Punkten för en ny början

Under de senaste veckorna har vi rört oss i kraftiga strömmar som har slungat oss lite hit och dit. Solen har med sin egen barska insats varit en stor omvandlande faktor och har skakat om både Moder Jord och människan i hård takt. Solförmörkelsens kraft träffade våra energifält och trängde sig med styrka ända in i våra kroppar. Vi får stå ut med denna omvälvning ännu ett tag, för soleruptionerna fortsätter och även månen kommer ännu att förmörkas.

Den senaste månaden har fört med sig omvandlande energi och så som alltid tidigare har dess avsikt varit att lyfta, driva eller få oss att röra på oss mot personlig förändring som i sin tur skulle tjäna helhetens förändring. Så många har upplevt djup trötthet, ett behov av att bara vara eller sova och låta kroppen bearbeta denna nya energi i lugn och ro. Kroppen har kunnat reagera med att bli sjuk, med att rengöra sig och med att dra sig in i sitt eget skal. Och nu har det verkligen varit dags för vila så att allt nytt i lugn och ro har kunnat sätta sig till rätta i vårt system.

Också soleruptionerna har förorsakat otrevliga symptom hos både barn och vuxna. Plötsliga svindelanfall, som om golvet skulle ha gungat en stund. Huvudvärk som har kunnat räcka i flera dagar eller som ännu pågår. Konstiga känningar i ögonen, tryck i öronen och i pannan, vid tredje ögat. Minnet laggar ännu mer än vanligt, eller så kommer orden inte riktigt ut ur munnen och man måste gräva efter dem. Alldeles som om en stor massa människor plötsligt skulle ha blivit minnessjuka och förvirrade skal. Det piper av tinnitus i öronen och huvudet slår tomt i affären eller i trafiken. Vart var jag på väg? Vad gör jag framför den här hyllan i affären? Om kvällarna snurrar det dock underligheter i huvudet, tankar och känslor dyker upp liksom ur ingenstans och då är huvudet alls inte tomt och det är svårt att somna.
De senaste veckorna har varit utmanande och belastande på så många sätt att det inte är så konstigt om det börjar lagga också på kroppens plan.

Solförmörkelsen var igen en kraftfull händelse och jag tyckte det kändes som om man hade hällt alldeles ny, strålande energi i min huvudenergikanal. Detta fick kroppsmedvetenheten att försvinna en lång stund. Hjälparna stödde detta tillstånd och det slutade med att jag observerade solsystemets tillstånd tillsammans med dem. Jorden var verkligen omringad av stora, rastlöst kryssande energier. Högvibrerande energier rörde sig mot jorden och trängde sig igenom dem. Hela Moder Jords kropp skälvde på en ny frekvens.
Jag påmindes om vad som hände med solsystemet för ungefär sju år sedan. Då placerades ett energetiskt skydd runt jorden så att de svåra och negativa händelserna på jorden inte skulle inverka på hela solsystemets förändringsprocess. Samtidigt stängdes tillträdet hit, så att inte utomjordiska varelser skulle kunna lägga sig i mänsklighetens kollektiva process på ett otrevligt sätt. Endast de högre Hjälparna lämnade portarna öppna för kontakt så att de skulle kunna hjälpa mänskligheten genom denna svåra period av pånyttfödelse.
Det Galaktiska rådet är med oss och följer vår situation med stor medkänsla och stöd. Man visade mig också hur starka, mörka energier nu rörde sig längs med jorden yta och så småningom spred sig. Jag fick ett så kraftfullt meddelande om att vi kan stoppa dessa flöden, om vi bara vill det av hela vårt hjärtas kraft och om var och en av oss gör de där förändringarna till godo för detta.

Vad betyder nu allt detta?
Det var frågan jag började fundera på efter förmörkelsemeditationen. Idag kom Hjälparna äntligen till min hjälp och berättade om energiernas inverkningar.

För det första är det fråga om planen som Moder Jord och Mänskligheten har i egenskap av en del av Solsystemet. Också alla vi själar är en del av denna gemensam plan, vars målsättning är att Återvända Hem. För oss själar innebär detta att återgå till vårt eget sanna jag genom att rengöra och klä av oss lager, så att vår rena, strålande gnista, vår gudomliga kärna skulle bli kvar och vi skulle kunna leva ett heligt människoliv här på det fysiska planet, styrt av vårt eget Högsta. Denna plan strävar till att förverkligas och Moder Jord har för sin egen del hållit sig till den.

Föreställ dig hur solsystemet rör sig med stor hastighet i vår galax, liksom i en spiral, och rör sig mot det stora okända. Miljarder stjärnor blinkar mot oss och skickar sina energetiska hälsningar. Vi befinner oss på en stig som följer vår plan och som ställer allt mer svindlande energier och impulser inför oss. Dessa inverkar på allt som finns bland våra små planeter och förändrar deras vibration. Samma gäller planeternas invånare. De får också sin del av förändringen. I Solsystemet finns det för tillfället fysiskt, själars kroppsliga liv på en planet, bara här på jorden. Denna resa, som fortsätter tills vi når punkten för den nya början, där allt förändras som en explosion! Vi är ännu inte vid denna punkt, men vi rör oss mot den med hög hastighet. Den stora frågan är om vi som själar är redo att ta emot denna energiexplosion och hur våra kroppar klarar av den?

