Inbjudan till vårdagjämningen 20.3.2022

Denna bloggs framväxt får sällskap av ett så ljuvligt vårljus att jag bara kan vara tacksam över även denna dag. Jag har anlänt till min egen årliga solarretrit, som jag denna gång tillbringar i skärgården tillsammans med Patrick och Briccius. Om någon undrar vem Briccius är, så kan jag berätta att han är vår fyraåriga hund som hör till en vis och aktiv ras med närhetsberoende 😀 Han är alltså en kleinspitz. Han befinner sig i sin egen lyckas sjunde himmel då han hela tiden får ha oss inom synhåll. Vi gläder oss i vår tur över hans glädje och över det aktiva sällskap vi får på våra skogspromenader.

Efter en lång vinter är vårdagjämningen äntligen här, alltså nästa söndag den 20.3. kl. 17.33 finsk tid (kl. 16.33 svensk tid). Detta är återigen en fin punkt i tidens årliga flöde, då ljuset på nytt har hunnit ikapp mörkret och övervinner det genast följande dag.

Årets vårdagjämning får allt ljus till trots ett sorligt tillägg på grund av den fasansfulla situationen i världen. Fortfarande berörs miljontals människor alldeles i vår allas närhet av krigets fasor och förluster. Mänskligheten mötte energin den skapat då den manifesterades på det konkreta planet, i ett krig, slutligen mellan många nationer bara för några veckor sedan. Det finns ingen enskild förklaring till varför det gick såhär, men de förklaringar och val som gjordes för att berättiga detta krig övergår ändå vårt förstånd.

Även om vi läser nyheter och på så vis försöker hålla oss “uppdaterade” gällande situationer, så är det viktigt att vi inte går med i det negativa flödet som ofta skapas och stärks via dem. Vi som upplever oss själva som andliga har som viktig uppgift att förbli i medkänsla och i våra känslor åtskilda från själva händelserna. Detta är en stor utmaning, för det är svårt att inte identifiera sig med egna och andras åsikter, men just detta är vår uppgift.
Detta betyder fortfarande inte att vi inte skulle kunna konstatera att krig är något fasansfullt och ont, eller att några har gjort val som står i enlighet med mörkret och att ondskan i världen bara ökar via dem. Vi ser detta hända, men vi stöder det inte med våra egna negativa känslor, för då matar vi bara det plan vars bränsle är negativitet.
Vi tyr oss till Ljuset.

Inte heller under jämningen fokuserar vi på världens ondska, utan vi strävar till att se djupare. Det är viktigt för hela mänskligheten att vi fokuserar på Ljuset, som fortfarande pulserar ur Källan. Då vi gör såhär ökar vi dess flöde i världen. Vi förenar oss med Ljuset, Källan, Gud och skapar en bättre värld tillsammans med denna energi, timme för timme, dag för dag. Detta kräver tillit och tro till varandra samt till Källans kärlek som aldrig sinar, och här på det fysiska planet flödar dess omvandlande kraft via oss om vi så väljer.

Under jämningsstunden fokuserar vi alla tillsammans på solen och på dess kraft som smälter bort kyla och mörker. Vi räcker ut våra händer över alla gränser och förenar oss på så vis i anden för en bättre och kärleksfull värld. Vi har alla frihet att välja och förena oss, och detta är sann kraft som skapar nytt. I vår ande är vi alltid fria!

Vi bjuder igen in er alla till att delta i denna stund, med kärlek i era hjärtan och med styrka som är med er. Vi ses alltså i stor grupp vid jämningsögonblicket!
Det vore fint om du berättade var du gör ditt eget Ljusarbete genom att meddela via gruppen Starpath på Facebook.

Med Ljusets hälsningar, Eija & Patrick