Höstdagjämning 23.9.2023

Höstdagjämning 23.9.2023 kl. 9.49 finsk tid (kl. 8.49 svensk tid)

Höstdagjämningen inleder en ny cykel av högre vibration vars avsikt är att upphöja människomedvetandet mot ett ännu mer kreativt och kärleksfullt steg än tidigare. Som ni vet så framskrider all utveckling i en egen rytm, steg för steg mot den kärna som är rent Gudomligt Ljus och Kärlek. Varje själs personliga plan är att föra ner denna vibration på jorden och detta stöds nu åter igen med en ny impuls.

Denna nya, lilla cykel inom större cykler är betydelsefull eftersom dess arbetsuppgift inte längre är att gräva, utan att få fram den rena, Gudomliga kärnan hos oss alla. Nu kräver detta inte så mycket mer än den stora viljan att arbeta för det, i sitt eget innersta. Redskapen har ni redan fått.
Vårt hjärtcentrum befinner sig därmed åter igen i en betonad position då vi tar emot jämningen.

Inför lördagens jämningsstund kan vi ännu granska vår egen riktning, vilken kraft eller energi som styr vårt liv. Vandrar jag mot det som ökar Ljus och Kärlek i mitt hjärta, eller gör jag ännu val som ger mig möjlighet att uppleva sådant som representerar Ljusets frånvaro i mig. Som det sades så framskrider vår utveckling steg för steg i enlighet med våra val också på det individuella planet.

Vi har levt i en tid av själens djup för att vi åter igen via detta skulle lära oss vad som hindrar oss från att uppleva godhet, skönhet, glädje och tacksamhet i vårt eget liv. Det har varit dags att än en gång granska från vad vi skulle kunna lösgöra oss för att vara andligt fria, HÖGA VARELSER AV LJUSET. Under denna sommar har vi gått ner på djupet för att vi sedan med mera visdom skulle kunna sträva dit var sann glädje, kreativitet och skönhet genom oss får en chans att slå ut i blom. Vi har arbetat med oss själva så att allt flera med förundran skulle kunna närma sig våra blommor och själva bli inspirerade av deras skönhet.

Jämningsögonblicket är i vår galax ett högre vibrationens andetag från det stora skapandets källa. Därför är också denna en stund och möjlighet en chans även för oss att liksom knycka upp oss själva lite högre, till nästa steg. Det är bra att minnas att inget sker automatiskt, utan den Skapande Källan behöver vår avsikt och strävan för att kunna handla till godo för oss.

Fortfarande finns en hela tiden ökande riktning gällande att vi inte längre strävar för vår egen skull, utan vi upplever att Självet är oss alla, hela skapelsen tillsammans. Vi skapar tillsammans, till godo för alla och verkligen via vårt eget andliga arbete.

Denna stund för åter igen samman alla dem som i vår galax vandrar i förtruppen för att bringa förändring på jorden, ty i dem har ett löfte lagts och kunskap om den riktning som beskrivs i Ljusets böcker väckts. Vi som mänsklighet har en utvecklingsplan som vi eftersträvar och vi kan åter igen få förstärkning till denna då höstdagjämningen infaller hos oss. Men fortfarande har vi alla i varje stund ett fritt val för hur vi förverkligar den och här får vi en påminnelse om vårt ansvar som anknyts till arbete med Ljuset.

Det är tacksamt att på nytt via vår fysiska kropp få ta emot denna skapande kraft in i vardagen och in i att leva ut den sanna kärleken. Vi ses igen vid höjdpunktsögonblicket på den plats som är allas vårt sanna hem, vi förenar oss med en stark gemensam energi.