Nytt år – nytt hem

En ny tid har äntligen kommit för vår stora familj, för vårt kollektiv som i sju år bodde tillsammans i Dalsbruk, vid havet, i den vackra skärgården. Hjälparna meddelade redan för tre år sedan att vårt kollektiv kommer att växa så att en ny, större plats kommer att bli nödvändig. Nu hittade vi äntligen detta ställe efter så många böner, gemensamma stunder av skapande och Hjälparnas assistans. Största delen av vårt kollektiv flyttade till Suonenjoki i december, till en liten by som växt upp kring en gammal lantbruksskola. Så byttes alltså skärgården ut mot landskapen i Savolax, men vägledningen var ju också att flytta närmare mitten av Finland.
Hela processen från och med det första mötet med platsen var vägledd, även om många utmaningar på löpande band ställdes inför oss. Vi löste uthålligt de hinder som kom i vår väg, ett efter ett. Nu är vi i vårt nya hem som gör det möjligt för vårt kollektiv att utvidgas och växa.

Platsen motsvarar mycket väl våra behov, våra framtidsplaner och vår målsättning både gällande andlighet och riktningen mot ett ekologiskt, självförsörjande liv. Från denna lilla stad i norra Savolax fortsätter vi med vårt eget arbete och även vårt exempel på att förändra världen till det bättre. Och så småningom, då vi stadgat oss lite mer, kan vi också erbjuda många andra sökande en plats där de tillsammans med en stor andlig familj kan förverkliga en ny, andlig och ekologisk livsmodell.

Många har frågat vad som krävs för att kunna gå med i vårt kollektiv. Vi har egentligen bara två regler som medlemmarna i vårt kollektiv följer. Den första är regeln om att vara drogfri. Den innebär att alla som bor i vårt kollektiv bör leva ett drogfritt liv. Ingen alkohol och inga droger, inte heller ”Moder Jords gåvor”, accepteras. Med buddhistiska ord, inga substanser som omvandlar medvetandet är bra för den som strävar till andlighet. Vi strävar till att leva så att hela kollektivets livskvalitet och bemötanden skulle basera sig på äkthet och renhet.
Den andra regeln är att bekanta sig med Luxia-metoden och till slut följa den i kollektivets vardag. Detta innefattar att vi tar ansvar över oss själva, våra reaktioner, känslor och tankar och vi beskyller inte längre andra eller en ond värld eller gud för livets händelser eller våra egna negativa utbrott och tankar.
Då vi som grund för vårt gemensamma liv har en metod som strävar till att hjälpa var och en av oss mot bättre närhet och medkänsla så löper vår vardag utan gräl och samförståndet bevaras med hjälp av att ärligt tala och dela med sig. Via denna metod kan vi förstå och acceptera oss själva och andra på ett mer andligt och djupgående sätt och göra de förändringar (så småningom under årens gång) som bör göras för vår utvecklings skull. Vi tror nämligen att varje själ har kommit till varje liv för att utvecklas, inte för att odla sin lägre natur.

Såklart är det lättare att leva i ett andligt kollektiv som detta om man har en längtan efter förändring och gudomlig visdom. Dessa teman studerar vi i kollektivet, var och en i enlighet med sitt eget intresse, med hjälp av många gamla läror. Sådana är till exempel Bergspredikan och i all synnerhet kristosofernas syn på denna. Likaså undersöker vi tibetanska buddhistiska övningar och läror som strävar till medkänsla och frid. Även andra visdomar som mänsklighetens mästare har fört med sig är föremål för vårt intresse.

