Förändringar i vibrationen, del 2

Förändringsenergin som solförmörkelsen för med sig sänker sig över oss på nymånedagen och tidpunkten för förmörkelsen i Finland är den 25.10. på eftermiddagen. Ju längre österut, ju närmare östgränsen vi rör oss, desto djupare är det möjligt att se den partiella förmörkelsen. De kommande förmörkelserna speglar vårens förmörkelser, även om serierna är olika. Vårens förmörkelser var ju en solförmörkelse i Oxens tecken den 30.4.2022 samt en månförmörkelse i Skorpionen den 16.5.2022 och nu på hösten infaller en solförmörkelse i Skorpionens tecken den 25.10. och en månförmörkelse i Oxen den 8.11.2022. Man skulle alltså sammanfattningsvis kunna säga att riktningen som inleddes på våren nu granskas och livet får undervisa i vad det ännu kan lära ut i fråga om din utveckling.

Inte heller solförmörkelsen som sker i Skorpionens tecken för nödvändigtvis med sig bara glädje in i våra liv, men nu kan vi redan förhålla oss till allt på rätt sätt. Vi har ju övat hela sommaren. Även om man verkligen skulle ha lust att stoppa stenar i fickan och hoppa ner på djupt vatten så vore det nu bättre att göra ett annat val. Nu finns det en fara för att sjunka ner i sig själv och bli kvar på djupet. Dessa saker är nu så kraftigt under arbete och har varit det redan under nästan ett halvt års tid. Det har sedan vårens förmörkelse varit meningen att släppa taget också om svartvitt tänkande och om att mala på saker. Det är bättre att fortfarande stadigt hållas kvar vid sin egen segelbåts ljusa roder och med visdom styra förbi reven och själv ta ansvar över att man kommer fram till en ny hamn. Det är ju också fråga om att det är meningen att vi alla ska skapa en stabil och hållbar jordmån för oss själva, varifrån vi lever vår egen andliga förändring. Även detta är tillitens väg. Det är nu mycket möjligt att nå inre klarhet och egen fördjupad vägledning bara man undviker dramatikens frestelser och inte längre tror på deras effekt. Väldigt många teman som börjat på våren berör ens egen plats bland andra och människorelationer och ett “vridande” av dem i en eller annan riktning kan mycket väl ännu stiga fram. Åter igen är det ett bra tillfälle att granska var det egna staketet står någonstans, eller om andra kan flytta på det hur som helst för sitt eget nöjes skull. Såklart kan det också vara tvärtom, att man själv knappt kan låta bli att rita linjer i andras liv enligt sina egna viljor. Ofta är det fråga om både och, så som det ofta är då det gäller ryggsäcken. Myntet har två sidor som man bör titta på.

Vid förmörkelseögonblicket aktiveras en ny riktning också på globalt plan och därför behövs nu en trupp som eftersträvar stort ljus och som skulle kunna förena sig med ett renare plan vid denna stund och via sina kroppar förankra dess energi vid jorden. Detta är en kallelse till alla er att hjälpa Moder Jord och mänskligheten, för vi lever verkligen i en kritisk tid i fråga om hela mänsklighetens framtid. Det är åter igen bra att medvetet ta emot förmörkelsestunden, då med en strävan bort från den konkreta världens tillstånd.

I många ljusa skrifter i new age-stil sägs det att mänskligheten nu lever i en kraftfull tid av uppstigning. Det talas också mycket om en 5D-verklighet där en del av mänskligheten redan lever. Av erfarenhet vet jag att detta är tankar som inte så många som strävar till att förändra sitt liv alls begriper eller förstår på djupet, vilket också är skadligt på sitt sätt. Nu skulle det vara dags att öppna upp dessa uppfattningar lite så att det inte skulle skapas en bild av passivitet enligt vilken man bara kan vänta på denna uppstigning.

