Månförmörkelse 5.5.2023

Månförmörkelse i skorpionens tecken 5.5.2023 kl. 20:34 finsk tid (kl. 19.34 svensk tid)

Denna förmörkelses energi är en som går väldigt mycket in på djupet, för då den sjuder i skorpionens tecken hittar den många orsaker till att förgöra sig själv från insidan. Gamla trauman, kanske till och med de som gör allra mest ont och som anknyts till ens egen existens samt bevarandet av ens eget utrymme och trygghet, är det nu bra att lyfta fram. Lyfta fram för att känna, acceptera, gråta ut och till slut rengöra, så att deras kraft äntligen minskar eller kanske till och med slutgiltigt försvinner.

Jag ber om ursäkt för att jag först nu, bara ett dygn i förväg, vaknade upp ur min egen process och blev ivrig att skriva ner de tankar Hjälparna lagt fram angående morgondagens förmörkelsedag. Såklart, eftersom förmörkelsen infaller på kvällen, så rör vi oss fortfarande kraftigt i dess energier även under följande dag. Men som alltid, vi är inte offer för de rådande energierna, utan vi kan använda oss av också denna situation och sträva till andlig växt och god förändring.

I min historia i detta liv och särskilt i tidigare liv har det funnits många upplevelser av att vara annorlunda och där via av att bli ensam och utanför. Folk har varit rädda för mig, gått omvägar runt mig, för man har alltid upplevt mig som annorlunda och konstig på något vis. Barndomens djupa sår steg ännu idag fram ur minnen och väckte en kraftfull vilja att fly och gömma sig så att ingen skulle kunna komma åt att göra mig illa eller slå till där mitt sår finns. Även om jag i vardagen skulle uppleva smärta ur andras ord eller handlingar, så kan bara jag själv frigöra mig från detta. Jag kan inte förändra den omkringliggande världen och inte heller huruvida folk tycker om mig eller om de vill mig väl, eller om någon saknar mig. Jag vet att så många lider av upplevelser av ensamhet, en känsla av att bli övergiven och åsidosatt samt av en vilja att bli uppmärksammad. Den enda vägen ut i ljuset och till balans är att acceptera situationer och omständigheter samt att rengöra de känslor och tankar som ännu skapar smärta.

Min metod för att bearbeta smärtsamma saker är att gå så djupt in i känslorna och upplevelserna som möjligt, acceptera dem och vara i dem så länge att jag upplever ett behov att frigöra mig från dem. Sedan knäpper jag mina händer och ber med hela min varelse om att mina kära Hjälpare ska frigöra mig från dem genom att rengöra min känsloenergi. Lättnaden som uppstår då jag ger all börda åt Ljusets krafter är stor och jag upplever alltid djup tacksamhet och kärlek. Så även idag, då de smärtsamma tankarna och minnena vaknade.

För mig har temat för de senaste veckorna varit att känsligheten ökat och det har fört med sig också en vilja att vara stilla inför mig själv. Min uppgift i kollektivet ger dock inte alltid så mycket utrymme för eget lugn som jag skulle önska, för jag vägleds av Övre våningen och då får de egna viljorna ofta sättas åt sidan. Men de tidsperioder då den egna känsligheten liksom kodas till en ny nivå för alltid med sig en överdriven öppenhet för omkringliggande energier. Det är inte särskilt trevligt, för då hör jag oftast lättare andras tankar och jag vet vad andra känner. Som tur är går det över, för då det nya tillståndet balanseras och sätter sig på plats i min energistruktur så lär jag mig samtidigt att styra det så att jag kan stänga dem ute och öppna energierna bara om det är nödvändigt för tjänandet. Samtidigt aktiveras oftast också sinnesöverkänslighet av alla de slag, vilket förorsakar en överbelastning av nervsystemet. Ända sedan solförmörkelsen har detta öppnande skett och tidsperioden har inte varit särskilt lätt. Själens känsla av ensamhet och av att vara annorlunda har stigit för att bli bearbetad också på grund av detta, men som tur är ger nog mitt lilla jag upp detta sitt tillstånd bara jag gör mitt andliga arbete och på så vis får även min själ en möjlighet till ett nytt slags goda erfarenheter. Jag hoppas och tror att den dagen kommer under detta liv.

Jag upplever att denna skorpionförmörkelse anknyts till en stor utmaning. Om man vågar dyka djupt ner i sig själv så kan det nämligen leda en ner i sådana avgrunder att man blir kvar där en längre tid för att sjuda och för att att likt skorpionen vänta på hämndens ögonblick då man kan slå till mot dem som gjort en illa. Det lönar sig inte att anse detta tillstånd vara sanningen, utan det lönar sig att på alla sätt sträva därifrån mot ljuset och till en ny förståelse för sig själv och sina egna sår. Och sedan göra det andliga arbete som även denna förmörkelse ställer oss inför.

Även karmiskheten är kraftfullt närvarande under morgondagen, men dess ankomst har man kunnat känna in redan ända sedan vårdagjämningen. Så som Ljusets Mästare berättade så står vi även som mänsklighet inför att den potential som varit avsedd för skapande av något gott, energireserven, har använts upp och med extrem fart använts till att få till stånd förintelse. Som tur är kan var och en av oss inverka på hur vi kan läka vår framtid och likaså även vårt andliga tillstånd som själar. Tillsammans kan vi via vår egen energi omvandla mänsklighetens energi i världen och då skulle så många själar kunna få de där nya och goda erfarenheterna.

Det är bra att ta emot kvällens fullmåne och förmörkelse i en lugn energi och lita på att det bästa sker, även för mig. Vi är ju alla bärare av en gudomliga gnista och även förmörkelsestunden kan stärka denna. Placera dig alltså med kärlek inför dig själv och öppna dig och sträva mot det största Ljuset.