Luxia Borealis

Plötsligt har vi redan smugit oss in i oktober och jag tycker verkligen om denna tid. Detta eftersom den för med sig en energi som riktar sig mot att lugnt landa, en energi som är mig så kär redan sedan många år tillbaka. Minnen som inte ens går att klä i ord lyfter mig alltid uppåt under denna tid, min antisolartid till trots. Det är som om jag skulle förena mig, vilket jag ju också gör, med mitt eget jag, med kosmisk kärleksenergi, via en vacker port. Dessa minnen för mig till de år och den höst då denna vackra port öppnades för mig för första gången. Det skedde för ganska exakt trettio år sedan. Sedan dess har mitt liv varit riktat mot stor förståelse och förändring, vars målsättning har varit fullkomlig kontakt till mitt Eget Högsta, mitt eget ursprung och till det kosmiska flöde som ursprungligen förde mig hit till jorden för så länge sedan.

Från min barndom minns jag så djupt hur jag alltid längtade bort någonstans, mot stjärnornas vackra mönster, och om höstarna växte alltid denna längtan. Vintern var en mer trösterik tid eftersom jag fick titta på en bekant stjärnbild och den otroliga, vackra virvel av energi som fanns inuti den. Längtan lättade inte, men stjärnhemmets närhet skänkte mig tröst. Först i trettioårsåldern fick jag svar på min längtan och kontakten med mina stjärnhjälpare öppnades. Jag handlar fortfarande utgående ifrån deras vägledning, även om så många saker har förändrats under min resa. Och om höstarna då flödet hemifrån är starkare så stärks även jag och jag börjar leva mera med i det ljusflöde som bara stärks mot årets slut. Jag är tacksam över att jag har kommit ihåg både mitt ursprung och att jag är ett stjärnbarn som redan i fornminnes tider ledsagades till jorden för att utföra sin uppgift. Min uppgift har blivit klarare och min riktning har stärkts. Jag vet varför jag i detta liv har fötts just här i norr.

Just nu fortsätter mitt arbete via energin hos Luxia Borealis. Denna nya tid knyter ihop det förgångna och framtiden över en viktig, fortfarande aktiv tid av förändring. Också var och en av er kan förena er med detta nordliga ljusets energiarbete om ni känner dess kallelse.

Det är av betydelse vart vi som stjärnmedvetanden har fötts, för bara vissa portar är öppna för oss och avsedda för vårt arbete. Luxia Borealis är nordligt Ljus som strålar ut i den omkringliggande världen. Det är också en kontakt till stjärnenergier som vi här kopplar via våra rikliga vatten så att de rör sig runtom i världen. Vattnet, ett livsupprätthållande element och kraft, binder informationen i sig själv som kan vara endast hög och avsedd för hela mänsklighetens upphöjande och som baserar sig på en kosmisk lag angående vattnets uppgift.
Här i Norden får vi njuta av vatten under varje årstid och via vattnet rör sig information i sina många format ut i världen. Då vintern kommer binds den heliga informationen till miljontals vackra kristaller i snön som låter även våra ögon se vattnets höga vibration. Så mycket hög energi runt omkring oss, när vi bara vill ta emot den. Därför borde vintern här i Norden, enligt helig kunskap, innebära att vi drar oss tillbaka in i tystnad och gudomlig vägledning, för att vi sedan härifrån Norden skulle kunna skicka iväg detta mot världens hav då snön smälter.

Från Norden och ut i världen för Luxia Borealis med sig information och hjälp att frigöra sig från illusionen, att rengöra hinder, att leva ut sitt sanna jag och att förena sig med sitt Högsta jag, så att allt fler som fötts här skulle kunna fylla sin egen viktiga uppgift här i Norden. Ljuset och dess budskap rör sig redan kraftfullt till Sverige och de stjärnsjälar som vaknat där, men också till alla dem som har tagit till sig viljan till förändring.

Det blåser i denna stund och lövens guld regnar från träden. Jag känner mig poetisk, naturens skönhet får detta till stånd. Och kontakten till Hjälparna från mitt stjärnhem.