Sommarens längsta dag

Sommarens längsta dag infaller den 21.6.2022 kl. 12.13 finsk tid (kl. 11.13 svensk tid). Natten utan natt är en bekant händelse för alla finländare och den har traditionellt firats vid midsommarfesten. I år inträffar inte midsommaren under samma veckoslut som sommarsolståndet, vilket kanske också gör de allmänna energierna lättare.

En gång i tiden ansågs sommarsolståndet vara en helig fest då kontakten med Moder Jord stod starkt i fokus. I flera gamla kulturer i Europa har festens tema varit nytt liv och fruktbarhet. Då har man respekterat och tackat kvinnlighet, femininitet och förmåga att skapa nytt. Moder Jord är vår upprätthållare som vi verkligen har orsak att tacka i stora mått, fortfarande. Moder Jord har dyrkats, skänkts gåvor och tackats på många olika sätt.

Om vi förflyttar oss ännu längre tillbaka i tiden till de höga kulturer där man sett längre än till Moder Jord, då har fokuset legat på hela solsystemet. Solsystemets händelser har fört även Moder Jord i en specifik vinkel i förhållande till galaxens ekvator och centrum. Då har högre medvetanden fokuserat på en större verklighet än bara denna älskade fysiska planet. Högre invigda har förberett sig på att ta emot information som skulle kunna hjälpa vår planet och mänskligheten att röra sig mot en uppåtgående stig. Mot medveten andlig utveckling. De invigda hade sina egna uppgifter i att upprätthålla denna heliga kunskap och bevara den också för kommande generationer.

Det finns fortfarande medvetanden på jorden som har detta högre, heliga minne, men många har inte vaknat till det. Därför kan sommarsolståndet för vissa vara en möjlighet att aktivera sitt eget högre själsminne och kanske bringa upplysning till mänskligheten via det. Stunden för solståndet är en möjlighet att också koppla sig till solsystemets minne, till Moder Jords medvetandefält eller mänsklighetens arkiv. Var och en som i sitt hjärta öppet och ärligt bär en vilja att hjälpa själar på jorden och mänskligheten är just de som själva är potentiella att få högre hjälp. Det lönar sig alltså att förbereda sig inför den här stunden med god avsikt och energi.

Som många redan vet har varje solstånd och jämning egna teman som beror på rådande energier och solsystemets astrologiska inverkan. Och liksom förr är det Ljusets Hjälpare, Ljusets varelser som upprätthåller liv, som dikterar den information som kommer via mig. Jag är ingen astrolog, utan en kanal och radar 🙂

Temat för denna sommar är fortfarande den där feminina, starka och milda visdomen och dess förverkligande på det kollektiva planet, via individer, Vi erbjuds kraftfull energi för att få den efterlängtade förändringen till stånd. Vi kommer förhoppningsvis äntligen att se nya, mjuka, feminina exempel på kvinnlighet. Den gamla, redan många gånger utnötta och framlyfta arketypiska kvinnligheten, ett aggressivt sökande efter förändring, ett överbetonat jag, håller äntligen på att lämnas bakom och ny, ren energi håller på att stiga fram. Till den anknyts icke-betonande av självet, oskuld, mjukhet och tyst arbete till godo för alla. Cirkeln sluts och en ny tid skulle kunna börja och kanske kan vi äntligen bemöta varandra i kärleksfulla, jämbördiga och rena relationer. I kvinnliga och manliga kroppar.

Det ovannämnda är Hjälparnas syn på ett hurdant frö vi kan ta emot och i vilken riktning vi kan få det att växa. Att vi är redo för det kan vi bara hoppas. Riktningen vore en återgång till maskulin och feminin skönhet och helighet, som skulle bringa sann kärlek i relationer. Den överdrivna sexualiteten, överbetonandet och det överdrivna upphöjandet av sig själv och kroppen som nuförtiden syns överallt, allt detta är en utveckling som går åt motsatt håll från mänsklighetens högre plan. På detta vis utvecklas vi inte i en andlig riktning, alltså i en riktning mot gudomlig energi, och vi ökar inte på hög energi på jorden. Så som Hjälparna konstaterar, i varje stund lever vi ut mänsklighetens degraderade tillstånd. Också genom krig.

Alla ni som är trötta på denna onödiga, ytliga strid som individer på olika delar av vår underbara planet nu utkämpar, förena er och era krafter för förändringens skull. Nu är det möjligt att ta emot, att återupprätta sin egen inre Ljusets kraft och låta den bära iväg mot en ny framtid. På så vis kan var och en stadigt stå på egna ben, tillsammans med andra, och föra med sig egna visioner för en gemensam bättre framtid. Man förändrar inte världen ensam, utan genom att förenas under samma målsättning. Det kommande solståndet ger styrka åt den nya riktning som är gemensam för mänskligheten och som inte längre baserar sig på själviskhet. Alla vi som är redo tar emot den med glädje och gör vårt allt för att vara mottagare av detta nya flöde, var vi än står vid det ögonblicket.

Solsystemet öppnar sin kanal, tar emot och vidareförmedlar stor strålning av Ljuset den 21.6. och då står vi som behållare för förändring.
Jag och Patrick befinner oss i den stunden i kapellet i Santa Cueva de Montserrat (Den Heliga Grottan i Montserrat), på berget Montserrat. Denna vackra och heliga plats av så kraftfull styrka kämpar också mot en nedåtgående, destruktiv energi. Varje dag sjunger munkarna sina heliga sånger i den stora katedralen i många timmars tid i ett försök att höja den omkringliggande energin och bringa ett gudomligt budskap till jorden. Tusentals halvnakna turister respekterar inte detta, utan knäpper sina bilder och spelar in sina filmer mitt under mässan eller vespern, alldeles som om männen som tillägnat sig Gud skulle uppträda enbart för deras skull. Knappt någon läser instruktionerna eller reglerna för klädsel som man respekterar den helig platsen och männens andliga val som munkar med.
Samma sak upprepar sig överallt på detta område, via alla nationaliteter. Några äkta pilgrimer försöker tyst koncentrera sig på de rena energier som ännu finns kvar och sänker sina huvuden i stillsam bön och bedjande.

Vi fokuserar här på våra egna skrivarbeten, meditationer, utomhusaktiviteter samt Patricks solar. Vi är med och skapar en ny riktning, vi upprätthåller renare energier via vårt arbete och andliga målsättning.
Vi är såklart tillsammans med alla under stunden för solståndet och alla som längtar efter förändring i världen kan förena sig i en gemensam stund och be om att få fungera som mottagare för Ljusets kraft och där via en ny början. Samlas vid heliga platser och portaler ni känner till och förena er i styrkan och avsikten.

Styrka och Ljus till er alla.