Förmörkelsedagen 20.4.2023

Vi stiger in i detta års första förmörkelsecykel likt personer som gett sitt allt. Vi har gått igenom så mycket och så många saker har lyfts fram för oss att undersöka och bearbeta till godo för en ny början. Kanske kan vi nu äntligen pusta ut och bara ta emot solförmörkelsens energi som öppnar sig på vädurens allra sista grader och stanna i vila där ens för en stund. Vid förmörkelsestunden står både månen och solen i vädurens tecken; i tecknet för djärva begynnelser, kraftfullt skapande av nytt och pionjärer. Månen byter tecken väldigt snart efter förmörkelsen och det samma gör även solen som förflyttar sig till oxens tecken före kl. 12.
Solen i vädurens tecken innebär ju stort ljus och en riktningsvisande kraft som vi kan följa om vi bara bestämmer oss för vad vi ska följa. Tiden för obeslutsamhet börjar till slut vara ett liv som lämnats bakom och en ny, tydlig och klar riktning förstärks. Därefter följer sedan också viljan att hållas i denna riktning, en vilja som bär mot månförmörkelsen som infaller om ett par veckor. Vädurens måne kan ännu sucka som en liten broms om man inte har bearbetat energier som har att göra med sin egen stolthet, överlägsenhet och vilja att ha rätt. Den ödmjuka vädursenergin gör något bättre i världen till godo för alla och för detta har även vi en bra laddning på kommande, i all synnerhet då vi minns att vi bör tjäna varandra och inte söka ära eller tack för våra egna handlingar. Den självständiga vädurskraften handlar för att visa vägen för andra och inte med stolthet över sitt eget exempel.
Vi ger oss alltså fullständigt hän åt en ny början då en ny port nu öppnar sig. Och vi håller riktningen klar, för nu är det dags!
Vi har dock inte råd med stor overksamhet eller med enbart andlig vila, utan den valda riktningen behöver aktivt upprätthållas. Hela den gångna energin mellan nymånarna har riktats mot kraftfullt skapande, mot att ta emot och stärka sitt eget inre Jag. Och detta har vi gjort med våra egna tankar och funderingar på framtiden. Plötsliga vändningar hit och dit har kunnat ske när man ännu och än en gång har letat efter och granskat sin egen stig. Men NU!, nu är det dags att aktivt upprätthålla allt gott, utvecklande, vidgande samt början som siktar på ens egen högre potential. Ens eget rena inre stiger fram med förmörkelsen och stärks, stärks, stärks, och stärks… Vi griper alltså tag i denna målsättning.
Starten som skapades för en månad sedan visar sig för de högre planen vid förmörkelsestunden och de underbara önskningarna, de nya begynnelserna, en gemensam andlig, bättre riktning och den vägledande energin från ens eget högsta får sin välsignelse på torsdag morgon vid sjutiden, kl. 7.17 finsk tid (kl. 6.17 svensk tid) om vi tror på den källa jag hittat. Och jag tror, för talet 717 är sanningens tal som stärker den valda andliga riktningen. Det berättar att du är på rätt stig. Låt oss alltså tillsammans fortsätta mot en underbar, ljus och färgglad vår och sommar.

Med kärlek, Eija