Solförmörkelse 30.4.2022

Den 30.4. når vi detta års första förmörkelsestund. Då förmörkas Solen partiellt i Oxens tecken, men här i Norden kan vi inte se förmörkelsens fysiska fenomen.
Förmörkelsens energi är kraftfull och intensifierar sin styrka ännu under dessa sista stunder innan höjdpunktsögonblicket. Situationen i världen gör nästan också förmörkelsestunden till en krutdurk. Var nu fortfarande noga med dig själv och sträva mot Ljus, acceptans och kärlek till din nästa.

Denna förmörkelses energi präglas av en stark rastlöshet som stiger ur karmiskhet, tidigare liv och dess energier. Och allt detta kan nu speglas via djupa känslor. Likaså har man kunnat märka att gamla handlingsmönster har trängt sig fram under de senaste veckorna. Förmörkelsers energi börjar ju inverka redan minst ett par veckor innan höjdpunkten. Nu är det också en bra stund för att stanna upp och undersöka vad denna tid innan förmörkelsen har lyft fram i dig. Vad för slags gamla grejer försöker man nu suga dig tillbaka in i, eller rent av släpa dig tillbaka till. Kanske gamla plågsamma känslor med anknytning till händelser i det förgångna, eller starka känslor av längtan efter någonstans där saker och ting skulle vara bra. Att leta efter trygghet med så kallade gamla metoder, från materia, attraherar starkt. Många saker som bör bearbetas berör också strikta, tvingade roller i parförhållanden eller till och med felbeteende i förhållandet. Det är nu dags att rengöra dem, kanske genom att gå igenom dem, genom att förstå sig själv och andras beteende och känslomodeller.

Övergången till ett nytt sätt att vara tillsammans med andra har börjat kraftfullt för redan nästan tjugo år sedan. Dess mest väsentliga del är förmågan att vara med sig själv och att där via stärka egna delar av sitt väsen. Bara självkännedom, självacceptans och förändringsarbete för en mot ett nytt sätt att vara i ett parförhållande. Detta sätt innebär att nå kontakt från själ till själ genom att på djupet förstå och leva sitt eget andliga jag. Det letar i sin tur efter vår styrka att tydligt säga NEJ till gamla känsloreaktioner eller till och med till passion, som lockar oss att uppleva tidigare ”underbara” upplevelser. Och bara för att upptäcka deras tomhet. Genom att klämma på bromsen är det lättare att framskrida med respekt för sig själv och den inre rösten.

Denna förmörkelse ställer oss liksom inför en korsning där vi kan välja den stig som ser glad och lätt ut och som för oss in på ett nytt varv av sökande efter njutningar, sökande efter att bli accepterad, presterande, rollkamper, utnyttjande av andra och allt det gamla som mänskligheten snurrat i under hundratals år. Tanken om att vi nu ska njuta och få ut glädjen i livet, vi samlar pengar och där via ”trygghet”, är den gamla mänsklighetens tanke. Den baserar sig nämligen på jag-centrering och egna viljor. Stigen för en till slut neråt, mot ett förnyande av gamla trauman.

Den nya mänskligheten närmar sig dock möten seende, bemötande och givande ur hjärtat, inte så att man söker något åt sig själv. Detta är temat för den andra stigen som ser ny och kanske skrämmande svår ut. Denna stig för en uppåt, mot större ljus och visdom. Det är en stig som utvidgas och tillåter andra att komma med på dess resa.

Vid solförmörkelsestunden kan vi ta emot styrka, energi. Vi kan skapa med tanken om att jag använder styrkan till att stoppa det gamla och knarrande hjulet, ty jag vill av hela mitt hjärta ha en ny, vacker, jämlik, kärleksfull, accepterande mänsklighet och framför allt en mänsklighet som styrs av Gudomlig kraft. Vi är kanaler, och via oss styrs förmörkelseenergin dit vi har för avsikt. Må alltså vår avsikt vara helig och styrd av Kärlekens Källa.

Vi förenas än en gång i energin och når varandra med denna tanke i våra hjärtan. ”Jag är förändringen jag vill se i världen.” Vi stärker nu en ny grund som vi får bygga mänsklighetens ljusa framtid på.

Solförmörkelsens höjdpunkt infaller kl. 23.41 finsk tid (kl. 22.41 svensk tid).