Solens Ande talar

Ämnet för denna blogg är de senaste dagarnas häftiga solstormar och också denna hetta som nu prövar även Europa.

Redan för flera, kanske fyra år sedan fick vi av Hjälparna en varning om solens farlighet för våra fysiska kroppar. De vägledde oss till att vara så mycket som möjligt i skuggan under sommaren då solen skiner, men också då bara i små stunder åt gången. Vår underbara, livsupprätthållande Sol är direkt farlig för oss eftersom dess skadliga strålning nu har mångfaldigats i jämförelse med tidigare år.
I all synnerhet här i Norden där det skyddande lagret är svagare är vi utsatta för skadlig strålning. Nu har solens egen cykel dessutom nått sin höjdpunkt och utbrotten också mot jorden har blivit kraftigare och trappats upp och inverkar nu starkt på området kring nordpolen. Låt oss nu skydda oss själva med kläder och genom att bara vara i solen små stunder åt gången.

Men vilken är då solens andliga betydelse? Solen är såklart en kraft och energi på jorden som upprätthåller liv, men den har också sin egen esoteriska betydelse. Nu då solens aktivitetscykel är vid sin höjdpunkt och då den mattas ut mot år 2026 så torde den ha något att säga även oss. Vad vill solen säga oss, vad är hennes budskap?

Det är klart att en andlig, omvandlande energi är riktad mot jorden och solsystemet. Dess stora mening är att förändra vår energistruktur, men bara om vi är öppna för det. Vakna med oss själva och positivt arbetande med den energi vi nu tar emot. Åter igen tanken: Vad sker i mig just nu?

Många har rapporterat åt oss att drömmar har varit aktiva och talande just under de senaste dagarna. Saker, känslor, upplevelser och möten vi är omedvetna om men som ändå har efterlämnat energispår i oss stiger nu fram. Till och med ända från tidigare liv. Dessa når vi ju inte så lätt i vår dagsmedvetenhet, åtminstone inte utan att själva färga dem. Nu får vi alltså denna välsignelse via solen då den skakar om även Moder Jords energifält och där via också oss, så att vi kan undersöka till exempel våra djupa sår som fortfarande gör ont. Hur förlåter man sig själv och andra, dem som gjort mig illa, hur frigör jag mig än en gång, också i detta lager av min själ, från det förgångnas börda, hur kan jag vara öppen och ärlig i mina möten med andra och hur sträcker jag ut min medkänsla till alla lidande varelser.. Många plan och många själars historia stiger nu fram.

Förrgår natt var nästan sömnlös för mig. Det var som om jag hade feber, min hjärna brände och till slut etablerade sig en ensidig, skärande huvudvärk som hindrade min sömn. Fram till morgonen var jag bara som i dvala och den skärande smärtan gjorde mig sällskap nästan ända fram till kvällen. Tills förståelsen för solens massutbrott dök upp, det inverkade på mitt redan från tidigare känsliga tillstånd. (Vi har ju fått njuta av detta nu 18-22.7.)

Redan på 90-talet fick jag information om och jag hörde om upplevelser där många känsliga människor, i all synnerhet barn, reagerar på solens utbrott med något som nästan liknar epileptiska anfall. Då läste jag också om forskning (jag minns tyvärr inte vilken) där man i officiella, noggrannare försök och undersökningar hade lagt märke till ett samband mellan solens utbrott och barns anfall. Jag har märkt det samma hos mig själv, för om ett större massutbrott har riktats mot jorden har följden varit just den där skärande smärtan.

Liksom alltid försöker vi vara tacksamma över vår växtvärk, även om den skulle träffa en så kallade dålig period i vårt eget liv. Så var det för mig, för jag hade varit fysiskt svag redan sedan några veckor tillbaka. Men då man blir medveten om djupare orsaker till sitt eget tillstånd kan förändringen mot helande börja. Hos mig har nya lager i själen öppnats under den senaste tiden och aj så smärtsamma ställen som hittats. Så bör det också vara, vi skalar oss själva lager för lager och till slut avslöjas den rena kärnan. Jag vet att ju närmare vårt sanna jag vi är, desto snabbare visar sig sanningen och rengöringen sker. Man fastnar inte längre i saker, händelser eller känslor utan Ljusets kraft är närvarande då man går igenom smärtan, även om orden och känslorna skulle mala på i sina gamla spår ett tag. Men det behövs vilja att släppa taget och frigöras från dessa gamla historier som vi upplevt oss själva via i så många liv. Kärlek till sina egna och även andras upplevelser helar på bästa sätt, men vi får inte klamra oss fast vid dem.

