Jämningens flöde i september 2022

Energiflöden i september

Det gångna årets andra jämningsögonblick infaller på morgonnatten den 23.9. kl. 04:04 finsk tid (kl. 03:04 svensk tid). Även om det då man talar om dessa fyra jämningar och solstånd är fråga om enskilda händelser under årets gång, så är det ändå fråga om ett kontinuum. Från år till år, från månad till månad rör sej olika cykler som bildar “tiden” och vi på jorden rör oss med den. På så vis får vi ta emot olika mot oss riktade flöden från vårt solsystem och vår galax.

Vår tidsuppfattning formas av hela vårt solsystems rörelse och vi betraktar denna rörelse från jorden. Sedd från till exempel Jupiter är “tiden” olik vår och dess cykler annorlunda.

Nu vid höstdagjämningen når alltså jordklotet en punkt där solen stiger upp rakt i öst och går ner rakt i väst och dag och natt är nästan lika långa. Rent konkret står i den stunden Solen rakt ovanför Jordens, Moder Jords ekvator och via den “flödar” ögonblickets energi över hela planeten.

Hösten börjar på allvar och för med sig fina klara morgnar samt stjärnklara nätter. För mig innebär alltid tiden kring höstdagjämningen också antisolartid, så krafterna kan avta om jag inte riktar mina avsikter tillräckligt mot Ljusets värld. Detta är bra för oss alla att minnas alltid då det börjar vara ett halvår sedan vår egen födelsedag.

Denna kommande energi flödar via portar som för med sig en stor, vidgande bild. Den berör både individer och hela mänskligheten. Även om vi står inför en kosmisk port, så för den inte alltid med sig en tydlig riktning under tiden innan vi stigit in genom porten. Egentligen tvärtom, för många saker som blivit på hälft stormar liksom med våld upp till ytan några veckor innan den stora stunden, lite likt en flod som så småningom ringlar sig ner från en bergskedja, som accelererar innan forsen, för att sedan falla ner på ett nytt plan. Såhär rinner även den kosmiska floden mot oss så småningom, tills den når den punkt då den landar i nacken på oss 😀

Det är nyttigt att redan på förhand lyssna till då detta flöde närmar sig och förbereda sig på att ta emot det. Vad kan vi alltså göra nu i denna nästan tre veckor långa tid innan hoppet ner i forsen?

Eftersom ett flöde som för med sig utvidgning är på kommande så är det också bra att reflektera över de energier, tankar, känslor och sätt att fungera i en själv som klamrar sig fast vid det gamla. Dessa stärks ju hela tiden till exempel via en färdig och felaktig världsbild. Vi tar också via släkt och familj emot modeller som binder oss till den trygghet pengar för med sig, till viljan att strida, till själviskhet och till att förverkliga egna viljor osv.. Förändring innebär ju inte att upprepa det gamla via en ny generation, för detta är ju inte alls någon förändring utan ett upprätthållande och stärkande av gammal energi. Förändring är inte heller en följd av stigar av hat, hämnd, överlägsenhet eller “jag vet nog”. Den innebär att ge upp alla slags vapen, ända ner till det konkreta planet. Men behöver dock vara medkännande också gentemot sitt eget vardagliga jag. Förändring kan nämligen ibland vara svårt, eftersom den ofta åtföljs av smärtan som uppstår då man ger upp något, och denna smärta försöker vi som människor nästan alltid undvika. Förändring kan nämligen följa endast då vi sänker vårt vapen, ärligt visar vårt eget tillstånd, blir ödmjuka inför oss själva och tar emot hjälp av dem som med medkänsla kan ge den. Man utstår även smärta om man bara minns var vår trygghet ligger, men vi behöver alla en hand att ta tag i, en hand som kan vägleda oss framåt steg för steg mot den trygghet som med tiden och med eget arbete till slut hittas för oss alla.

Tryggheten finns inom oss.

Den stora, djupa rymd, det stilla tillstånd där kontakt med vårt eget högsta finns. Där skiner vår gudomliga del som en sol som visar allt i ljuset av sanningen. Det får även oss att stilla se vad som nu står under förändring. I dess ljus av sanning är förändringsarbetet lättare och det följs av tillit som inte viker under även om sinnet emellanåt tvivlar.

Utvidgandets tema öppnar dörrar till nya uppgifter. Detta kan innebära den andliga uppgiftens eller lärarskapets riktning för dem som i detta liv så har valt och även bett om detta.

Att öppna dig för den vidare bilden utgående från ditt eget centrum för också med sig vidgad förståelse för hela mänskligheten, Moder Jord och vår gemensamma uppgift. Då förståelsen vidgas för den med sig frid, eftersom den samtidigt visar den riktning man bör sträva i även om hela världen vore “upp och ner”, vilket den nu egentligen också är. Som andliga varelser fokuserar vi inte på de onda händelserna i världen även om vi vet om dem, utan vi koncentrerar oss på att ändra den energi som står bakom dem, för bara på så sätt kan vi till slut, efter ihärdigt arbete, göra förändringen permanent.

Vad skulle alltså kunna vara en gemensam riktning vi kunde sträva till under jämningsögonblicket? Skulle det kunna vara en förändring mot en värld i fred.. men hur? För att vi någon gång skulle kunna nå en värld i fred, så måste vi sluta besvara det onda med ondska, på samma sätt som vi också måste sluta rusta oss för dess hot. På nationernas plan har det hela tiden skett en allt större upprustning, penga-energi i miljardtal avsedd att upprätthålla ondskan, energi som till slut bara skapar mer, mer och mer av det samma.

Genom en vidare tanke kan vi öppna upp oss för att arbeta med den ondska som tar sitt uttryck i var och en av oss, mer eller mindre. För många själar innebär detta negativa känslor som stiger via rädsla, hjälp att omvandla dem hittar vi genom att ty oss till det högre. Vi stillar oss och ber om rengöring av dem åt oss själva, så att vi så småningom skulle kunna nå ett tillstånd av medkänsla istället för hat.

Jämningsögonblickets djupaste bön skulle kunna vara att uppnå medkänsla, så att den universella ondska som förstör liv till slut skulle smälta samman med Ljuset och åter igen kunna upprätthålla liv på jorden.

Hjälparnas förslag till er alla (åtminstone de som gör putsarbete) är än en gång att förena er inför jämningsögonblicket. Samling redan på torsdag 22.9. och kvällsdiskussion om ovanstående ämnen. Ett bra steg kunde vara att skriftligt formulera gruppens egen “framtidsredovisning”, eftersom detta åter igen skulle föra saken lite närmare det praktiska planet.

Vart navigerar ni som grupp, vad kan ni och vad vill ni engagera er vid för att medkänslans och kärlekens förändringsflöde skulle växa?

Samma sak kan vi såklart alla reflektera och meditera över för oss själva. Är vi redo för det arbete som den vidare riktningen och den stora helhetens framtid erbjuder oss?

Styrka, gläjde och Ljusets Hjälpares stöd inför er kommande stund.

Eija