Reinkarnation

Tidigare liv är ett ämne som människan idag inte längre så intolerant förnekar eller ifrågasätter. Visst finns det också människor som inte alls är intresserade av ämnet eller situationer där ämnet inte är en del av sådant man ens diskuterar eftersom ens egen tro eller kulturella omgivning förbjuder det.

I denna tid då andligt uppvaknande, ett stort intresse för esoterism, självutveckling och en strävan att se världen ur ett nytt perspektiv är väldigt aktiva är tanken om reinkarnation och karma redan en del av många västerlänningars tankevärld. I all synnerhet den yngre generationen är mycket öppen för dessa tankar och karmats perspektiv, åtminstone halvt på lek, är en del av det dagliga livet. Uttrycket instant karma kan man redan höra också “vanliga” människor använda då något otrevligt sker som följd av egen eller andras negativitet.

Jag möter i all synnerhet på mässor många som skulle vilja veta om sina egna tidigare liv och jag förstår denna önskan mycket väl. Då man går in på stigen för andligt sökande längtar man efter mycket bekräftelse på de egna tankar och djupare frågor som väcks. Detta är en naturlig strävan till att uppfatta sig själv som en andlig varelse.

Jag besvarar sökandes frågor i den mån det tjänar den frågandes dåvarande situation och jag får lov att djupare öppna upp den ifrågavarande själens vandring. Även här döljer sig nämligen en fara, ty under den andliga materialismens tid finns en vilja att shoppa efter nya erfarenheter eller fina tidigare liv. Då kan Hjälparna anse att tidigare liv inte kan visas eftersom den frågandes motiv kanske är för ytligt och att visandet av ett möjligt tidigare liv inte skulle tjäna den sökande. Istället skulle det förorsaka en avskärmningsreaktion som har sin grund i besvikelse över svaret eftersom man inte förstår dess vägledande innebörd. För det mesta vill Hjälparna alltid vägleda den sökande i en riktning där andlig tillväxt skulle ske och detta innebär egentligen aldrig att visa eller hitta fina, höga liv, eftersom det är inte särskilt många själar som har sådana.

Vi har alla tidigare liv, men ur den andliga tillväxtens perspektiv spelar det ingen roll även om vi skulle ha varit hur stora och fina personer som helst. Hur många Cleopatran, kungar av England eller forntida invigda har väl inte dykt upp via tusentals klarsynta personer på mässor. Också att se tidigare liv har gjorts till underhållning, vilket förståeligt nog drar till sig en stor grupp sökanden. Var och en vill vara något, även om det är precis det motsatta till vad den andliga utvecklingen kräver. Men någonstans måste man börja och intresse för att utvidga och undersöka sig själv ur tidigare livs och även karmans perspektiv är till godo.

Även om berättelsen i min föregående blogg vore sann så finns det inget sätt att bevisa det i denna tid. Det har heller ingen betydelse om den är sann eller inte, utan det är bra för oss alla att fundera på vad budskapet i en berättelse av detta slag kan betyda för oss själva i detta liv. Minnet från ett tidigare liv stiger nämligen fram då det har något att lära ut eller något som breddar förståelsen att berätta. Om det gångna livet får stolthet eller överlägsenhet att stiga med sin finhet eller storhet så får det utvecklingen att stanna upp ifall man inte arbetar med att rengöra dessa känslor. Min berättelse var nog en vacker historia och jag säger inte att den är sann, men det kan den vara. Det viktigaste är tanken om hur vi som mänsklighet har stagnerat, hur långt borta vi är från sättet de forna invigda tidigare “uppoffrade” hela sina liv på för den uppgift de hade invigts i. Då var det inte längre fråga om att ha egna viljor eller ett så kallat personligt liv vid sidan om uppgiften.

På vårt kausala plan har var och en av oss ett minne som innehåller våra tidigare liv, men det är bra att fråga sig hur detta minne eller tidigare erfarenheter tar sitt uttryck i detta liv. Endast detta har nämligen betydelse då vi som andliga varelser vill utvecklas och stiga mot vår sanna varelse. Genom att granska det förgångna på det sättet lär vi oss om oss själva och vi kan utvidga bilden av oss själva som detta liv skapat. Vi återföds om och om igen med detta minne och det avgör hurdana människor vi föds som i varje liv.
Jag vet att reinkarnation är sanning. Via mina minnen och Hjälparnas bekräftelse.

Vi ses i S:t Michel på Pyhä Jyssäys-mässan den 23-24.4.2023. Då är även vi på plats och själstigstolkningen kanske kan öppna ditt förgångna på just ett sådant sätt som du behöver i stunden.

Må så gott alla medmänniskor på jorden.