Godhetens kraft

För ett par nätter sedan vaknade jag till information från Hjälparna. Detta är på intet sätt sällsynt, det är bekant sedan många år tillbaka. Jag vet att jag då min kropp sover ofta stiger till Hjälparna för att diskutera, ta emot visdom och information. Att man i mitt fall handlar såhär är inte heller sällsynt, eftersom alla vi som har bett om att få utvecklas som andliga varelser och att få tjäna där via har kopplat oss till våra högre Hjälpare.

Om det under nattens gång kommer undervisning och viktig kunskap så vaknar jag alltid då det är över. Detta för att inte sömnens kraft av glömska ska få kunskapen att försvinna ur mitt minne. Då jag vaknar skriver jag upp eller talar in infon jag fått i min telefon. På så vis kan jag föra in den i min dagsmedvetenhet.

Då jag vaknade får några nätter sedan hörde jag ännu Hjälparnas röst i mitt sinne. De hade gett oss alla följande tanke att fundera på.

“Varför behöver ni om och om igen dessa extremförhållanden innan ni hittar er naturliga tendens till godhet? Varför berövar ert vanliga goda liv er detta?”

Som alltid så dömer eller predikar inte Hjälparna, utan de bara påminner oss om sanningen och om hur vi kan ta den till vardagens plan. Detta meddelande innehöll en tanke vars idé var att leva ett liv som siktar mot gott för alla via att vi väcker denna vilja och kraft i oss själva. Denna kraft finns i oss alla, men tyvärr är det ofta bara en tillräckligt stor katastrof som väcker den till liv och får oss att handla genom den. Den stora tragedin i Ukraina har än en gång visat detta, för överallt i världen strävar man till att på något sätt hjälpa och en stor del av dessa personer har säkert en ren vilja att göra gott, att hjälpa människor som lider i kriget.

För att mänskligheten äntligen skulle få uppleva godhet, ren vilja för allas bästa, borde denna rena vilja vara en vardaglig tanke. Vi har möjlighet att utveckla godhet i oss själva. Också detta är andligt arbete som öppnar oss för kontakt till vår gudomliga del och för att handla genom denna. Godhetens kraft är en otrolig kraft, för den förenar oss verkligen och tar bort hinder för detta. Den för hjälp dit det verkligen behövs, utmaningar till trots, och sådana handlingar förändrar till sist världen!! Då man får ta emot godhet påverkar det en själv och man vill också dela med sig av den.

Tack till alla er som vid healingarna har samlats tillsammans med oss i en stilla bön om att få skicka gudomlig energi och hjälp till krigets offer, och om att därefter själv få öppna sig för att ta emot Källans energi.