3D-världen är formens, det konkreta planets värld, som är likt en spegel för energi som skapats på ett högre plan. Den är energi som mänskligheten har skapat genom tiderna via 4D-dimensionen. Inget av dessa plan är det som människosjäl-ande-helheten egentligen är då den är som allra renast, detta är såklart bra att komma ihåg. 4D-dimensionen är energi som skapats av tankar och känslor. För att mänskligheten skulle kunna låta sin egen ande, alltså 5D-energi, flöda ner till det konkreta planet behövs 4D-renhet. Såhär fungerar energilagarna och meningen med vårt lärande här på jorden är att förstå denna helhet och göra vår egen del för att 5D-vibrationen någon gång skulle vara sann också på det konkreta planet. Det är fint att det på jorden finns själar i människokropp som redan förmår vibrera på detta rena 5D-plan där egna känslor eller tankar inte längre kan uppenbara sig på sin negativa nivå och egna viljor eller egots vibrationer inte längre finns.
Många som länge har bearbetat sig själva på den andliga stigen kan uppnå detta rena tillstånd till exempel via meditation, men väldigt få förmår tillsvidare att ständigt utstråla detta tillstånd av villkorslös kärlek, visdom och gränslös medkänsla. Givetvis skapar de som förmår vara i detta tillstånd ens ibland en högre värld bland oss via detta. Tanken om att det skulle finnas någon slags “annan” positiv värld skild från den konkreta där bara några få utvalda lever redan nu är alltså en illusion. Däremot är det meningen att mänskligheten ska föra den rena vibrationen, 5D-världen, ner till jorden via sin egen kropp. Man kan luta sig på buddhistisk visdom då man säger att alla de syner och visuella upplevelser av högre världar man kan uppleva till exempel under meditation är sinnets alster. Däremot för det rena, klara tillstånd av medvetenhet där enighet och villkorslös kärlek är närvarande den högre världen till den dimension där kroppen befinner sig, via meditationsutövarens kropp. Och denna vibration behövs nu väldigt mycket. Om man inte ens stundvis förmår vara i ett rent tillstånd där det inte existerar egna tankar, viljor eller känslor, så kan man inte säga att man är i en 5D-värld.

Enkelt sagt: för att vi ska kunna leva ett högre och “uppstiget” liv på jorden måste vi göra vår egen andel så att 4D-världen rengörs från låga känslor och tankar och 5D-energi kan flöda in på detta plan via oss. Skapandets gudomliga, klara plan existerar och i vårt kontrakt med Moder Jord ingår att vi för ner denna himmel på jorden. Detta är vår skola här i den fysiska världen och vi går tillsammans uppåt klass för klass tills alla själar har nått det tillstånd där de uttrycker ren Kärlek via sin kropp. Då har kontraktet uppfyllts och ett nytt 5D-liv har fötts på jorden.

Alltid då det flödar in högre kosmisk energi mot oss för att underlätta vårt arbete är det bra att ta emot hjälpen. Förmörkelserna innebär ofta en fin knuff i denna riktning och det är bra att förbereda sig inför dem så att man i den stunden befinner sig i ett möjligast rent 4D-tillstånd. Ju flera människor som kan förmedla denna villkorslösa kärlek till vår värld utan egots inverkan, desto mer höjs vibrationen och till slut kommer det att synas också på det konkreta planet.

Hjälparna säger alltid att vi inte ska fastna i vår egen illusion som skapats av våra känslor, tankar, åsikter och programmeringar, utan att vi ska sträva till att rengöra deras energi och där via se klart. 3D är en illusion just på grund av att var och en har en egen 4D-energi man ser och skapar världen via, en värld man klamrat sig fast vid just via sina tankar och känslor. De förhindrar i sin tur verkligheten, alltså att nå det rena 5D-planet. Via detta rena plan skulle den konkreta världen förändras och mänsklighetens mening skulle uppfyllas.

Lite finslipning även på beteendets och de kraftiga handlingsmodellernas plan erbjuds också var och en, så att ens eget energitillstånd skulle kunna stabilisera sig och permanent bli högre. Att svaja omkring i takt med känslor äter vår livskraft och nu har vi möjlighet att låta vårt Eget Högsta fatta tag i tyglarna lite mera, så att ljusets kraft och vår inre styrka skulle kunna vägleda. Detta kräver också ett beslut att släppa taget om viljan att leda och kontrollera både sig själv och andra.

Två veckor efter solförmörkelsen kommer månförmörkelsestunden som visar oss resultatet av den föregående förmörkelsen och nya riktningar. Vi fortsätter på den ytterst viktiga vägen mot frigöring.

Jag återkommer snart till månförmörkelsen.