Solståndet i december

Vi rör oss så småningom mot slutpunkten för den sista fjärdedelen av året, vintersolståndet. I år infaller stunden den 21.12 kl. 17.59 (kl. 16.59 svensk tid) här på vår nordliga del av jordklotet. Det är alltså den dag på året då ljuset är som kortast, men därefter börjar den ljusa tiden åter igen bli längre, åtminstone här i södra Finland. I Lappland räcker polarnatten ännu många, många dagar och ju högre upp från polcirkeln vi kommer, desto längre är den. Under denna tid stiger solen inte över horisonten alls och i till exempel Utsjoki räcker denna dunkla tid över femtio dagar.

Vad anknyts i år till det kommande vintersolståndet? Varje solstånd bär alltid på en egen slags energi och är också olika i styrka.
Imorgon, den 4.12., infaller årets sista förmörkelse och även den inverkar på solståndsstunden. Moder Jord stannar upp en stund, drar djupt efter andan och fortsätter igen sin rotation runt solen. Vid solståndsögonblicket befinner sig Moder Jords nordliga halva långt från solens styrka och vi kan inte ta emot post direkt från livets upprätthållare. Moder Jord tar då emot hälsningarna från solsystemet.

Hälsningarna från solsystemet är också denna gång kraftfulla och omvandlande. Det öppnas nämligen en kontakt till en stor, djup och okänd kraft som inverkar i vår galax. Denna kraft ger oss en impuls då den förenar sig med planeterna. Det är tid för oss att djupt andas in denna kraft och med dess styrka kan vi nu besluta oss för att förändra och bygga en värld som är till godo för oss, inte en som motverkar vår Ande. Detta är det stora helandets slutliga höjdpunkt som vi kan ta emot och förmedla också till Moder Jord.

I egenskap av en känslig människa som känner av mycket har jag varit ganska hårt utsatt sedan månförmörkelsen. Jag suckar av lättnad då denna två veckor långa förmörkelseperiod äntligen byter riktning mot vintersolståndet. För många energiströmmar, omkringliggande känsloenergier, plötsliga kollektiva sänkningar och höjningar har känts som stormiga vindilar som man inte var förberedd på. Också min egen struktur har varit under förändringsarbete och på så vis har jag också varit mer utsatt för skadliga attacker. Det har varit svårare att stanna i sitt eget hjärta och känslan av frid har emellanåt försvunnit, men lyckligtvis har den återuppnåtts via meditationer. Eld-elementet i mig har lyft fram rastlöshet, så som alltid inför något nytt, och den egna viljan att handla – Äntligen! – har varit stark. En djup medvetenhet om att det inte har varit tid för handling utan för att stärka tillit har dock fått mig att bearbeta det som ännu skulle kunna förhindra det nya. Kontakt till min egen Källa, mitt Högsta har varit starkt närvarande, men hörbarheten har varit svagare än på många år. I denna stund har den åter igen blivit klarare och det är tid för min efterlängtade Andes röst.

Solståndet öppnar en vidare bild av händelser, det kollektiva tillståndet och riktningen det skapat för alla som vill. Man bör nu se allt detta och undersöka med ögon av visdom, oräddhet, tillit och medkänsla. Detta ger oss nämligen åter igen ett budskap om vad vi inte längre klamrar oss fast vid. Det är viktigt att skapa framtiden via visdom och tillit och på så sätt uppnå den förändring som vi och denna planet behöver.

Detta är Tiden för att Upprätthålla det Stora Hoppet och dörren dit öppnas vid stunden den 21.12.2021.

Så många ettor och tvåor! Kroppar, vars uppgift är att bära själen och dess plan i detta liv. Och tillsammans får vi av dem ett vackert tal som strävar mot en ny, högre vibration och stor förändring via dess stigande stig.
Vid detta solstånd är siffran 11 talet för djup medvetenhet, ett vitt perspektiv, inre vägledning och för att dela med sig av visdom. Hos dem som bundit sig till att vandra den andliga stigen förstärks talet till stunden då man blir vigd till lärare. Det är dags för Ljusets visa representanter att inleda sin andliga, heliga, sanningsbaserade undervisning som lutar sig tillbaka på deras egen stig, egna erfarenheter och hjärtats röst via dessa.

Vårt kollektiv har tillsammans vandrat en gemensam stig i över sex år redan. Också vi står inför något nytt och även nya andliga hjälpare och lärare stiger fram bland oss. Man skulle kunna säga, med tacksamhet, att den nya generationen äntligen börjar använda sina ”gamla” gåvor och visdom mer utvidgat och med dem inleder de sin egen resa bland alla dem som längtar efter en andlig stig. Vi välsignar verkligen deras resa med tacksamhet.
Vi fortsätter och förstärks som kollektiv och vi knackar redan på dörren till vår nästa boplats, var än den kommer att öppna sig för oss. Det är dags för oss att förflytta oss mot inlandet och hitta en liten by för vår växande andliga familj. Men ännu är det inte riktigt dags att handla, bromsen är nödvändig, även om bilder och intryck redan flödar in!

Idag behöver vi ännu andas djupt och imorgon träffas vi i högre frekvenser vid förmörkelsestunden.

Nästa blogg handlar om vårt kollektiv eftersom det kommit många önskningar om detta både uppifrån och från sökanden. Vi öppnar våra dörrar för alla er som också drömmer om att förena er, om styrka via detta förenande och om att skapa en ny människomall. Jag berättar om utmaningar och hur man klarar sig ur dem, och även om hur livsviktig en gemensam målsättning och metod för att sträva efter denna är. Enbart vilja räcker nämligen inte för att föra en större grupp människor i rätt riktning.

Med kärlek igen, kramar, Eija