Med hjärtat som centrum

Denna snöiga dag har jag redan från och med i morse funderat på teman som är relaterade till det budskap som Pallas Athena för med sig till den astrologiska kartan. Det torde alltså inte vara en slump att jag just idag fick ett meddelande från en för mig kär, manlig själ. Meddelandet fick mig att än en gång stanna upp och fundera över svårigheten med all kommunikation och även andligt uttryck.

Jag skrev tidigare om hur en slags energi av tudelning förstärks under denna vår och det finns en orsak till detta. Denna tids energi för oss mycket djupt mot att se vår egen ryggsäck, själ och hjärta. Och av denna orsak kan tiden kännas tung för många. Det vore så mycket lättare att bara låta bli att titta på något alls, leva som om man hade lappar för ögonen och låtsas inför sig själv att detta inte berör mig. Vi har alla våra sätt att försöka bevara balansen inom oss själva och gärna även se till att det yttre ser likadant ut så vi inte skulle behöva utföra korrigerande åtgärder. I praktiken syns detta som att man utifrån letar efter en orsak till sitt eget otrevliga tillstånd.

Letande efter de skyldiga är en kollektiv programmering på både det individuella, samhälleliga och även på det globala planet. Alla som ibland läser nyheter kan konstatera hur denna samma energi tar sig uttryck mellan stora nationer, EU och också mellan små nationer. Nästan varje framlyft diskussion letar efter en skyldig och hur man på bästa sätt skulle få den största skyldige att ge upp sin egen synpunkt. Men lyckas detta med hjälp av att beskylla och anklaga? Har vi inte fått lära oss hur man inte kan förändra saker med samma negativa energi, utan endast genom att föra in medkänsla, ljus och visdom i situationer. Den ”eviga” frågan torde också vara hur denna tanke skulle kunna föras fram som nyckeln till lösningen i omfattande krissituationer. Varje nations överhuvud skulle till exempel kunna lära sig observera sig själv och sina motiv ur perspektivet för hur känslor styr och lära sig ödmjuka sig för helhetens skull. De skulle kunna be om rengöring för maktbegär, kontroll, högfärd, underlägsenhet, själviskhet osv. osv…

Jag förstår att ett sådant här tänkande är en utopi i det skede vi nu befinner oss i som mänsklighet.
Precis därför ser jag andligt arbete på vi ”vanliga” människors plan som enda möjlighet, en individ i sänder förändras och där via förändrar man så småningom världen. På så vis skulle vi någon gång kunna uppnå en tidsperiod hos mänskligheten då det gemensamma goda och mänsklighetens andliga målsättning skulle vara en självklarhet, eftersom beslutsfattarna vore individer som hade fått också en andlig utbildning redan från barnsben.

På vilket sätt anknyts då dessa tankar till Pallas? Min reflektion vandrade via tankar om hur man kan stå stark i sitt val av sin egen stig, men samtidigt öppna sig för diskussion med sådana som har skaffat sig annorlunda andlig erfarenhet eller världsbild eller som till exempel bara är ute efter en förklaring till sitt eget dåliga mående. Jag säger inte att någon människas negativa upplevelser skulle vara utan grund, men min idé var också just det, hur kan man närma sig ämnet konstruktivt. Beskyllningar är givetvis ett hinder, för då försvarar man sig via kraftfullt framstigande känslor. Det viktiga vore att hitta kanaler för att diskutera upplevelserna som lett till konflikten, kanaler där synpunkter skulle delas neutralt men med hjärtat som centrum, alltså så att man förblir i sin egen visdom. Hjärtat är öppet, men man går inte med i den andra själens dramaupplevelser.

Pallas Athena representerar maskulina tankemodeller, åsiktsmodeller och modeller för uppbyggnad av något nytt i kvinnlig gestalt hos oss alla. Dess budskap är att stå på egna ben och inte ge efter för känslobaserad dramatik eller svagheter som vår egen känsloreaktion står bakom. Den ger oss var och en ett budskap om vår egen styrka som borde uppenbara sig via en positiv, feminin handlingsmodell. Den är mod att vara av annan åsikt, motivera och berätta om sin egen synpunkt, men inte pipande, sökande efter godkännande eller så att man nedvärderar andras synpunkter eller upplevelser. På det praktiska planet innebär den att fullfölja kreativa tankar och idéer så de konkretiseras.

Pallas är på intet sätt feminist och det är inte jag heller. Jag tror givetvis på jämlikhet, men jag förstår att maskulin kropp/energi och feminin kropp/energi representerar balans som behövs här på jorden. Det är inte meningen att manipulera eller uppnå makt via någondera av kropparna, utan meningen med dem är att skapa och upprätthålla liv på jorden i fysisk form. Jag anser att kropparnas sammansmältning till likadana inte är den riktning som står skriven i planeten jordens plan, utan energiernas sammansmältning via kroppar av olika kön så att båda könen skulle växa till starka representanter av sin egen form. Men detta är möjligt först då båda två lär sig att närma sig situationer med hjärtat som centrum, en ren vilja att förstå är alltså aktiv.

Pallas styrka och vilja att förbli i visdom, på egna ben, får ofta till stånd reaktioner hos såväl kvinnor som män.
Viljan att ha rätt segrar ofta, även om det på riktigt inte ens existerar något sådant som ren sanning då man talar om upplevelser. Och i all synnerhet då när det bakom upplevelsen står en stark, egen känsloreaktion. Då är det svårt att hitta ett gemensamt språk eller förståelse även om man skulle vilja. I den stunden är enda möjligheten att närma sig situationen att tänka att hjärtats förståelse är mitt centrum och jag stannar där, även om man utifrån skulle försöka endera försvaga, beskylla, underkuva eller till och med anfalla via hat.
Detta är en övning som vår värld behöver i varje stund. Det är en av de svåraste övningarna, för då ger man upp sin vilja att bedöma den andras beteende, ger upp sin vilja att förändra något, i all synnerhet den andras tolkning av upplevelsen, det existerar bara en vilja att lyssna och även föra fram sin egen uppfattning då man diskuterar. Detta är en synpunkt som baserar sig på att vara neutral och som också kallas för objektivitet.

Hjärtat som centrum är en bra tanke också alltid då man själv tvivlar, letar efter en riktning eller rädslan försöker stärka sitt grepp. Med hjärtat som centrum är tanken rätt och god och metoder för att förstå den finns som tur är också. Då man vill stanna i sitt hjärtcentrum är det bra att andas djupt, andas in frid, ljus och rakt in i hjärtat. Andningen är ett utmärkt sätt att behålla hjärtats synpunkt och styrka. Genom att medvetet andas ljus in och ut bevarar man balansen i svåra situationer och till slut blir det ett sätt att bemöta vardagen. Samtidigt för tillståndet med sig en möjlighet att undersöka sig själv och sina reaktioner utan att identifiera sig med lägre känslor som stiger och som alltid rubbar balansen om de får makten.

Jag har ofta försökt förklara min egen hjärtupplevelse genom att berätta att jag liksom andas in mig Själv starkare i mitt hjärta. Då känner jag mitt Högre Jag klarare och dess ljusa kraft jag bär på. Den finns alltid inom mig och att förstärka den är vårt andliga arbete.
Idag står Pallas och Solen i konjunktion på min karta. Tack att jag fick öva mig på just allt detta via meddelandet jag fick. Tack T för lärdomen idag.