De kommande månaderna och möjligheterna

Ni som har följt min blogg under tidigare år har kanske redan väntat på översikten av det nya året. Och här är den nu äntligen påväg. Under de senaste åren har det varit mer utmanande att hämta “ner” översikterna och jag har fått vänta på rätt ögonblick. Orsaken ligger delvis i mig eftersom informationen jag fått har varit svår att klä i ord, men det beror också på att jag ser stora svängningar i hur energin möjligtvis slutgiltigt kommer att landa här hos Moder Jords barn.

Bilden av detta år gavs redan i slutet av förra året, men jag har i lugn och ro väntat på hur den ska sätta sig på plats. Årets början har dock varit en våg av stor utvidgning som garanterat har gett oss möjlighet att granska vår riktning och med styrka skapa en ny framtid, åtminstone på personligt plan. Himmelska formationer har stött helig energi, ljus och att kontakten ska landa bland själar. Vårt allas eget fria, värdefulla val är sedan att förverkliga denna energi här på det fysiska planet. Den djupare meningen är dock att bygga broar över olika gränser som vi människor har utvecklat. Och framför allt att skapa god närhet från hjärta till hjärta, oberoende av individers ofullständighet.

Energierna har ännu inte satt sig på plats, utan de letar ännu intensivt efter sin form både på det individuella och det kollektiva planet. Under de senaste månaderna har vågorna rullat in från hopp och kärlek mot desperation och beskyllande av andra. Som stöttepelare man kan hålla fast vid bör man gräva fram ansvar över sin riktning och kärlek till sin egen Gudomliga del, för utifrån får vi ingen ihållande trygghet hur vi än letar och försöker klamra oss fast. Min käre Mästare som återvänt för att hjälpa oss har sagt att om du ännu inte förmår älska dig själv rent och med medkänsla, så kom ihåg att älska ens den Gudomliga gnistan i dig själv, för annars vänder du ryggen åt Skaparen som bär upp även ditt liv. Detta är bra att minnas för alla som ännu balanserar med detta. Jag älskar mig själv också i den stund jag blir attackerad, beskylld och dömd utifrån. Jag minns också att förstå att även de bär på samma gnista. I dessa tider testas vi storligen i att inte bemöta ont med ondska.

Enklare sagt är det viktigt att förbli i sitt eget centrum, i sitt hjärtas utrymme, även om det brusar i omgivningen. Och att skicka god vilja och medkänsla dit den ännu fattas. Ibland kan det krävas en djup och längre process av självrannsakan, men till slut är det mycket viktigt att släppa taget om det som hänt och hitta viljan att återvända till sitt eget hjärta, till sitt eget centrum.

Innan slutet av mars eller i början av april börjar vi se hur energierna sedan tar form och därmed visar riktningen för hur framtiden byggts upp. Min Mästare berättade att ju större potential som skapar stark tro på Helig Kärlek och där via stärker sin egen och andras gudomliga gnista, desto vackrare är vår framtid. Såklart!
För visst är det ju så, att VI, alldeles alla vi, skapar hela mänsklighetens framtid med vår egen energi.
I detta är början av detta år betydelsefullt och därför ställs många inför upplevelser där man testas i att inte avvisa sig själv. Så har det varit även för mig, för jag har redan i många liv burit på en stark energi som förminskar och även beskyller mig själv. Trauman från det förgångna har (än en gång) stigit fram med stor kraft och processerna för att återvända till mig själv har varit utmanande. Jag vill dela med mig av denna tro till er alla som ännu kämpar med att förena er med er själva. Ge efter inför kärleken och tro! Tro på er egen gnista, på ert Heliga Hjärta, och låt inte energier utifrån förgöra det, för på så vis ger ni också bort er egen styrka. Ingen av oss är ännu så felfri eller så ovanför alla andra att vi skulle kunna säga vad sanningen är. Bara individers sanningar existerar och de vill alltid ha något åt sig själva. För det mesta vill de stärka den försvunna delen av sitt hjärta med andras energier.

Du som Upprätthåller vårt Liv, ge oss vilja och medkänsla att se Kärleken i alla själar och hjälp oss att vi inte falla och bruka ord som skadar och försvagar andra.

