Bön

Idag den 3.3. infaller de tibetanska buddhisternas nyår och Losar-festens första dag. Hos dem inleds år 2149 och det är vattentigerns år. I festen ingår mycket bedjande och böner om välsignelse i till och med ett par veckors tid. Innan dess har det gamla året städats undan. Tanken med festen och strävan efter renhet känns väldigt fin.

Då man talar om bön, bedjande, stiger säkert en egen slags tanke och bild av vad detta innebär hos oss alla. Ganska ofta anknyts den ändå till kyrkan eller till religion.

För mig är bönen helt fri från alla kopplingar till kyrkan, religioner, ideologier eller dogmer. Jag förstår att bön är alla själars rätt och gåva att via sitt eget Högsta sträva till helande kontakt med Källan. Där behövs inga specifika ord som någon annan har definierat som goda och inte heller behövs ens en klar bild av vad Källan är.

Varje själ har denna stora möjlighet av hjärtekontakt att sträva till kontakt med Kärleken och att via sin egen goda avsikt be om frid i världen och hjälp åt dem som lider. Jag litar på Källan så att allt det goda jag ber om förverkligas på ett ändamålsenligt sätt. Och på så vis sätter jag högre energi i rörelse då jag ber, sådan energi som når Källan och kan bringa hjälp där via. Jag förstår att man även i detta bör använda den fria viljan till att sända bönen.

Du fäste kanske uppmärksamheten vid tanken “allt det goda”. Detta är bönens kärna, för då man ber vänder man sig ju till den eviga Källan som skapar och upprätthåller liv. Då bör också tanken med bönen till sin energi sträva mot det goda, inte till exempel be om hämnd.

Var och en får använda sitt eget namn på den gudomliga Källan, eller man kan höra till vilken kyrka eller riktning som helst. Man kan be med färdiga ord eller bara lyssnande till sitt eget hjärta. Ett rent hjärta och avsikt är det viktigaste, inte namn eller riktningar som skiljer sig från varandra. Ur Källans perspektiv är det strävan till Kärlek och god vilja som betyder något.

Låt oss fortsätta med gemensam bön och där via med förändring mot Kärlek.