För det andra har vår Sol reagerat på en hög impuls som Hon tagit emot som följd av en energiförändring som skett någonstans i vår galax. Solen reagerar och skickar i sin tur en eruption mot jorden. Eruptionen kan sedan i sin tur kan förändra jordens magnetfält. Människorna på jorden reagerar på förändringen i fältet, i all synnerhet på kropparnas plan, men vi reagerar också på de fina energiströmningar som träffar jorden som en följd av eruptionen.

För det tredje reagerar vi människor på jordens inre förändring och på Moder Jords energiförändring som sker på grund av allt det ovannämnda. Detta känns och syns som förändringar på jorden. Klimatet, väder, atmosfären, näring, havsströmmar och vindriktningar. Även obalans mellan given och emottagen energi som berör Moder Jord och människorna på jorden. Allt inverkar på oss, även om vi aldrig skulle tänka heller på detta.

Den senaste energin som starkt riktas mot oss har mänskligheten skapat själv och den är en för tillfället existerande energi som omringar oss överallt eftersom vi är en del av den. Vi är alla kopplade till den, i enlighet med vår egen vibrations frekvens.

Var och en av oss står alltså kontinuerligt under inverkan av många osynliga energier. Vissa energier lyfter oss och andra sänker vår vibration.
Då energin som kommer utifrån inte resonerar med till exempel våra kroppar så tvingas vår kropp kämpa med den nya energin, med att ta emot och “förstå” vibrationen. Kroppen är ju vår grövsta del och därför reagerar den lätt på fina vibrationsfrekvenser med att “insjukna” eller genom att söka balans via vila. Belastningen i nya energier kan vara mycket stor. Samma sak gäller vår själ, även om den inte vibrerar på det fysiska planet. Den belastas eftersom så många olika plan väcks där, under inverkan av strömningar som kommer utifrån. Ibland höjer dessa strömningar oss mot gudomliga plan och Hjälparnas vägledning. och ibland leder de oss in i djupa känslostormar som i sin tur sänker vår vibration och kanske blir vi därför till slut också sjuka. De av oss som har kunskap och stor vilja, vi kan använda alla dessa strömningar till godo för oss. Om vår själ reagerar med ett behov av rengöring och känslor stiger så ber om hjälp med dem. Och om vi stiger mot Hjälparna så ber vi om vägledning.

Var och en av oss står under stor press nästan 24/7 eftersom förändringshastigheten nu är stor. Skadliga energier, t.ex. strålningen runt omkring oss, drar vår vibration neråt och det gör även de negativa saker som sker i mänskligheten samt kontaktlösheten till Moder Jord.
Å andra sidan regnar högre energi över oss till exempel i form av förmörkelser och soleruptioner och de strävar i sin tur till att höja våra vibrationer mot det renare, mot ljus. De lyckliga som på riktigt kan leva i naturens frid och rytm, långt borta från alla 5G-master och den kollektiva massans tanke- och känsloenergi, kommer säkert lättare undan än de som har valt att vara med andra och bringa annorlunda, högre tankar och ljusare energi till just dessa massor som ännu inte vaknat. Uppgiften känns inte alltid enkel, men likväl är det vår uppgift.

För att klara oss ur denna plan utan att själva kollapsa behöver vi ta hand om oss själva på både själens och kroppens plan och dagligen sträva till att vara i kontakt med vår egen höga del. Vi är också starkare tillsammans eftersom vi på så sätt kan stöda varandra energetiskt, för att inte tala om konkret.

Det finns ännu en etapp på energistigen i april-maj och det är månförmörkelsen i Skorpionens tecken den 16.5. som är som djupast kl. 7.11 finsk tid (kl. 6.11 svensk tid). Inte heller denna förmörkelse syns hos oss.
Solen står fortfarande i Oxens tecken och av någon orsak får denna kombination Oxen-Skorpionen mig att rysa. Det är som en aning av deras djupt genomträngande förnyande kraft som kanske också gör ont. Punkten för en ny början närmar sig. Och några av oss kan välja och sträva till att detta nu är den punkt då det nya börjar. Permanent.

På riktigt. Det är framför allt ett val som görs från individ till individ. Jag väljer Ljuset, tillit, flitigt andligt arbete till godo för mig själv. Jag väljer min nya kropp som jag respekterar och lyssnar till. Jag väljer rutiner som håller mig uppe medan jag sträcker mig mot Gud. Jag väljer mitt eget Högsta Jag och mina gudomliga Hjälpare.

Om jag ändå kom ihåg mina val i varje stund.