Ta fram era lampor nu!

Denna dag öppnade sig med regn och dimma i Dalsbruk. Vintern visar sig inte ännu, men den sträcker nog redan sina frostiga händer också mot denna sydkust.

På fredag 19.11.2021 infaller en partiell månförmörkelse som redan nu sänder budskap om de energier den för samman. I Hjälparnas årsöversikt visades en intensifierad energi för oktober-november och denna kan vi nu känna runt omkring oss. MEN! Vi fokuserar inte på den, utan på hur vi kan arbeta för att den inte ska få ett grepp och vi kan bära det ljus som är livsviktigt för hela mänskligheten. Ur små, vackra ljusflöden kan vi tillsammans skapa en stor, motsatt våg av ljus i denna mörka tid. Låt oss alltså minnas att vi gör andligt arbete just för Ljusets skull och för att det ska öka. Även om tunga energier skulle brusa omkring oss och även om vi skulle höra tråkiga och ångestfyllda nyheter från världen så borde det i allas våra hjärtan finnas en glädje över att var och en av oss kan rengöra allt det där låga med vårt eget arbete. Det är vår tacksamma gåva till mänskligheten.

Månförmörkelsen är lång, den är till och med den längsta på många hundra år. I sin helhet räcker den till och med sex timmar. Höjdpunkten i Finland infaller runt kl. 11 (kl. 10 svensk tid), men förmörkelsen börjar redan klockan åtta på morgonen och tar slut på eftermiddagen vid tvåtiden. Vi undersöker dock inte själva förmörkelsen, utan den energetiska inverkan den för med sig. Också andra händelser i solsystemet anknyts till denna förmörkelse. De för med sig tunghet och detta kan bryta ut utåt till och med som aggressivitet. Enligt hjälparna finns det fara för detta via både denna förmörkelse och den kommande solförmörkelsen.

Nu är åter igen en bra stund att påminna om att vi skapar vår framtid i varje ögonblick, också alldeles på det kollektiva planet. Handen på hjärtat, vad skapar du just nu?
Även om vi finländare är verkliga realister med fötterna på jorden och med god koll på vad som händer i världen – vi till och med oroar oss över det – så bär vi samtidigt det andliga arvet från denna vår vackra mark i oss själva. Detta ger oss förmågan att se händelser ur ett större perspektiv och utan illusioner samtidigt som vi förstår vår del i helheten. Redan för hundra år sedan har ett frö såtts åt oss som denna marks heliga arv och så småningom har detta frö börjat gro. Vår uppgift är att vattna det med ljus, inte med mörker som kommer ur rädsla. Även om vi följer med världens händelser bör vi alltså ta ansvar över vad de väcker i oss och vad vi skapar via dem. Vi tar alltså tag om det redskap som de Höga Hjälparna av Ljuset har gett oss! Det är en gåva av förändring som kommer via detta land och vars rötter finns i Finlands mark. Den gemensamma uppgiften för alla som vaknat upp till Ljuset även här, är att hålla detta arv vid liv via eget andligt arbete och att förena sig med det Ljusets Tempel som redan för hundra år sedan grundlades här på Ljusets plan. Jag berättar mera om detta i min nästa blogg där jag återkommer till ämnet varför Ljuset kommer från norr.

Andligt arbete är själva livet. Målsättningen är att via oss själva förändra (=GLÄDJE!) den kollektiva energin, varifrån orsakerna till alla konkreta händelser kommer. Det vi skapar tillsammans syns varje dag runt omkring oss som händelser i världen. Det viktigaste i denna process är hur du eller jag filtrerar energin vi skapat tillsammans via vårt eget jordliga system. Om vi känner igen den ansamling av känslor som kallas rädsla eller till exempel en känsla av aggression, så ber vi om rengöring för dem och återgår med rengöringens hjälp till hjärtats fridfulla tillstånd. Det är nödvändigt att bearbeta också sina tankar, att be om Ljusets hjälp även angående dem och att styra sitt sinne mot det goda som finns i vart och ett av våra liv och i världen. Det vi är reflekterar våra reaktioner på den yttre världen och detta tar vi ansvar för med vårt eget rengöringsarbete. Vi beskyller inte, bedömer eller dömer andras reaktioner, val eller synpunkter, utan vi förstår att de är deras reflektion av det tillstånd de lever i. Samtidigt minns vi också deras rena gnista som de bär på och vi respekterar och älskar den hos dem.

