En kraftfull nymåne

Nymåne i Vågens tecken 6.10.2021 och en glimt av framtidens utsikter

I skrivande stund är jag på väg norrut, dit ÖV överraskande vägledde oss. För ungefär tre veckor sedan kom ett meddelande om att denna tidsperiod är relativt utmanande och i all synnerhet vid tiden runt nymånen inleds en aktiv tid då det är till stor nytta att vara vaken. Nu lönar det sig att sträva mot höjderna.

Nymånen infaller på tisdag 6.10. kl. 14.06 finsk tid (kl. 13.06 svensk tid). Ljusets Hjälpare gav instruktioner för hur man bäst kan stöda denna stund. Stunden för nymånen kan vara utmanande eftersom även många andra astrologiska händelser anknyts till den. Solen-Mars och månen står alla i samma grad i det sista ”karmiska” rummet. Likaså för aspekten mellan solen och Merkurius med sig egna utmaningar. Minns att jag inte är någon astrolog, utan denna information kommer från Hjälparna. Helandets tidsperiod börjar sluta sig och en tro på sig själv stiger under de kommande månaderna kraftfullt in i vardagen.

Höstdagjämningen har varit en kraftfull, ny start och den avgjorde energikvalitéten för de kommande veckorna. För alla oss som alltid medvetet tar emot dessa viktiga stunder har denna start säkert varit bästa möjliga. Ända fram till årets slut, fram till vintersolståndet, får vi ändå ta oss lite i akt, eller åtminstone vara mycket vakna med vårt eget energitillstånd.
Två starka krafter från kosmos kallar nämligen på oss. Den ena suger oss mot marken, mot kollektiv sömn, men den andra strävar till att höja oss mot ett brett, djupare seende, förståelse samt mänsklighetens nya skapande. Detta förutsätter förstås en djup tro på förändring och att vi alla förenar oss åtminstone på energiplan.

Låg vibration, en riktning mot att förlora tilliten och där via kaos, är nu starka. Det är lätt att tappa det högre fokuset eftersom dragkraften mot den vanliga kampen nu är stor. Men ett eget val att förbli positiv, medan man litar på sig själv och sin förmåga att välja och skapa, förstärks då man koncentrerar sig på dem. Och liksom alltid förstärks den nya, fina riktningen då vi förenar oss på det konkreta planet. Ju större skapandets kraft är, desto säkrare är resultatet på det konkreta planet. Och som ni redan vet: ju bredare målsättning, eller alltså ju större helhet skapandet siktar på att vara till godo för, desto starkare stöder Hjälparna oss. Oberoende av var ni alltså befinner er i världen, ensamma eller tillsammans med andra, om ni i ert liv siktar mot en ny framtid till godo för mänskligheten genom ert eget arbete och era egna val, då är Ljusets stöd garanterat närvarande. Nu är det inte tid för att ge efter, ge upp eller hoppa över denna stund. Eftersom det finns ett tryck i just denna riktning bör man just nu samla sina krafter och hitta en hög, kraftfull målsättning för mänskligheten.

På det mänskliga planet kan det just nu finnas svårigheter eftersom energin inte stöder kommunikation och möten människor emellan. Missförstånd, oförståelse och ovilja att komma överens kan alltså uppstå. Även konflikter är möjliga. God vilja och strävan till det gemensamma goda samt att lyssna till andra med hjärtat i stället för med öronen är nu önskvärda egenskaper.
Nu lönar det sig att vara noga med sina ord, sträva till att även med dem skapa endast gott och även med ord bygga en bättre värld där alla varelser är accepterade och värdefulla.

Eftersom det också är fråga om resultatet av vårt skapande kan förändring föra med sig mycket nytt då det gamla lämnas bakom. Det är ändå av stor betydelse med vilken energi man lämnar det gamla bakom sig, att man inte har sönder utan själv framskrider i kärleksfull anda. Det är viktigt att nu, på alla plan (tankar, känslor och handlingar), fokusera på ett skapande som står på en stadig, andlig grund. Detta är viktigt för att vår energis riktning, som stärks under nymånen via alla dessa kosmiska händelser, inte ska vara bakåtgående eller till och med skadlig.

Vi fokuserar alltså i olika grupper på att skapa en bättre framtid för alla, men framför allt kan vi skapa bästa möjliga riktning för kollektivet. De som mediterade med oss i Portaluxia i fredags fortsätter med samma meditation, alltså att skapa en ny, hög, fridfull och kärleksfull plats för oss alla att bo på. Som innefattar: Glädje. Tillit. Tacksamhet. Gemenskap. Frid. Kärlek. Kontakt. Ljus. Ljusets Hjälpare.

Starka energier som rör sig snabbt är aktiva under resten av året och vi kommer säkert att se dem orsaka också olika konkreta utbrott. Ju mer vi är medvetna om, ju mer stabil grund vi står på, desto finare kan vi ta emot denna kraftfulla tid till godo för alla.

På dessa kosmiska, höga vågor surfar vi alltså nu. Tro på sina egna förmågor och förmågan att hållas på ytan efterfrågas verkligen. Tillsammans och var och en även enskilt. Tack och amen.