Månförmörkelse och Vesak

Våra Hjälpare vill ytterligare förtydliga den kommande månförmörkelsens teman.

Förmörkelsen är som djupast den 16.5 kl. 7.11 finsk tid (kl. 6.11 svensk tid). Detta är en stund då det är bra att lyssna till flödet som förmörkelsen för med sig. Vi föreslår igen ett förenande på andens plan. Samma dag firar man i den buddhistiska världen Buddhas födelsefest, alltså Vesak.

Förmörkelsestundens energi har intensifierats under de två senaste veckorna. Vibrationen som sattes i rörelse under solförmörkelsen har ökat hastigheten, samlat sin styrka och når sin fulla potential vid morgondagens månförmörkelse. Vi kan åter igen uppmärksamma tillståndet både på det individuella och det kollektiva planet. På det individuella planet gör vi vårt eget arbete och är vakna med de energier som nu stiger för oss att acceptera och till slut förändra till ljus.

Det är bra att minnas barmhärtighet, acceptans och kärlek gentemot sig själv. Livet är ingen tävlan om att vara bättre och därför är det heller inte nödvändigt att jämförande se sig omkring. Det viktigaste är ärlighet, att vi inte längre bär bekanta trygghetsmasker utan öppnar vårt hjärta för varandra, trots rädslor. De som inte döljer sig själva och inte sluter sig och gömmer sig i sitt gamla trygga skal klarar sig ur även denna förmörkelseperiod som vinnare med sig själva.

Vi har kommit till Lapplands landskap med en grupp, till skyddet som Kiilopää fjäll bjuder. Också här har det gemensamma temat varit öppenhet, att dela med sig och att expandera via dessa. Vi har även haft buddhistisk meditation som morgonövningar, som så naturligt passar ihop med detta öppenhetstema. Man kommer så starkt att tänka på hur just bekanta, grundläggande buddhistiska tankar om medkänsla och en observerande attityd skulle kunna föra in tanken om feminin frid och förändring i vår värld. Här minns vi med tacksamhet Buddhas läror och födsel och till dess ära drar vi oss tillbaka inåt och tillbringar en dag i fullständig tystnad vid Vesak och månförmörkelsen.

Förmörkelsens omvandlande kraft siktar mot just denna attityd av medkänsla till medresenärer via feminin visdom och ett öppet hjärta. Som andlig lärdom kan var och en fundera på vilka hinder hos en själv som står i vägen för denna medkänsla. De är känslor som stiger mellan ett medkännande hjärta och en annan människa. Också denna tid kan vara en mycket nyttig tid för att utveckla sig själv, och de egna svagheterna och hindren för att förbli i medkänsla stiger nog om man bara går med på att se dem nu.

Mitt eget största hinder är otålighet som stiger ur så många förlorade, på stället trampande liv och framför allt ur alla de liv då jag förgäves har försökt få till stånd stor förändring hos mänskligheten. Även i detta liv har det gått åt tid till att söka, falla och stanna upp. Nu då förändringskrafterna stärks finns det inte längre tid för att stanna eller hålla sabbatsår.

Eftersom mänskligheten nu lever ut väldigt tung kollektiv energi skulle det vara bra om vi strävade mot en bättre mänsklighet genom att dra nytta av alla stunder. Mänskligheten behöver alla oss som till slut skulle kunna möta de händelser och lärdomar som både kroppen och själen ställs inför via vårt eget Högsta.

Moder Jords kraft är så närvarande här mitt bland smältande snö, porlande bäckar och djup tystnad. Moder Jord och hennes kropps chakror och kraftplatser är också ett tema på vår resa. Hur kan vi hjälpa den store Modern med hennes uppgift då hon upprätthåller ett hem åt oss på denna planet. Vad kan vi lära oss av den mildhet hon oupphörligt matar oss med via naturens gåvor, rinnande vatten, skydd och sina kraftplatser.

Vi kan minnas vår uppgift som är att betala vår energiskuld. Vi kan stiga ut i naturen, förena oss med vårt eget Högsta och låta all den gudomliga kärleken flöda ner via oss för att nära Moder Jords kropp. Detta är vår stora uppgift. Tacksamhet är såklart med och likaså kan man byta tankar med Moder Jord.

Samtidigt tackar vi för våra egna kroppar som gör det möjligt att uppleva allt detta, att lära sig allt detta och som till slut gör det möjligt för själen att utvecklas mot Ljus och ett fullkomligt förenande med vårt eget Högsta.

Tack, tack, tack.