Sommarsolstånd den 21.6.2023 kl. 17.57 finsk tid (kl. 16.57 svensk tid)

Ljusets Mästare meddelar att den kommande sommarsolståndshändelsen är årets viktigaste utgjutelsestund som de väcker själar i hela den nordliga världen till att delta i. Det Nordliga är då Ljusets stora mottagningspunkt och därmed badar hela det norra halvklotet i en upplyftande virvel av Ljus.

”Detta är ett meddelande till alla er vars hjärtan längtar efter en vackrare värld, större enighet och en gemensam ren framtid. Under den kommande stunden är vi hos alla er som har fötts i denna tid för att uppfylla er uppgift. En uppgift med vars hjälp mänsklighetens alla lager, alla plan och varje hjärta kan lysas upp.

Hjärtat, inte som fysiskt organ utan som en energi som binder samman, är det viktigaste föremålet för detta solstånd. Ert Heliga hjärta innehåller nämligen det viktigaste som ni alla letar efter, som ni ensamma ropar efter och söker i andra människor. I era hjärtan finns denna stora hemlighet, en stor möjlighet att förändra allt det ni i era tankar bär på om en bättre värld. Hjärtat är ert redskap och centret för er heliga vilja. Varje själ har en del av sin Skapares skapande kraft och vilja i sitt hjärta och den bara väntar på den punkt på er jordliga resa då dess röst ljuder högre än rösten från era egna viljor och begär.

I norr är sommarsolståndet den 21.6. en möjlighet att ta emot Ljusets stora välsignelse. Till godo för er egen själ och för hela er mänsklighet. Vi ger er ert eget stöd så att ni på ett maximalt sätt kan samla in Källans viljestyrka under denna stund och dag. Vi har sänt en liten kärngrupp till en helig plats i det finländska Lappland för att utföra sin egen uppgift, en uppgift som då utförs till godo för hela mänskligheten. Det stora och fortfarande mytiska förråd av kunskap i Finlands jordmån kan efter det öppna sig allt djupare och bredare då tiden är inne. Det är dags att dela kunskapen som klätts i ackord så att alla kan ta emot den och förena sig med den. Tiden är inne för att ännu bredare sprida Ljusets budskap från Norden, förutsatt att de som bundit sig till detta vaknar upp till sin slutliga uppgift.

En energetisk mörkrets ändpunkt har uppnåtts i mänsklighetens utveckling, vilket vi berättade för er senaste gång. Hela solsystemet väntar på vad ni ska välja, vad ni som individer ska fästa er energi vid och hur ni ska lyssna på er gnistas vägledande röst i ert hjärta. Ännu har ni tid för förändring, men varje stund bör användas till att förändra saker till godo för alla. Den kommande stunden öppnar en helig kontakt via er Sol och då utgjuts ett flöde av Ljus som väcker och upphöjer hjärtan, ett flöde som till slut tjänar helheten via er. Än en gång, samlas i energin och målsättningen och vi är tillsammans med er under denna stund medan vi stöder och talar sanning in i era hjärtan.”

Budskapet från Ljusets Mästare kom med stor medkänsla och kärlek och mina tårar rann. De är verkligen med oss! Vi måste tro på vår egen förmåga att lyssna till och ta emot vägledning, för det är just detta som dessa Mästare som känner vår värld utan och innan vill. De stöder och hjälper oss att stärkas i vår tillit och vår samhörighet. De påminner oss hela tiden om att vi har en uppgift som berör alla själar och därför är det endast att leva ut kunskapen och sanningen som kan stå som det exempel som talar om deras budskap. I Finland har det fötts 3000 själar vars enda uppgift är att leva som exempel på budskapet från Nordens Ljus. För tillfället befinner sig endast 2% av dem i skedet för förverkligandet av sin uppgift.

Vid stunden för solståndet har vi alla möjlighet att ta emot den högre frekvensens budskap, om vi bara öppnar vårt hjärta för det. Kärngruppen som Mästarna nämnde är redan redo att åka iväg och det heliga centret tar emot dem och utgjutelsen som kommer via dem. Detta möjliggör en frekvens för att dela ny information, via en högre aktivering av jordens halschakra.

Vi hoppas och sänder ett meddelande till Ungern om att den högre frekvensens hjärtchakra vid samma stund ska stödas mer ren kärleksenergi.

Jag och Patrick gör vår egen andel i Åbolands skärgård och finslipar det arbete vi inledde med det Gyllene nätet för många år sedan. Men var än vi fysiskt befinner oss eller var än ni befinner er så är vi ett i våra hjärtan, så som Mästarna hela tiden säger oss. För på den nya frekvensen skapar vi kärlek, medkänsla och sanningens energi, en ny värld. Med kärlek, Eija