Ljuset och dess Mästare.

Jag har färdats tillsammans med Moder Jord i tusentals liv. Kärleken har fördjupats och så även tacksamheten, men också smärtan över den älskade Moderns, den andliga vännens lidande. Varje själ som lever i en fysisk kropp på jorden står i skuld till sin Moder för de element hon gav våra kroppar. Vi betalar tillbaka denna energi genom att förena oss med det Högsta och genom att från denna källa ge åt Moder Jord, via vår kropp.

Låt oss alltså under denna bland de största av Ljusets stunder sitta tillsammans med vår stjärna Solen och förmedla ett heligt tack och kärleksenergi åt vårt hem, som knappt håller ihop. Låt oss be för alla varelser, Tillsammans, åtskilda, på olika ställen i världen.

Redan för hundra år sedan skrevs det även här i Finland ner oroliga tankar om mänsklighetens riktning samt om förintandet av andra själar och vår hemplanet. Man ville bryta denna destruktiva riktning och föra fram frälsning med hjälp av gammal, nyfödd visdom och instruktioner. Då skapades genom vår stora, högt vetande persons handlingar ett heligt tempel på eterplanet, varifrån vi här skulle kunna hämta visdom och korrekt information. Vi behöver inte åka längre bort, utan vi kan fokusera på vårt eget land och dess djupa forntida information. En stark grund av sanning har skapats här hos oss, en gemensam väg för hela mänskligheten. Vi kan vara de som lever ut denna sanning, de som banar väg och är kraftfulla förebilder. Och åter igen genom att förenas, utan diskriminering, utan dömande, med samma målsättning och med redskap man kan nå detta med, utan att det hos någon skulle stiga en vilja att vara bättre än andra. Redskapen är uppdaterade och vi får ty oss till dem.

Den som har öron, må hen lyssna. Den som har hjärta, må hen handla.

Med önskan om ett givande, heligt sommarsolståndsögonblick.