En ny cykel från och med jämningen

Idag, den 20.3.2024, tidigt på morgonen kl. 5.06 finsk tid inföll vårdagjämningsstunden och genom den öppnades en ny cykel och energi på jorden. Tack för även denna utgjutelse och hjälp, som nu bar på en energi av kärleksvisdom.

Jag har ibland hört tankar om att det är helt onödigt att blogga om samma saker från år till år, för det spelar ju ingen roll vilka cykler eller påstådda utgjutelser som kommer till jorden. Ingenting förändras ändå. Om man tittar på den konkreta världen kan det nog kännas så också. Men är det verkligen så, eller förändras också den hela tiden i rätt riktning? Då vi väntar oss en förändring så väntar vi oss såklart lätt att den ska vara positiv, och kanske är det därför det känns som om det inte existerar någon förändring, eftersom vi mitt i allt detta inte ser någonting som skulle föra oss mot en bättre värld.

Enligt den hinduistiska världsbilden är förändringen oändligt långsam. Likaså är cyklerna mänskligheten genomgår hundratusentals år långa. Men också enligt denna kunskap går mänskligheten och jordklotet igenom en övergångsprocess mellan två oändligt långa tidsperioder, cykler. Kaliyuga, den mörka och onda världstiden rör sig mot sitt slut och en lång och långsam återgång till den gyllene tidsåldern börjar.

Om vi granskar astrologiska händelser, så kom vårt solsystem i sin helhet år 2012 in ett fint fotonbälte med högre vibration, och då inleddes vår resa mot okända vatten, mot vår galaktiska sol. Detta förde med sig förändringar i världen.

Ytterligare sägs det att en stor utgjutelse av hög energi kom till jorden år 1898, vilket inledde vattumannens tidsålder och utlevandet av andlighet genom broderskap och kärlek till nästan. Teosoferna väntade ivrigt på denna förändring och trodde på ett gott slutresultat innan världskrigen började.

Vad borde vi förstå gällande dessa exempel? Varför blir världssituationen bara värre, även om vi hela tiden duschas med högre energi? Varför är den länge efterlängtade gyllene tidsåldern ännu inte här och varför har den inte sänkt sig ner i vår vardag, utan vi får se hur världen egentligen bara blir grymmare hela tiden. Vi är väldigt långt borta från kärlek till nästan och broderskap nu.

Den andliga visdomen menar, att alltid då högre vibrationer kommer till vår värld, oberoende av om de kommer via vår planets rörelser eller orsakas av en kosmisk utgjutelse, så rör de sig genom allting även i den fysiska verkligheten. Likt en kraftfull tsunami rör sig till exempel en impuls utsänd från vår sol genom all den värld den möter. Det här är en kosmisk lag, att en finare vibration genomtränger en grövre.

Ju mer denna våg av högre vibration motsvarar vår egen vibration, desto härligare kan vi uppleva den och ta emot utan motstånd. Men eftersom största delen av oss fortfarande bär på låga energier, känslor och tankar i sitt fält, allmän energi i sig själv, så skakar liksom den högre energin igång denna lägre energi då den tränger igenom och får till stånd reaktioner som motsvarar de lägre energierna. Omedvetna människovarelser handlar sedan i enlighet med sådana känslo-energier de bär på, och på så vis aktiveras också allt negativt i vår konkreta värld och leder till konflikter och förfärliga gärningar.

Meningen med fina energiflöden är ändå att få mänskligheten att vakna upp till att vi inte längre skulle vilja ha en så här grym värld, utan vi skulle alla som helhet börja sträva bort från våra lägre energier. Utgjutelserna väcker alltså gång på gång individer till att leta efter något bättre. Och uppvaknanden sker faktiskt, även om vi ännu inte ser dem i större skala. Redan nu ser vi vad som borde rengöras och det är ju därför det stiger till ytan, så att vi alla skulle se världens tillstånd och göra vårt bästa för att den gyllene tidsåldern skulle kunna komma också till vår synliga värld.

Vi lever alltså i början av något nytt, där den nya tiden ännu inte sänkt sig ner på jorden eller ner i vår vardag i form av den gyllene tidsålder, som redan nu lyfts fram så väldigt mycket. Vägen är dock lång, vilket vi kan bekräfta i heliga skrifter. Men vi kan röra oss dit snabbare ju mer vi arbetar med oss själva med tro på ett gott och underbart slutresultat, medan vi samtidigt ser sanningen om oss själva och världen. Vi kan tillsammans vara med och skapa den framtid vi rör oss mot.

Ju fler individer och grupper som medvetet tar emot dessa fina stunder och hela tiden gör sitt bästa för att dessa skulle vara ännu mer upphöjande då de kommer, och att inte känsloreaktioner längre skulle föra en till låga val eller handlingar, desto snabbare förändras också vår konkreta värld. Det är viktigt för oss alla och envar att minnas varför vår planet genomgår dessa förändringar, liksom även människorna här på jorden. Tillsammans förändrar vi nu alla det vi tillsammans har skapat. Låt oss också komma ihåg att hålla vårt hjärta fäst vid slutresultatet, vilket är vackert och gott för alla varelser.

Föregående natts utgjutelse inföll under min solartid, vilken också skakas om av förmörkelser. Jag försöker mitt bästa genom att tillbringa tid ensam och utöver min solarstund medvetet ta emot även dessa stunder. Med tanken om att jag skulle bli fri och stiga. År efter år.

För att alla och envar också skulle kunna förbereda sig och vara i beredskap så är det bra att känna till de rätta stunderna, och min uppgift är att påminna om vad som är på kommande och varför.

Vårdagjämningen är en tidpunkt då vi genom att kolla åt vilket håll vår norra axel pekar kan se under vilket stjärnsystems inverkan vi lever. Men eftersom avstånden och omöjligheten att utföra mätningar är en del av ekvationen, så kan vi bara stödja oss på gammal kunskap om vilka t.ex. vattumanstidens tecken och särdrag är. Mina Hjälpare har dock bekräftat att vi redan lever i vattumannens tid och den är verkligen en tid av stor förändring.

Jämningen är en punkt av vårens heliga flöden. I min föregående blogg berättade jag redan om andra datum också, men nu vill jag ytterligare berätta om en tanke som är nästan ny även för mig och som också kommer från den teosofiska, andliga astrologin, vilken bl.a. Alice Bailey hämtade till världen.

Nämligen kraften från de tre heliga fullmånarna, vilka inleder och välsignar det nya andliga året och därmed kan inverka upphöjande på hela året.

Den första är vädurens fullmåne, som bär på budskapet om den kosmiske Kristus uppståndelsefest. Vi förstår detta genom påskens budskap. I år infaller Kristus fest i samband med en månförmörkelse, vilket garanterat stärker budskapets energi. Dagen är den 25.3.

Följande fest är oxens fullmåne, som äger rum vid stunden för oxens fullmånestund, alltså den 24.4. Detta är buddhans upplysningfest som bringar energin för budskapet om upplysning ner på jorden.

Den sista vårfesten är tvillingarnas fullmånefest den 23.5 och den är helgad åt mänskligheten och nya tjänare åt världen. Jag tror att denna festliga energi har mycket att ge i denna tid, för den väcker säkert nya arbetare för den nya tiden.

Kanske är det dags även för oss att förenas i energin också under dessa fester och ta emot även deras välsignelse i våra hjärtan. Eller vad tycker ni…