Hettan i Europa är egentligen samma som detta, men på ett otröstligt sätt. Den är ett tillstånd som mänskligheten fått till stånd, dess karmiska följd, som om man ser den korrekt förvärrades då kriget i Ukraina började. Visst kan det också innebära en möjlighet för oss att gå igenom de smärtor som stiger ur det förgångna, men på mänsklighetens plan behövs vår allas insats för att bearbeta detta.

Alla ni andliga människor vet hur redan skapad energi fortsätter sin resa och alltid med tiden uppenbarar sig på det fysiska planet eftersom vi som mänsklighet inte har omvandlat den till något annat. Även detta krig är ett resultat av negativa känslor, vilka de än är. Säkert står maktbegär, hämndlystnad, hat, vilja att trycka ner, vilja att ha rätt, själviskhet, överlägsenhet och sedan offerenergierna självömkan, underlägsenhet osv. i bakgrunden.. Jag skulle kunna fortsätta och göra dessa listor riktigt långa. På mänsklighetens plan kan vi hjälpa genom att hos oss själva rengöra just de känslor som stiger i oss. Jag tror att det är lätt att bli ödmjuk och försöka göra sitt bästa för att lidandet skulle lätta då man tänker i denna skala, och det är inte på det konkreta planet man snabbast får hjälp, utan på just det plan där energin har skapats.

Europa står alltså i lågor, på många plan. Det är fruktansvärt för dem som det berör nära, men det är plågsamt även för oss som inte kan hjälpa dem.
Då man ser ur ett andligt perspektiv, ur perspektivet för solens budskap, så sänder Andens energi oss nu ett meddelande som vi bör förstå på rätt sätt, annars tar förstörelsen över en allt större del av vårt vackra hem. Det klämmer åt i mitt hjärta då jag skriver detta.. men jag vet att vi kan hitta en ny riktning om vi bara vill. Vi kan återgå till den ursprungliga renheten, nu då nästan alla orena varianter i vår värld har gåtts igenom också i oss människor. Jag ser att vi nu befinner oss i en sådan ytterlighet man inte kan göra något annat än att vända tillbaka från.

Jag läser om och om igen de instruktioner som Jesus Kristus förde ner på jorden. Han har ju varit den Heliga Kärlekens senaste budbärare på jorden. Så som vidsynt sägs, en av Mästarna, en av Buddhorna. Jag tror på Honom av hela mitt hjärta, även om jag inte längre tror på kyrkan som institution eftersom dömandet och klassificeringen ännu fortsätter och Sanningen glöms bort.

Men låt oss var och en återgå till att med öppna hjärtan betrakta de instruktioner som Jesus gav oss människor i sin Bergspredikan. I dem kristalliseras allt vi också i denna tid behöver för att förändra världen. Kan vi verkligen redan leva så, eller skulle vi alla ha möjlighet att förändras. Möjlighet att vända oss mot sann kärlek till nästan.. Och ifall nya testamentet inte kallar, så kan man läsa samma visdom till exempel i Pekka Ervasts bok Bergspredikan.

Kära människor, nu är det igen inte tid för att dela upp oss som strävar mot god förändring, utan genom att förenas bakom samma kärleksfulla tanke om fred kan vi kanske ännu hinna ändra på denna bokstavligt talat destruktiva riktning vi tagit som mänsklighet.
Vi har alla möjlighet att på vårt eget sätt återvända till Gud och se vår egen Gudomliga del tändas till en stor flamma. Detta är vårt vackra mål. Och även Solens heliga budskap.