Det krävs inte någon slags övermänsklighet för att bo tillsammans med oss, utan egentligen räcker det med bara vilja och intresse att leva ut de läror som Gud har gett mänskligheten under årtusendenas gång. Mänsklighetens stig mot frid och närhet har inte ännu förverkligats, vilket vi varje dag till vår sorg kan konstatera. Vi som redan länge vandrat denna stig vet att förändring verkligen inte sker snabbt, utan den kräver många generationer av uthålligt arbete. Vi har blivit kritiserade många, många gånger i denna sak och det har sagts att vi är alldeles bortkomna om vi tror att förändring skulle kunna ske, att det inte är möjligt. Å andra sidan innefattar just så kallat New age-tänkande att världen till slut förändras och blir underbar och god om man bara tror på detta, utan att själv aktivt sträva till det på något vis. Vi upplever dock att någon behöver börja leva ut förändringen i vardagen och varför skulle alltså inte vi finländare kunna vara exempel på detta, så som Pekka Ervast i tiderna önskade. Lyckligtvis finns det redan grupper som liknar oss i världen, grupper som strävar till att leva ut medkänsla och frid i sin vardag. Gemenskap, frid, ekologiskt tänk och strävan till godhet har under de senaste årtiondena storligen växt runtom i världen. Vi tror starkt på att världen och mänskligheten förändras med hjälp av Kärlekens Gud, men detta arbete behöver påbörjas ur ens egen vilja att utföra förändringen. Detta gäller var och en av oss.

För detta förändringsarbete och för det större kollektivet grundade vi i början av året att samfund som klassificeras som religiöst. Det finns redan närmare 140 samfund i Finland vars status är religiös. Även detta talar om människors vida tankar, om förändring och längtan efter andlighet. I en lokal tidning benämndes vi, visserligen felaktigt, som Finlands första religion som baserar sig på new age. Även om den definition av new age man hittar till exempel genom att googla är lik också vårt tankesätt vet var och en som under många årtionden med stor möda vandrat genom denna djungel av andlighet att inte new age-begreppet alls är så obefläckat längre, utan det anknyts lätt till droger och en sorgfri/ansvarslös livsstil.
Vi försöker liksom inte skapa något ”eget” nytt, utan vi försöker snarare väcka liv i den djupa visdom som vi genom att med öppet hjärta undersöka kan hitta till exempel också här i Finland.

Visst är new age ett ämne som man skulle kunna bolla med i många riktningar, men vi anser att det viktigaste är att oberoende av definitioner göra sin egen del för att vi alla skulle kunna leva utan rädsla i en värld som bärs upp av livsupprätthållande kärlek och kraft från källan som skapar liv, från Gud. Vi tror på Gud, Ljuset och Kärleken och de höga mästare som denna stora Källa, Gud, har skickat till jorden. Vi vill inte längre stöda religioner som i århundraden har idealiserat nedtryckande, underkuvande och dödande av människor. Många institutioners maktutövning, girighet och överlägsenhet är inte Guds bild eller vilja på jorden för oss. Vi har också förundrat oss över att man inte ens försöker följa eller i vardagen tillämpa till exempel Jesus’ riktlinjer, utan hat, dömande, krig och dråp accepteras och rent av uppmuntras i vissa religioner. Och miljoner och åter miljoner själar lider ”i Guds namn”.

Varje människa må tro på det som hjärtat vägleder henne till, det är bra så. Vi vill inte döma något eller någon. Inte enskilda människor, inte andra kollektiv, inte för oss främmande filosofier eller religioner, utan vi vet att trädet känns igen för sina frukter. Vi vill inte heller förkunna något och vi ser inte heller bara ett korrekt sätt att leva eller tro, utan må alla lyssna till sitt hjärta och sin inre rena vägledning då de väljer sin egen stig. Vår stig är i detta liv sådan här.

En ny tidsperiod har nu påbörjats för oss och vårt arbete fortsätter sakta i form av arbete i vardagen till godo för Ljuset. Nya och även gamla bekanta kurser kommer att förverkligas från och med slutet av februari och våren får sedan utvisa vilken hjälp som Hjälparna nu vill bringa. Genom att följa våra hemsidor får du information om våra kommande evenemang.

Vi tackar för det gångna året, för ert stöd, för att ni tagit kontakt, för många böner samt för otaliga möten med alla er underbara människor. Tro på Ljuset, Kärleken och livets kraft och arbeta med glädje för att upprätthålla dem i världen.

Vi ses, även i år.