I mars infaller händelser som öppnar portar för flöden som alla har en egen uppgift, budskap och mening. I år är det vårdagjämning den 20.3. kl. 5.06 finsk tid (kl. 4.06 svensk tid). Den är feminin, mild energi som bär den Visa Moderns namn. Den Visa Moderns styrka ligger just i hennes villkorslösa kärlek till sina barn och må denna styrka stärkas i oss, för den är precis vad vår mänsklighet verkligen behöver. De krafter som som skapas och sätts i rörelse i mars och som strävar till att upprätthålla denna vackra energi belönas senare under detta år. Detta möjliggör hjärtans samarbete över gränserna, som min kära vän uttrycker saken.

På Jungfru Marie bebådelsedag den 25.3. förmörkas fullmånen kl. 9.13 finsk tid (kl. 8.13 svensk tid). Samma vackra energi från den Heliga Modern som älskar alla sänker sig ner på jorden. Under denna stund spärrar förmörkelsen liksom in de lägre, destruktiva känslorna och var och en får ta emot Moderns välsignelse, kärlek och acceptans. Jag betonar, alla får ta emot, oberoende av vilka motargument vårt sinne kommer fram med. Nu är det tid för tro. Själar behöver tro på sin egen förmåga att ta emot, skapa och leva ut en bättre värld som styrs av Kärlek. Motsatsen till denna värld är själviskhet och att försöka skaffa sig makt genom att beskylla, förstöra och döma andra. Må dessa energier i oss alla förgöras genom vårt eget arbete och tro och må Modern välsigna vår strävan.

Du som Upprätthåller vårt Liv, ge oss styrka att förbli i kärleken, så att vi inte längre bemöter det onda med ondska som försöker förgöra vår tro på vårt sanna jag och en bättre värld.

Den 8 april infaller ännu en solförmörkelse kl. 21.18 finsk tid (kl. 20.18 svensk tid). Min astrologiskt kunniga vän kallar denna för årets viktigaste händelse. Det är den också, för under den stunden fullkomligas det mångdimensionella i oss alla. Helheten kropp-själ får möjligheten att fyllas av Andens energi så som är tillåtet och gott för var och en. Att rengöra kärlet inför denna stund innebär att förbereda sig på denna välsignelse. Den dolda uppgift för mänsklighetens skull som finns inom oss får aktiveringskoder, en ny impuls, så att flödet i denna riktning rent av skulle börja pyra.

Tydligare sagt är det nu dags att rengöra allt som står som hinder mellan mig själv och andra själar. Det som hindar mig från att känna medkänsla och kärlek till andra själar kan smälta bort om vi under den tid som är kvar medvetet strävar efter detta genom att bearbeta oss själva. Med vårt andliga arbete kan vi fälla alla de gränser vårt sinne har ställt upp för att vi fortfarande tänker oss att vi inte kan mötas eftersom andra inte är som vi vill att de ska vara. Denna tanke är en egots illusion som kan försvinna då vi ger upp vår tanke om att jag är bättre, jag har rätt, jag vet sanningen, jag vill stå ovanför alla andra. Jag, istället för vi.

Du som har Skapat vårt Liv, ge oss tro på samhörighet, på djup vilja att skapa en gemensam framtid med hjälp av Din kraft.

Våren rör sig mot det ögonblick då skapandets energi krymper ihop och en konkret vy kvarstår som ett resultat av vårt skapande. Denna vy öppnar sig för oss efter sommarsolståndet. Fram tills dess vattnar vi flitigt de späda plantor av hopp och Kärlek som vi skapat tillsammans under de senaste åren och kraftfullt under de senaste veckorna. Skapandets stund är nämligen fortgående och vi bör upprätthålla kraften av den planta vi planterar.

Mänsklighetens nya stig håller på att öppna sig. Oh! Låt oss nu äntligen förena oss och ge upp vårt eget lägre jag för det gemensamma godas skull. Och detta betyder inte alls att vi måste ge upp våra drömmar eller vår individuella stig, tvärtom! Våra enskilda stigar kan förenas i samma målsättning som rör sig i den riktning som står skriven i mänsklighetens plan. Vi fäster oss vid gnistan i oss själva och blåser in medkänsla i hjärtat hos varje individ, så att vi kan tända en stor låga som stund för stund stärker sitt nordliga Ljus.

En sådan här vacker och poetisk text ville man denna gång förmedla via mig. För ordens skönhet skapar ju också en vacker värld. Tack till det härliga och rika finska språket.

Låt oss åter igen förenas i dessa stora stunder. Må Ljuset vandra från hjärta till hjärta.

Jag drar mig tillbaka på min solarretreat senast den 10.3, men jag tar ändå alla de tolkningar jag lovat under arbete. Jag återkommer förnyad till mina uppgifter i början av april.

– Eija