Universal sorg

Denna dag 24.2.2022 har för oss européer och även för hela världen fört med sig misstro, förskräckelse och universal sorg som förenar oss över gränserna.
I all synnerhet under de senaste fyra månaderna har det förts många diskussioner och medlingar mellan Europa och vårt grannland Ryssland och så många olika lands överhuvud har tillsammans och enskilt försökt hitta en fredlig lösning på krisen i Ukraina som började redan för flera år sedan. Denna morgon förde dock med sig en tråkig nyhet och försöken att få till stånd en fredlig lösning hade slutat i krig.

Åter igen misslyckades mänsklighetens möjlighet att hitta visdomens väg och skräckens tidsålder stärktes med ett nytt krig. Eftersom krigszonen ligger i Europa kom den verkligen in på bakgården för många av oss och därför berör den oss också nu kraftigt.

Många frågar vad vi kan göra, kan man på något sätt skapa en bättre värld, hjälpa lidande människor och folk ens på energiplan. Våra Hjälpare har upprepade gånger sagt att det alltid lönar sig att be om Gudomlig hjälp, Ljusets makters stöd åt alla i nöd eller helt enkelt be om Högre Kraft som hjälp åt alla dem som behöver.

Men vad kan vi göra för att mänskligheten någon gång skulle förändras och vi inte längre skulle behöva se och uppleva nya fasor?
Utgångspunkten för förändring är att omvandla den energi som redan skapats så att den inte längre som negativ skulle sänka sig ner och bli till konkreta händelser på jorden.
Det är nämligen så, att allt vi som mänsklighet har skapat under alla tidsåldrar måste vi också som mänsklighet rengöra ur kollektivenergin. Dalai lama har påmint mänskligheten om detta och Hans Helighet vet garanterat vad han talar om. Också ur egen erfarenhet i anknytning till Tibets folks öde. Han lär att medkänsla är en känsla som kan förändra världen. Hur kan vi då känna medkänsla för tyranner och psykopater? Många tänker säkert att så kan det ju inte gå till. Man kan inte bemöta dem som handlar orätt med medkänsla utan de bör bestraffas..

Det är sant att man inte bör acceptera oförrätter och de som handlar orätt behöver ställas till svars för sina handlingar. Men nyckeln till förändring är ändå att förändra energierna! Endast på så vis kan vi bryta spiralen som fortsätter från generation till generation, som om och om igen bryter ut i krig och hämnd. Vi avlägsnar inte hat genom att hata, utan då ökar vi på det.

Vad kan alltså den enskilda människan göra, förutom att be?

Var och en av oss kan ta ansvar för våra egna negativa känslor, tankar och reaktioner. Då vi känner igen en negativ (alltså låg) känsla i oss själva kan vi be om Gudomlig rengöring för den. Du kan använda det ord som bäst beskriver kärlekens heliga och rena kraft för dig. Gud, Buddha, Kristus, Livets Källa, Den Stora Anden, Krishna, Allah.. Urkällan för livet är en och samma, bara namnet har förändrats och bytts ut genom tiderna..
Men om vi bara hatar och vill hämnas så skapar vi hela tiden mera av denna energi, vibration, hos mänskligheten med våra egna låga känslor. Vi ger dem nämligen av vår egen livskraft och med hjälp av den hålls de vid liv, samtidigt som vi förorenar även oss själva och vårt förhållningssätt till livet med våra trista känslor. Vi kan förändras!

Eftersom alla händelser på jorden alltid börjar ur någon tanke eller känsla så gäller detta även krig! Och till slut, då det samlats mycket av en negativ känsla, söker den en kanal för att kunna bryta ut i handlingar som motsvarar denna energi. Om en människa redan bär på galenskap och ondska inom sig så attraherar hon detta. Då hon bär på tillräckligt mycket av till exempel hämndlystnads- och maktbegärsenergi så drar hon till sig mer av denna energi och så bryter den till slut ut i handlingar mot det mål som dessa känslor är riktade mot.

Idag fick vi ett fruktansvärt exempel på just en sådan händelse. Mänsklighetens otaliga krig har lämnat spår i det kollektiva fältet och idag manifesterades denna energi som ett krig i Ukraina då en person använde den som sin källa via sin egen kropp. Bara en tillräckligt negativ människa behövdes för denna dags förfärliga händelse.

Vad vore nu det bästa, hur kan vi alla hjälpa?

1. Sträva till att leva i stunden.
2. Känn igen ditt eget känslotillstånd.
3. Om du upptäcker att en låg känsla eller tanke aktiveras, så be direkt om rengöring av den höga källa till renhet och kärlek som du vill be av.
4. Då transformeras din känsla till positiv, du får mer ljus i ditt energifält och på så vis ökar du inte på den i världen heller.
5. Tacka för hjälpen och lättnaden du får.
6. Stilla dig dagligen, be, tänk på en positiv värld och goda saker och tacka för dem på förhand.

Genom att handla såhär på det individuella planet skulle vi till slut kunna rengöra den kollektiva energin och freden skulle kunna återvända till hela världen. Med detta arbete förändras var och en av oss så småningom till bättre människor, vilket i sin tur syns i en ökande mängd goda gärningar, medkänsla och kärlek till nästan.
Även om tanken om världsfred kan kännas omöjlig så är vår uppgift att försöka. Vi kan inte kapitulera inför mörkret, för då stärks det av våra negativa känslor och tankar. Var och en av oss har ansvar för förändringen.

Här och nu bjuder vi dig med i detta rengöringsarbete till godo för hela mänskligheten. Du behöver inget annat än vilja att förändra dig själv och där via världen. Redskapen för förändring fick du alldeles nyss.

Utöver detta personliga arbete bjuder vi dig med på healingar som siktar på helande på individuellt och mänsklighetens alla plan. En gemensam healingstund infaller varje tisdag, torsdag och söndag kl. 21-22 finsk tid (kl. 20-21 svensk tid). Du kan delta genom att bara be om att få vara med på healingen. Då får alla den hjälp och det helande som är tillåtet i den stunden. I början av varje gemensam stund kan var och en be om helande också för situationen i världen, vi kan be om att fred och kärlek ska vinna.

Fb Starpath startar en healinggrupp på söndag 27.2. (https://www.facebook.com/groups/1038657620079167/) Där kan du meddela när du är med och från vilket land. På så vis stärker vi vår gemensamma strävan mot en ren, kärleksfull värld.

Vi önskar er alla Stryka och Vilja att sträva mot en ny värld.

Med kärlek, Eija och Patrick