Även om det på många sätt kokar i vår värld, det finns gränskonflikter, hot och den hopplöshet och även de anklagelser som coronan för med sig, så är det viktigt att hitta tillit till sin egen styrka att förändra saker. Hur denna förändring visar sig för oss, det får vi uppleva med tiden. Det viktiga är denna stund och vår egen energi i stunden. Vi ber om hjälp av mänsklighetens beskyddare, av Ljusets Hjälpare och med hjälp av detta upprätthåller vi Ljuset och håller våra Hjälpare i handen. På så vis stärker vi vårt egen inre ljus och strålar som lampor också som stöd för alla andra.
Denna period av förmörkelser uppmanar oss alla att ta fram våra lampor och med dem lysa upp den godhet och glädje som finns.

Vi låter vårt ljus nå även följande solförmörkelse den 4.12. En stund att stilla sig kl. 9.20-9.45 (kl. 8.20-8.45 svensk tid). Förmörkelsen infaller just vid vår självständighetsdag. Den för med sig en möjlighet att skapa tack för att vi efter stora strävanden fick frihet och med den en möjlighet att föra in andlighet i världen. Förmörkelsestunden sker i Skyttens tecken. Vi ser den inte här, men vi lyssnar efter dess inverkan.

Solförmörkelsen infaller ju alltid under nymåne, så det är en speciell tid för att förstärka skapande. Och åter igen frågan: vad fokuserar jag på, vad tror jag på och vad säger min inre vägledning om allt detta. Befinner jag mig på min egen plats, i linje med mitt samvete, eller är det nu dags för större förändringar. Djupa frågor och ibland måste man gräva på djupet efter svaren. Nu är man liksom tvungen att titta djupt ner i sin ryggsäck, gräva efter smärtorna och de tunga känslor som lurar där, lyfta fram dem och be om att de ska rengöras. Ljuset är med oss, bönen blir hörd och i enlighet med den fås också hjälp. Utifrån dessa insikter inleds en justerad eller ny väg och inverkningarna, de slutliga lösningarna kommer att synas under nästa år. Även om riktningen skulle bli klarare så gäller det nu att ha tålamod gällande själva handlingarna.

Att lyfta fram kommunikation och samarbete är också ett viktigt tema under de kommande veckorna. Hur skulle vi tillsammans kunna skapa det som är på kommande, hurdan framtid strävar vi efter, vad är vår målsättning, kan vi nå andra med vårt budskap, eller vad vill vi egentligen säga. Frågorna går igen in på djupet och att se svaren kan föra med sig nya insikter om vad som det nu skulle vara dags att fixa för att det nya och viktiga skulle sättas i rörelse.

Som jag i åratal har talat om i mina blogginlägg, så vore det viktigt att hitta god vilja och kanaler för samarbete och gemenskap. Detta är den enda riktning som mänskligheten bör sträva i. Världen bör byggas för alla varelsers bästa, även om förändringen vore långsam eller såklart emellanåt drastiskt tvång. Vi är varandras styrka och att handla tillsammans är nyckeln till en bättre framtid. Här kan vi åter igen se på oss själva, hur kan jag vara en god närstående?

“DET SOM IDAG RÖR SIG I DINA TANKAR,
HURDANA KÄNSLOR DU FÖRSTÄRKER,
HUR DU REAGERAR PÅ DEN OMKRINGLIGGANDE VÄRLDEN,
PÅ MÄNNISKOR DU MÖTER,
ALLT DETTA RÖR SIG IN I DIN FRAMTID.
MOTSÄTT DIG ALLTSÅ INTE GODHETEN SOM FINNS INOM DIG,
UTAN STRÄVA TILL ATT OCKSÅ IDAG DELA MED DIG AV ENBART DENNA.”

HICS, vår kära Hjälpare och vän i Ljusets Brödraskap